Hart onder de riem van provinciebestuurders

OUWERKERK - Woensdag 22 april 2020 brachten Anita Pijpelink, gedeputeerde cultuur, Han Polman, Commissaris vd Koning en Peter Heijkoop, senior adviseur Cultuur van Provincie Zeeland een werkbezoek aan het Watersnoodmuseum om iedereen een hart onder de riem te steken in deze lastige tijden van Corona-maatregelen.

Ze spraken met de directie over de zorgen binnen de cultuursector, de betrokkenheid van de vrijwilligers (die alle werkzaamheden erg missen), themamusea binnen de provincie en de situatie van het Watersnoodmuseum. Alles op 1,5 meter!

 


'Het water komt' van Rutger Bregman

De zeespiegel stijgt. Als we niets doen, kan de Watersnoodramp van 1953 zich herhalen. Tenzij we de strijd met het water aangaan.

Als er nu één verhaal verteld moet worden, dan is dat het verhaal van Johan van Veen. Ingenieur. Vader van het Deltaplan. Een van de grootste Nederlanders aller tijden.

Want het verhaal van Johan en de Watersnoodramp laat zien: we kunnen de strijd tegen het water opnieuw winnen.

Daarom geeft De Correspondent Het water komt van Rutger Bregman gratis weg.

Lees en verspreid dit verhaal!

(Bron: De Correspondent)


Watersnoodmuseum partner in Geopark Schelde Delta

Watersnoodmuseum partner in Geopark Schelde Delta

ANTWERPEN - Met de ondertekening van de intentieverklaring op 28 november te Antwerpen, is een belangrijpe stap gezet op weg naar het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland nemen samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst hierin het voortouw.

Samen met zo’n 60 partners bestaande uit wetenschap, onderwijs, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken zij samen aan het vormgeven van het Geopark en de kandidaatstelling bij UNESCO.

Uniek
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water zo aanwezig is. De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie en natuur maken dat het gebied van de Schelde Delta (eigenlijk een estuarium*) alles in zich heeft om een UNESCO Global Geopark te worden. Het gebied beslaat 4 provincies, 61 gemeenten en heeft 1.5 miljoen inwoners.

‘Onze geliefde Scheldedelta is van een zeldzame schoonheid. Dit willen we beter bereikbaar maken voor een breder publiek, zodat meer mensen ervan kunnen genieten. Daarmee zorgen we ook voor draagvlak. Draagvlak dat we hard nodig hebben voor de verdere groei en bloei van de economie, natuur en cultuurhistorie in onze regio’: met deze woorden opende Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, de bijeenkomst ter ondertekening van de intentieverklaring.

Keurmerk
De status van UNESCO Global Geopark is een keurmerk voor de bijzondere geologische en landschappelijke waarden van het gebied. De begrenzing van het gebied moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het kwaliteitskeurmerk brengt geen extra restricties maar juist wel extra status met zich mee. De Schelde Delta wordt er internationaal mee op de kaart gezet. Bovendien benadrukt het de geologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied waarin ook de mens nadrukkelijk een rol speelt en heeft gespeeld.

Wereldwijd zijn er slechts 147 Geoparken in 41 landen. Op dit moment hebben Nederland en België er beide één: Geopark De Hondsrug en Geopark Famenne Ardenne.

Dynamiek van het gebied in verleden, heden en toekomst
De Vlaams-Nederlandse delta legt 50 miljoen jaar geologische evolutie bloot. Het vertelt het verhaal van een gebied dat is ontstaan door de wisselwerking tussen land, zee en de rivier de Schelde, van ijstijden en schommelingen in de zeespiegel en uiteindelijk van de mens die het natuurlijke landschap in de laatste paar duizend jaar omvormde tot een cultuurlandschap. Het verhaal van de Schelde als estuarium en rivier loopt als een blauwe draad door dit gebied.

Een verhaal dat overal in het gebied terug te vinden en te beleven is. Een verhaal over de identiteit van het gebied, een verhaal over verleden, heden en toekomst. Hierdoor biedt de status van Geopark kansen om tot betere spreiding van het toeristisch aanbod te komen en wordt via educatie gewerkt aan bewustwording over de dynamiek van het gebied in het verleden. Dat kan dan weer bijdragen tot  een beter begrip van uitdagingen in gebied zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Daarnaast vormt het Geopark een platform waar wetenschappers uit diverse vakgebieden elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en daardoor meerwaarde voor hun eigen onderzoeksprogramma’s kunnen vinden. Het Geopark gebied is dus eigenlijk al 2000 jaar lang een Climate Living Lab waarin de mens voortdurend experimenteert om zich aan te passen aan het klimaat en de omstandigheden en er te kunnen blijven wonen.

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband
De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Zeeland vormen, samen met EGTS Linieland van Waas en Hulst, het internationale projectteam. Deze bouwt als kwartiermaker aan het netwerk- en samenwerkingsverband Geopark Schelde Delta. Samen met de partners wordt toegewerkt naar een bidbook, dat eind 2021 wordt aangeboden aan UNESCO. Na een evaluatiebezoek zal UNESCO naar verwachting in het voorjaar van 2023 uitspraak doen over de erkenning.

Voor meer informatie: https://www.scheldedelta.eu/nieuws/ en https://www.scheldedelta.eu/ 

*Estuarium: monding van een rivier, waarin zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.


Nieuwe vacatures Watersnoodmuseum

Nieuwe vacatures Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk geeft een beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de watersnood van 1 februari 1953 en de ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid sindsdien. Het is een stichting met 135 vrijwilligers en een kleinschalige, betaalde staf. Sinds 2016 is het museum erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953.

Omdat het museum een enorme ontwikkeling doormaakt en als kenniscentrum verder ontwikkeld moet worden zijn we, ter aanvulling van de staf, op zoek naar een zelfstandig opererende projectmedewerker en door de verwerving van het naastgelegen ‘Vijfde Caisson’ met een museum-brasserie, zalen voor groepen en een kenniscentrum met relevante seminars en bijeenkomsten en dit verder ontwikkeld moet worden zijn we voor uitbreiding van het team op zoek naar een zelfstandig opererende medewerker events en groepen. 

Via de linkjes zijn de bijbehorende vacatureteksten beschikbaar. Er kan gereageerd worden tot en met zondag 8 december.


Nieuwe fotospeurtocht jonge bezoekers

OUWERKERK – In navolging op de interactieve routes van Koos en Mina door het Watersnoodmuseum is er nu ook een nieuwe route voor de jongere bezoekers. Sinds 23 oktober is er een foto zoektocht in gebruik voor kinderen van circa 4 tot 7 jaar. Aan de hand van de zoektocht en een stickervel gaan kinderen op zoek naar de juiste locaties in het Watersnoodmuseum. Na afloop krijgen ze een spelletje, dat speciaal is ontwikkeld voor deze zoektocht, als beloning mee naar huis.

Het Jeugdwatersnoodmuseum werd in juni 2019 geopend voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Aan de hand van de waargebeurde verhalen van Koos en Mina, die de ramp van 1953 als kind meemaakten, kan deze doelgroep het museum ontdekken. Onder de noemer Jeugdwatersnoodmuseum wil het museum uitbreiden en ook aan andere leeftijdscategorieën speciale routes door het museum bieden. Met de nieuwe foto zoektocht kunnen nu ook de kinderen van 4 tot 7 jaar een route volgen.
 
Educatiepakketten voor scholieren
Ook educatie voor scholieren en scholen is een belangrijk onderdeel van het Jeugdwatersnoodmuseum. Zo heeft het educatiepakket voor basisschoolscholieren een nieuw jasje gekregen, boordevol informatie en beeldmateriaal voor werkstukken en spreekbeurten. Momenteel worden er ook educatiepakketten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze ontwikkelingen passen goed binnen de functie van het museum als ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’.

 

 


Watersnoodmuseum ontvangt 50.000-ste bezoeker

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum heeft woensdag 17 juli de 50.000-ste bezoeker van 2019 ontvangen. De eer viel te beurt aan de familie Wijnoldij Daniëls uit Oosterbeek.

De familie verblijft op een camping in Ouddorp. De familie werd in het museum ontvangen met taart, gratis entree, het boek Watersnood van Kees Slager, een bos bloemen en labelbier van Het Vijfde Caisson. De kinderen Hugo en Laura gingen na een stukje taart de route van het Jeugdwatersnoodmuseum volgen.

 


Zoektocht naar spullen Jeugdwatersnoodmuseum afgerond

OUWERKERK – De zoekactie die het Watersnoodmuseum half december vorig jaar opzette is een groot succes geworden. Doel was een volledige inboedel uit de jaren ’50 te verzamelen en dat is gelukt. De inzameling is daarom afgerond. Met de verzamelde spullen wordt nu op korte termijn de Deense geschenkwoning in het museum ingericht, zoals deze er vlak na de ramp uitzag. De woning gaat deel uitmaken van het Jeugdwatersnoodmuseum.

Het Jeugdwatersnoodmuseum wordt een interactieve kinderroute door het museum. Twee ooggetuigen, die de ramp als kind hebben meegemaakt, nemen jonge bezoekers mee in hun verhaal. Onderweg leren ze niet alleen over de watersnoodramp, maar zullen ze ook inzien dat het niet vanzelfsprekend is dat we in Nederland droge voeten hebben. Wanneer de Deense geschenkwoning, als onderdeel van de jeugdroute, net als vroegen is ingericht zal het zijn alsof de tijd daar heeft stilgestaan. Planning is dat dit onderdeel in juni 2019 klaar is: voor de jeugd, maar uiteraard zijn ook volwassenen meer dan welkom.

Vele uurtjes
De zoektocht naar spullen was, zoals gezegd, een groot succes. De vrijwilligers van de registratiewerkgroep hebben de afgelopen weken dan ook heel wat extra uurtjes in het museum doorgebracht om de tientallen geschonken spullen uit te zoeken, te registreren en een plekje te geven totdat ze straks hun permanente bestemming krijgen in en om de Deense geschenkwoning.

Er is werkelijk van alles geschonken: van bestek van het Rampenfonds tot tweepersoonsbedden en matrassen. Ook originele objecten uit geschenkwoningen kwamen binnen, zoals een thermostaat en een geschenkplaatje van een woning. Uit sommige objecten kon zelfs gekozen worden: welke ziet er nog het beste uit? Nu het Watersnoodmuseum de gehele inboedel compleet heeft kan de woning worden ingericht.

Verbouwing
Een klusteam met vrijwilligers is sinds februari druk bezig om de Deense geschenkwoning zelf ook terug te brengen in oorspronkelijke staat. Er moet veel worden geklust in de woning: het monteren van de keuken, het plaatsen van de badkamer en het verleggen van de elektra. Er worden zoveel mogelijk authentieke details terug gebracht in de woning, zoals ouderwets deurbeslag, bakelieten stopcontacten en een wasbak uit de jaren ’50. Ook wordt de woning in de stijl van vroeger behangen en worden de deurkozijnen en deuren geverfd in de originele kleuren.

Objecten en verhalen
Voor de inrichting van de Deense geschenkwoning is intussen dus (meer dan) voldoende materiaal binnengekomen, maar het museum blijft geïnteresseerd in bijzondere objecten en verhalen gerelateerd aan de watersnoodramp van ’53. Voor vragen of mogelijk interessante materialen voor het museum kan contact opgenomen worden met de registratiewerkgroep via: registratie@watersnoodmuseum.nl of via 0111-644382.

Het Jeugdwatersnoodmuseum is mogelijk gemaakt dankzij BankGiro Loterij, Mondriaan Fonds, Provincie Zeeland, DELTA Zeeland Fonds, Vrienden WNM & Janivo Stichting.


'Veranderende Wereld' geopend met museum en KNMI

'Veranderende Wereld' geopend met museum en KNMI

Vrijdag 1 maart 2019 is de tentoonstelling met de titel ‘De Veranderende Wereld’ in het vierde caisson van het Watersnoodmuseum geopend door museumdirecteur Siemco Louwerse en Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI. De nieuwe, vaste tentoonstelling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het KNMI en toont op een wereldbol hoe de toekomst van de aarde en ons water er uit kan komen te zien als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste generatie hoge-resolutie klimaatmodellen worden voor bezoekers de effecten in beeld gebracht van het veranderende klimaat op het leven in Nederland. Dit alles met het doel om meer inzicht te geven in het klimaat van de toekomst en een ieder bewust te maken van de noodzaak om hier met elkaar wat aan te doen.

Het thema klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke debat, vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwsberichten in de media waarin het onderwerp wordt besproken. Zo trokken in februari vele scholieren naar Den Haag om als ‘klimaatspijbelaars’ aandacht te vragen voor het klimaat van de toekomst. Bij veel mensen dringt het besef door dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het klimaat van de toekomst, met elkaar kunnen we daar positief aan bijdragen.

In dat kader is het Watersnoodmuseum ook druk doende met de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum waarbij nauw zal worden samengewerkt met uiteenlopende kennispartners. Zodoende werd tijdens de bijeenkomst voor de opening van “De Veranderende Wereld’ een eerste overeenkomst getekend tussen het museum en het KNMI als eerste kennispartner voor het vraagstuk met betrekking tot het klimaat van de toekomst.

Op de foto: Museumdirecteur Siemco Louwerse(l) en Gerard van der Steenhoven (r) van het KNMI
Foto: Dick van der Veer


Het Vijfde Caisson Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum kan uitbreiden na aankoop 'Vijfde Caisson'

Watersnoodmuseum kan uitbreiden na aankoop ‘Vijfde Caisson’

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is sinds 31 januari de nieuwe eigenaar van het naastgelegen voormalig restaurant De Vierbannen. Het museum is er in geslaagd de financiering voor het pand tijdig rond te krijgen, en zo is het VIJFDE CAISSON nu een feit.

Met de aankoop van het pand, dat vanwege de vorm al ‘HET VIJFDE CAISSON’ wordt genoemd, kan versneld invulling gegeven worden aan de realisatie van de functie van Nationaal Kenniscentrum op het gebied van waterveiligheid en overstromingen. Ook kan de toenemende groei van het aantal museumbezoekers beter opgevangen worden.

Kenniscentrum
Het Watersnoodmuseum staat al sinds haar oprichting stil bij de verhalen van 1953. Aan de hand van uniek beeldmateriaal, archiefstukken, interviews met overlevenden en de vele geschonken objecten wordt de Ramp voelbaar en zichtbaar gemaakt, zowel fysiek in het museum als digitaal. Met de aanschaf van HET VIJFDE CAISSON kan nu ook het kenniscentrum verdere invulling krijgen met aandacht voor de huidige opgaven met betrekking tot klimaat ( ism oa KNMI), klimaatadaptatie, waterveiligheid en overstromingen.

HET VIJFDE CAISSON biedt behalve als locatie voor het kenniscentrum ook mogelijkheden om een aantal uitdagingen in het bestaande museum op te lossen:

• De huidige koffiehoek in het museum is niet berekend op het groeiend aantal bezoekers. Dit jaar bedraagt het aantal bezoekers al meer dan 100.000. In HET VIJFDE CAISSON zou de museumbrasserie kunnen komen voor lunch en koffie.

• Het aantal groepen dat het museum wil bezoeken groeit en daarmee ook de behoefte aan zalen -waar bijvoorbeeld inleidingen of workshops georganiseerd kunnen worden- in combinatie met arrangementen. Die zalen zijn aanwezig in HET VIJFDE CAISSON.

• De bestaande kantoorruimtes in het museum hebben geen daglicht en zijn niet langer geschikt voor het huisvesten van personeel. Een deel van deze mensen kan straks ook gehuisvest worden in HET VIJFDE CAISSON.

• De vrijkomende ruimten in het museum kunnen worden benut om de Verhalenbibliotheek over Water en oral history op een museaal verantwoorde wijze te presenteren. Daarnaast zal ruimte worden benut voor een nieuw tentoonstellingsonderdeel: de verhalen van Waterbouwers ( zoals Johan van Veen, Cornelis Lely, Johannis de Rijke, Cornelis Vermuyden).

“Met deze nieuwe aanwinst en bijbehorende plannen kan de organisatie toekomstbestendig gemaakt worden”, aldus directeur Siemco Louwerse. “Voorts zal het een enorme impuls betekenen voor de regionale economie en kan het Zeeland nog meer op de kaart zetten als het gaat om aandacht voor de actuele water- en klimaatvraagstukken.’’

De komende maanden wordt er hard gewerkt om alle nieuwe plannen te realiseren.

Ontdek het Vijfde Caisson

Watersnoodmuseum trekt 100.000 bezoekers

Watersnoodmuseum trekt 100.000 bezoekers

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft donderdag 27 december 2018, de 100.000ste bezoeker ontvangen. De eer van 100.000-ste viel te beurt aan Petra Meijer uit Huizen, met haar man Bert Schaap, kinderen Sem, Stijn en Boet Schaap en ouders Marianne en Kees Meijer te gast in een vakantiehuisje in Renesse en vlak voor het einde van hun verblijf nog op bezoek in het museum.

Ze werden verrast met een persoonlijke ontvangst door directeur Siemco Louwerse waarna wethouder Jacqueline van Burg en bestuursvoorzitter Karla Peijs bloemen en cadeaus uitreikten, onder meer een rondvlucht boven het deltagebied en een schoolbezoek voor de schoolklas van de tweeling Sem en Stijn.

Met nog 5 dagen te gaan in 2018 werd het magische getal 100.000 behaald waarmee het jaar 2018 officieel het meest succesvolle jaar van het museum ooit is. De cijfers voor dit jaar laten een groei van 20% zien ten opzichte 2017 en bijna een verdubbeling ten opzichte van 6 jaar geleden (54.000 bezoekers).

Het Watersnoodmuseum blikt terug op een uitzonderlijk succesvol herdenkingsjaar. Het herdenkingsjaar ging officieel van start met de Nationale Herdenking op 1 februari 2018 in aanwezigheid van ZKH Prinses Margriet. Een herdenking waarbij honderden mensen ter plekke aanwezig waren, maar die ook vele mensen voor de buis bereikte, met de landelijke televisie uitzending verzorgd door de NOS. De openstelling van de compleet nieuw ingerichte tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’ zorgde voor een extra impuls in het aantal bezoekers.

Op educatie gebied was er voor basisscholen in Zeeland en op Goeree-Overflakkee de Watersnoodmuseumbus. Deze bus reed af en aan richting museum, in Zeeland gesponsord door de Rabobanken en op Goeree-Overflakkee door de gemeente, en haalde zo de drempel weg voor basisscholen die vaak een bezoek aan het Watersnoodmuseum lieten afhangen van het budget voor de vervoerskosten.

Het museum opende ook een tijdelijke tentoonstelling op locatie, in Colijnsplaat. De tentoonstelling van Johannis de Rijke trok ruim 1200 bezoekers; die overigens niet bij deze 100.000 opgeteld zijn, omdat dit niet in het museum in Ouwerkerk zelf was.

Al met al een herdenkingsjaar met een gouden randje, stelt ook directeur Siemco Louwerse: “Uitzonderlijk trots op de vrijwilligers en het team die dit resultaat hebben weten te bereiken. We kunnen gezamenlijk terugkijken op een indrukwekkend herdenkingsjaar, waarbij we het verhaal van de watersnood van 1953 nationaal en internationaal onder de aandacht hebben gebracht”.

“Een verhaal dat we steeds sterker weten te koppelen aan de verhalen over water vandaag de dag met betrekking tot klimaat en waterveiligheid. Dat we daarbij dan ook nog ruim 100.000 bezoekers naar Ouwerkerk weten te trekken is natuurlijk heel bijzonder. Ook in 2019 gaan we ons weer tot het uiterste inzetten om met interessante aktiviteiten het museum op de kaart te zetten. Het thema van de eeuwige strijd tegen het water is actueler dan ooit.”