0

Winkelwagen

Bekijken Sluiten
Uw winkelmand is leeg

home expositiewederopbouwversterking dijken en duinen

Versterking dijken en duinen

Niet spectaculair, wel belangrijk. Naast de grote werken ter afsluiting van de zeegaten bestonden de Deltawerken ook uit het verzwaren van dijken en duinen, om ze op Deltasterkte brengen. Door het spectaculaire, innovatieve karakter trokken de grote afsluitingswerken landelijk en ook in het buitenland ruimschoots de aandacht. De dijk- en duinverzwaringen werden door de locale kustbeheerders uitgevoerd en haalden in het algemeen slechts de locale pers. Toch hebben ook deze werken het nodige teweeg gebracht in de Zeeuwse samenleving. De uitvoeringsperiode was lang, van 1953 tot in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De uitgevoerde versterkingen:

Het dichten van stroomgaten en het herstellen van schade aan steenbekledingen en dijklichamen.

Het verhogen en versterken van in 1953 net niet doorgebroken dijken en duinen om een betere veiligheid te bereiken dan in 1953.

Het verhogen en versterken van dijken en duinen naar de eisen van de Deltacommissie. Hiertoe behoren ook de zogenaamde Aanpassingswerken aan waterstaatswerken.

Het versterken van de dijken rond de Oosterschelde, nodig geworden door de bouw van een stormvloedkering in plaats van een dichte dam.