0

Winkelwagen

Bekijken Sluiten
Uw winkelmand is leeg

home expositiewederopbouwdijkherstel

Dijkherstel

Door de ramp waren in de dijken op ongeveer vijfhonderd plaatsen grotere of kleinere stroomgaten ontstaan.

Met het herstel werd onmiddellijk begonnen. Nog gedurende de rampnacht en de daarop volgende dagen werden talrijke bressen gedicht met zandzakken. Deze 'nooddichtingen' werden in de weken erna met steen, matten, kistdammen en scheepjes versterkt.

De 67 grote stroomgaten werden in de loop van 1953 met behulp van caissons en ander zwaar materieel gesloten. Veel mankracht en machines waren noodzakelijk om dit enorme karwei in korte tijd te klaren. Vandaar dat Rijkswaterstaat vele ingenieurs van de Dienst der Zuiderzeewerken naar Schouwen stuurde. Aannemers dirigeerden veel materieel van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken (MUZ) naar Zeeland.

In de nacht van 6 op 7 november werd bij Ouwerkerk het laatste grote stroomgat gedicht. Ter gelegenheid hiervan sprak Koningin Juliana een rede uit.

Het dijkherstel in Zeeland werd uitgevoerd door een speciaal hiervoor in het leven geroepen onderdeel van Rijkswaterstaat, de Dienst Dijkherstel Zeeland (DDZ). Deze dienst was gevestigd in de Gistpoort in Middelburg.

Ook in Noord-Brabant lag de leiding van het dijkherstel bij Rijkswaterstaat. In Zuid-Holland nam Provinciale Waterstaat het voortouw.