0

Winkelwagen

Bekijken Sluiten
Uw winkelmand is leeg

home algemeenachtergrond

Achtergrond

Voor velen is het onbegrijpelijk dat het zolang geduurd heeft voordat er een museum kwam dat "de ramp" als thema had. Al veel eerder zijn er pogingen ondernomen om tot het -oprichten te komen. Na de 40-jarige herdenking in 1993 ontstonden nieuwe initiatieven. Deze ontwikkelden zich tot een werkgroep die in 1997 onder leiding van Ria Geluk erin slaagde om het project van de grond te krijgen.

Opstarten
Een groep vrijwilligers onder leiding van Evert Joosse, bouwkundige uit Kloetinge, maakte van één van de caissons een echt museum. In het kader van het project Plattelandsvernieuwing werden subsidies verleend door diverse overheden, bedrijven en fondsen.

Voor de inrichting werd Podium, bureau voor educatieve communicatie uit Utrecht, ingeschakeld. In september en oktober 2000 vond een proefopenstelling plaats met de bedoeling het publiek te laten ervaren hoe het zou worden.

Nadat in de daaropvolgende winter de inrichting werd afgerond vond op 2 april 2001 de officiële opening plaats door mevrouw Monique de Vries, toen staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in aanwezigheid van vrijwilligers, sponsoren en veel genodigden.

Het onstaan
Dankzij subsidies, donaties en giften konden de totale stichtingskosten (fl 600,000,- excl. al het vrijwilligerswerk) worden betaald.

Inmiddels heeft het museum een grootscheepse verbouwing en uitbreiding ondergaan, die tussen juli 2008 en april 2009 is uitgevoerd. Sinds die tijd zijn alle vier Phoenix-caissons in het dijklichaam in Ouwerkerk, door gangen met elkaar verbonden, expositieruimten geworden. De collectie, die daarin is ondergebracht, geeft niet alleen de Ramp van 1953 een eigen plek, maar zet ook een lijn uit naar vandaag en de toekomst.

Onthouden
Herinneren en herdenken waren voor het museum tot nu toe de sleutelwoorden. De verhaallijn bij een rondgang door het vernieuwde Nationaal Monument Watersnood 1953 is nu veel breder. De expositie heeft vooral een educatieve functie, dus: voorlichting en informatie. Nederland moet alert blijven op alles wat met water te maken heeft. De tentoonstelling legt daarom op verschillende plaatsen een verbinding tussen de Ramp en nieuwe inzichten op gebieden van waterbeleid en waterbeheer.

Wie een indruk wil krijgen van hoe de verbouwing en uitbreiding zijn uitgevoerd, kan kijken naar een filmpje uit 2007 en een meer recent filmpje. Er zijn ook veel foto's gemaakt in de periode tussen juli 2008 en april 2009. Die zijn hier te bekijken.