ANBI C STATUS

Stichting Beheer Watersnoodmuseum

De stichting behartigt een sociaal belang en stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om de collectie van museale voorwerpen te verwerven, bewaren, beheren, uit te breiden en in bruikleen te geven aan Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 zolang deze Stichting het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk in stand houdt en exploiteert.

 

RSIN: 859684660

Contactgegevens: directie@watersnoodmuseum.nl

Bezoekadres: Weg vd Buitenlandse Pers 5, 4305RJ Ouwerkerk

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Karla Peijs, Harmelen (voorzitter)
Hermineke van Bockxmeer, Nootdorp (secretaris)
Christan Zantboer, Renesse (penningmeester)
Eva Kuit, Bruinisse (bestuurslid)
Rein van der Kluit, Middelburg (bestuurslid)
Job van der Sande, Alkmaar (bestuurslid)
Hein van der Loo, Rotterdam (bestuurslid)

Alle bestuurdersleden zijn onbezoldigd.

Beleidsplannen

  • Volgen

Jaarrekeningen en verslagen