Aankondiging: Lancering lespakket over de Watersnoodramp en waterveiligheid anno nu

LESPAKKET ‘HOE WATERBEWUST BEN JIJ?’

Het jaar 2023 staat in het teken van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp. In het kader van dit belangrijke herdenkingsjaar heeft het Watersnoodmuseum het lespakket ‘Hoe waterbewust ben jij?’ ontwikkeld.

Dit lespakket bestaat uit een tweetal lessen voor groep 7&8: ‘De Watersnoodramp van 1953’ en ‘Overstromingen zijn van alle tijden’. Door deze lessen leren de kinderen meer over de Watersnoodramp en worden ze meer bewust over de continue strijd tegen het water. Want hoe waterbewust zijn wij eigenlijk?

Het lespakket wordt vanaf 1 februari 2023 kosteloos aangeboden op de website van het Watersnoodmuseum: www.watersnoodmuseum.nl/educatie.

INHOUD LESPAKKET
De eerste les ‘De Watersnoodramp van 1953’ gaat over hoe de Ramp kon gebeuren, welke gevolgen er waren en over de periode erna. De tweede les ‘Overstromingen zijn van alle tijden’ gaat over overstromingen en waterveiligheid vandaag de dag en de uitdagingen in de toekomst. Persoonlijke verhalen en objecten van toen en nu staan centraal in beide lessen. Hierdoor wordt de informatie heel tastbaar voor de leerlingen van groep 7 en 8.

De lessen starten klassikaal en vervolgens gaan leerlingen individueel aan de slag om hun eigen waterdossier samen te stellen. Elke les neemt 60-90 minuten in beslag. Het lespakket voldoet aal kerndoel 48 en 52. Ook extra lesmateriaal, huiswerkopdrachten en links naar andere informatiebronnen zijn beschikbaar in het lespakket.

COMBINEREN MET MUSEUMBEZOEK
De lessen kunnen worden ingezet als voorbereiding op een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Leerlingen die niet fysiek het museum gaan bezoeken kunnen ook virtueel het museum bezoeken via het Digitaal Watersnoodmuseum.

KENNISCENTRUM
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is hét ‘Nationaal kennis- en herinneringscentrum Watersnood 1953’. Het museum is een belangrijke plaats van herinnering aan de ramp van 1953. Daarnaast speelt het Watersnoodmuseum een waardevolle rol bij de bewustwording over waterveiligheid en de urgentie ervan. Het museum verzamelt wereldwijd kennis over overstromingen. De thema’s water, klimaat en zeespiegelstijging staan hierbij centraal.

CONTACTGEGEVENS
Voor vragen over en het reserveren van schoolbezoeken kunt u terecht bij Corien van Veen via groepen@watersnoodmuseum.nl.