Filmpremière Me and Mekong

Filmpremière Me and Mekong

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk host de officiële première van de film Me and Mekong op dinsdag 26 oktober in hun Johan van Veen auditorium van Het Vijfde Caisson in Ouwerkerk. Me and Mekong laat zien hoe de bevolking in de Mekongdelta van Vietnam veerkracht toont en omgaat met uitdagingen rondom water, klimaat en voedsel.

De documentaire vertelt het unieke verhaal van acht bewoners aan de Mekongrivier. Hun dagelijks leven met water wordt gedetailleerd en persoonlijk in beeld gebracht.

Voorafgaand aan de première van de documentairefilm zijn er een aantal sprekers die het woord voeren.  Dit zijn Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum; Joep Janssen, directeur Nextblue en filmmaker; Mr. Pham Viet Anh, ambassadeur van Vietnam in Nederland; Elsbeth Akkerman, ambassadeur van Nederland in Vietnam en Dennis van Peppen, manager Internationale Waterprogramma’s bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoofd en hart
De documentaire Me and Mekong is een productie van Nextblue, een platform van verhalenvertellers met verhalen over water en klimaatverandering. Zo proberen ze gemeenschappen uit de diverse deltagebieden wereldwijd een stem te geven om hun verhaal te verspreiden en een brug te slaan tussen wetenschap en ervaring. Tussen hoofd en hart. Iets waar ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk zich voor inzet.

De première is bestemd voor genodigden, maar de film wordt op een aantal andere data in november, december en januari (oa tijdens de kerstvakantie) opnieuw vertoond voor publiek. De data hiervoor zijn binnenkort te vinden op de website van het Watersnoodmuseum onder de activiteitenkalender.


Watersnoodmuseum presenteert boardroom en game

Watersnoodmuseum presenteert boardroom en game

‘Onderhandel over de toekomst van de Oosterschelde in de nieuwe boardroom van het Watersnoodmuseum’

OUWERKERK – De zeespiegel stijgt en het landschap verandert; hoe gaan we hier mee om? Vrijdag 8 oktober was de feestelijke opening van ‘Oosterschelde in Onderhandeling’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. In de serious game die Studio Inscape voor het Watersnoodmuseum ontwikkelde, worden deelnemers uitgenodigd plaats te nemen in het Parlement van de Oosterschelde om te praten over de toekomst van de regio.

In Oosterschelde in Onderhandeling vertegenwoordigen deelnemers een inwoner uit de Oosterschelderegio. Samen nemen zij plaats in het parlement van de Oosterschelde. De deelnemers moeten door middel van onderhandeling een beslissing nemen over drie toekomstige vraagstukken. Een projector toont de gevolgen van de gemaakte keuze, die de basis vormt voor het volgende vraagstuk.
Internationaal
Voor het Watersnoodmuseum ligt het voor de hand de Oosterschelde als voorbeeldcasus te gebruiken. Toch gaat het over meer dan enkel de Oosterschelde. De dilemma’s die worden behandeld staan symbool voor watervraagstukken wereldwijd. ‘Oosterschelde in onderhandeling’ maakt de toekomst voelbaar en laat zien hoe menselijke en niet menselijke inwoners met elkaar verbonden zijn.

(tekst gaat verder onder de foto)

Diepgang
Tijdens de opening, waarbij een van de drie dilemma’s werd gespeeld, kwam naar voren dat het breed kan worden ingezet. Het gaat over een relevant onderwerp en de deelnemer doet belangrijke inzichten op over samenwerking en het omgaan met tegengestelde belangen. De serious game kan worden gespeeld met 9 tot 12 spelers tegelijk.

Meer informatie over Oosterschelde in Onderhandeling is te vinden via www.watersnoodmuseum.nl/oosterscheldeinonderhandeling

InVloed

Om de thematiek breder onder de aandacht te brengen lanceert het Watersnoodmuseum vanaf heden een online game: InVloed, gemaakt door het Rotterdamse bedrijf Vuurrood. In de game wordt de speler uitgedaagd om zich te verdiepen in de wereld van water. Door onderzoek en het beantwoorden van vragen verzameld de speler waterkennispunten. Vervolgens moet de speler aan de slag met beleidsvragen. Lastige dilemma’s met zowel winnaars als verliezers. De game is te vinden via invloed.watersnoodmuseum.nl

Steun
Voor de boardroom en game heeft het Watersnoodmuseum steun ontvangen van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Doel van beide projecten is het waterbewustzijn te vergroten en de thematiek breder onder de aandacht te brengen.

Een voorbeeld van de game-play van InVloed

Klarinetensemble en balletschool treden samen op

Klarinetensemble en balletschool treden samen op

OUWERKERK – Zaterdag 16 oktober 2021 vindt bij de daktribunes tussen de caissons van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk de multidisciplinaire voorstelling ‘De vloed’ plaats. Het is een performance waarbij muziek en ballet samenkomen. De voorstelling is een samenwerking tussen Muziekschool Zeeland en Elly Geelhoed Ballet.

Muziekschool Zeeland en Elly Geelhoed ballet verzorgen een optreden geïnspireerd door The Flood van Mario Burki. Een fraai stuk waar Elly Geelhoed zelf een choreografie op heeft gemaakt welke wordt begeleid door klarinetensemble Klezz onder leiding van Hans Hest.

Albert de Vos van het Cultuurhuis heeft de muziek van The Flood bewerkt. De voorstelling sluit perfect aan bij het thema van het Watersnoodmuseum en is tevens een mooie culturele samenwerking op Schouwen-Duiveland. Deze voorstelling is nog niet eerder gedaan en wordt speciaal voor dit optreden voorbereid.

Reserveren
Voor wie zeker wil zijn van een plaatsje op de daktribunes kan reserveren tot uiterlijk vrijdagmiddag 15 oktober 16.00 uur. Dit kan door een mail te sturen naar info@watersnoodmuseum.nl onder vermelding van voorstelling De Vloed.


Delta21 presenteert plan in Watersnoodmuseum

Delta21 presenteert plan in Watersnoodmuseum

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert donderdag 21 oktober vanaf 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) een lezing met de titel: ‘Lessen van de St. Elisabethsvloed voor heden?- Delta21 komt met een concreet plan’. Een lezing over een toekomstbestendige zuidwestelijke delta.

Delta21 is een integraal plan, dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Het is daarmee een alternatief voor het dijkverhogingsprogramma van de Deltacommissaris. Concreet: Tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee moet een waterkering komen in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. Samen moeten ze vervolgens zorgen voor een integrale aanpak van wateroverlast, energieopslag en natuurherstel.

Delta21 is een plan dat bij een hoge rivierafvoer, maar ook bij een zware stormaanval het hele benedenstroomse gebied vanaf Hoek van Holland tot Gorinchem en tot Tholen moet beschermen, zelfs met een zeespiegelrijzing tot 2 meter. Het plan combineert echter de veiligheid tegen overstromingen met de energietransitie en met het natuurherstel waaronder de vismigratie.

De Delta21 presentatie wordt verzorgd door Leen Berke en Huub Lavooij. De 10-jarige Lukas Kerkhof, de kleinzoon van Huub, levert een bijdrage aan het programma. Een groep van 7 Wageningse eindejaarsstudenten geeft een toelichting op het vismigratieonderzoek, dat zij voor Delta21 hebben uitgevoerd.

Aanmelding voor de lezing kan via info@watersnoodmuseum.nl onder vermelding van Lezing Delta21. Bijwonen van de presentatie is mogelijk na scannen van de QR code of na vertoon van het coronatoegangsbewijs.

Ontwerp: Lucas Kerkhof (10)

Bestuurslid Watersnoodmuseum

Bestuurslid Watersnoodmuseum

Het Bestuur van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, kortweg het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland, zoekt een nieuw bestuurslid. Het gaat om een algemeen bestuurslid met kennis van communicatie, marketing en PR dat wil bijdragen aan de realisatie van de ambitie om als nationaal museum verder uit te groeien naar een organisatie met een internationale uitstraling.

We zoeken iemand die weet wat nodig is om een breed nationaal en internationaal publiek te bereiken en te stimuleren tot een fysiek of digitaal bezoek aan ons museum, om kennis op te nemen en/of vrijwilliger te worden of anderszins bij te dragen aan onze doelen en organisatie; iemand die tevens de weg weet in diverse overheden en relevante organisaties en (culturele) instellingen.

De komende jaren staan in het teken van een digitale transformatie waarbij fysiek en digitaal aan elkaar gekoppeld worden en het uitbouwen en professionaliseren van het kenniscentrum; daarbij hoort een innovatieve inzet van nieuwe media en marketingtechnieken. Het nieuwe bestuurslid wat we zoeken weet precies wat we daarvoor als organisatie nodig hebben en wil hierbij graag ondersteunen en adviseren.

Organisatie
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is gevestigd in de vier Phoenix caissons die in 1953 zijn gebruikt voor de sluiting van het grootste en tevens laatste dijkgat van de watersnood van 1 februari 1953. In de caissons wordt sinds 2001 het verhaal verteld van de ramp die vele levens kostte, hectares land onder water zette, huizen en gebouwen verwoestte en levens, gemeenschappen en eigenlijk heel Nederland enorm beïnvloedde. Hierop voortbouwend is er ruime aandacht voor de steeds duidelijker klimaatverandering, zeespiegelstijging en de bewustwording rondom deze thema’s, vooral bij jongeren.

Het museum vertelt over Herinneren, Leren en Vooruitkijken en is sinds januari 2016 erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953, door de minister van IenM. Het museum heeft een (vrijwilligers) bestuur (8 leden), een kleine betaalde staf en 135 vrijwilligers die zorgdragen voor uiteenlopende taken in het museum en daarbuiten. Het museum trekt jaarlijks bijna 100.000 bezoekers. Kijk voor meer informatie op www.watersnoodmuseum.nl

Sinds 2019 maakt museumbrasserie en kenniscentrum Het Vijfde Caisson ook deel uit van de museumorganisatie.

Profiel

De gezochte kandidaat heeft ervaring met en kennis van marketing, communicatie en PR, zodanig dat bestuur en directie (gevraagd en ongevraagd) kan worden geadviseerd met betrekking tot campagnes, marketingstrategieën, communicatietechnieken, multimediagebruik, inzet van nieuwe communicatietechnieken/nieuwe media, doelgroeponderzoek en meer. Omdat het museum de komende jaren verder wil inzetten op digitalisering en internationalisering en dus ook wereldwijd een rol wil spelen is het wenselijk om iemand met een breed netwerk  en ruime ervaring in genoemde kennisgebieden op te nemen in het huidige bestuur. Kandidaat moet zich tevens aangesproken voelen door recent gepresenteerde toekomststrategieën (meerjarenbeleid 2021-2024).

Een bestuurslid van het Watersnoodmuseum heeft tevens de volgende kenmerken:

  • een ‘helikopterview’;
  • ervaring met het besturen/managen van een middelgrote organisatie;
  • natuurlijk gezag;
  • (politiek) maatschappelijk engagement;
  • een relevant netwerk;
  • affiniteit met de museale sector;
  • ervaring met communicatie in de breedste zin van het woord.

Kennis van de politieke verhoudingen in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland en/of Noord-Brabant is een voordeel.

Het museum hanteert de Governance Code Cultuur, in de toekomst zal het bestuur uitgroeien naar een Raad van Toezichtmodel. Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarvoor circa vier keer per jaar een vergadering belegd wordt en eens per jaar een brainstormsessie.

Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen via bestuur@watersnoodmuseum.nl of via Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum (06-32278103). Uw sollicitatie kunt u richten aan: Watersnoodmuseum t.a.v. Bestuur, p/a Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk of via bovenstaand e-mailadres. De selectieprocedure is in handen van een selectiecommissie bestaande uit enkele bestuursleden en de directie van het Watersnoodmuseum.
Reageren tot en met 31 oktober 2021.


Nazomer-optredens Watersnoodmuseum

Nazomer-optredens Watersnoodmuseum

Divers programma met muziek, poëzie en dans

OUWERKERK – Het Watersnoodnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert, vanaf zondag 19 september, vier middag-nazomeroptredens. Voor deze optredens wordt voor de bestaande dak-tribunes een buitenpodium gerealiseerd waar de muzikanten kunnen optreden.

Reserveren
Reserveer een plaats op de dak-tribunes  Reserveer (tijdig, want vol=vol, max 52 personen totaal op de tribunes) uiterlijk de vrijdagmiddag voor het optreden via info@watersnoodmuseum.nl

Bij slecht weer worden de optredens naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Zondag 19 september Iris Penning 

Iris Penning maakt eigenwijze poëtische pop. Ze bezingt het leven met haar herkenbare, heldere stem en spitsvondige teksten. Haar motto is “Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan.” Ook is ze de stadsdichter van Eindhoven in 2020-2021.

Iris Penning bracht drie platen uit die lovend werden ontvangen, stond meer dan duizend keer op de planken, op festivals en in theaters en op ludieke podia. Met haar heldere stem zet ze een sfeer neer die vaak wordt omschreven als “ontwapenend”. Ze wordt bijgestaan door de virtuoze celliste Mirthe de Jonge.

Ze is een echte doe-het-zelver met verschillende uitingen. Ze maakte een lettertype van haar handschrift, maakte handgemaakte merch-tassen (de “Niks aan de Handtas”), en knutselde 250 dichtbundels in elkaar. Ze houdt alles vooral dicht bij zichzelf.

www.irispenning.com

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: pay what you want

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Zondag 26 september Bram Houg 

Bram Houg is een Singer songwriter uit Goes die vooral bekend is geworden door zijn deelname aan The Voice of Holland. Al vanaf zijn 10e zingt hij en speelde in diverse musicals waaronder “The Sound Of Music”. Na zijn deelname aan The Voice of Holland bracht hij de singels Live In The Light en Write The Unwritten uit.

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: pay what you want

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.

Bram Houg

Zondag 10 oktober Poëzie-middag met Cies Meinders 

Locatie: Auditorium van Het Vijfde Caisson

Tijd: 14:00 uur

Entree: gratis

Zaterdag 16 oktober Klarinetensemble Zeeuwse Muziekschool & Elly Geelhoed Ballet

Locatie: Tribunes buiten

Tijd: 15:00 uur

Entree: gratis

* Bij regenachtig weer wordt deze show naar het auditorium van Het Vijfde Caisson verplaatst.


1.500 kinderen maakten een levende klimaatboodschap voor wereldleiders

1.500 kinderen maakten een levende klimaatboodschap voor wereldleiders

ZIERIKZEE – Vrijdagochtend 11 september hebben zo’n 1.500 leerlingen samen met 500 begeleiders van bijna alle scholen van Schouwen-Duiveland (Zeeland) in Zierikzee een levende animatie gemaakt om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Van de animatie is een videoclip gemaakt met muziek van Zeeuws Orkest en de Middelburgse band PEER. Doel is om de videoclip in november vertoond te krijgen op de klimaattop in Glasgow, COP 26.  De boodschap van de videoclip richting wereldleiders is: ACT AS ONE, alle hens aan dek voor het klimaat!

De afgelopen weken is er een enorme peilschaal (40 meter hoog) geschilderd op de graansilo van Zierikzee, zichtbaar in de verre omtrek. Op vrijdag 10 september 2021 vormde deze peilschaal het decor voor ’s werelds grootste levende animatie. De iconische peilschaal is bedoeld om blijvend aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en zeespiegelstijging in het bijzonder.

Op vrijdagavond 10 september 2021 werd de videoclip ACT AS ONE gepresenteerd aan het publiek tijdens een livestream op www.actasone.nl.

Lancering
Vrijdagavond 10 september 2021 werd het project gepresenteerd via een livestream vanuit poppodium Brogum te Zierikzee. De videoclip en de peilschaal stonden die avond centraal. Naast kinderen die hebben meegedaan aan de animatie werd de speciaal gezant verenigde naties en overstromingsdeskundige Henk Ovink gevraagd wat hij kan doen om de videoclip in Glasgow vertoond te krijgen. Henk Ovink is de eerste Nederlandse waterambassadeur en gaf live in de uitzending zijn reactie. De Middelburgse band PEER bracht voor het eerst de door hen gecomponeerde song ACT AS ONE live ten gehore. De livestream begon om 19.30 uur en was te volgen op www.actasone.nl.

“Door een animatie bereik je heel veel mensen en dat vind ik een supergaaf idee. Het zal er vast superleuk uitzien. Via social media wordt zo’n clip natuurlijk heel veel gedeeld.” Frederique, één van de deelnemende kinderen.

Over de Peilschaal
Kinderen van groep 7 van de Theo Thijssenschool uit Zierikzee deden eind 2019 mee aan de Young Energy Society Challenge (YESC). Samen met juf en kunstenares Dieuwke Parlevliet maakten ze een ontwerp voor een enorme peilschaal op de graansilo in Zierikzee. Het idee om de peilschaal op de graansilo te schilderen, om zo aandacht te vragen voor de klimaatverandering, heeft de eerste prijs én de publieksprijs van een klimaatwedstrijd voor jongeren gewonnen.

“Als mensen de peilschaal zien, hoop ik dat ze zich gaan afvragen hoe hoog het water eigenlijk staat.” Dieuwke Parlevliet.

Organisatie
De projectgroep van ACT AS ONE bestaat o.a. uit mensen van het Watersnoodmuseum, de Stichting BewuSD en Stichting Obase. In totaal telt het project 44 sponsoren en samenwerkingspartners. Van lokale bedrijven tot grote organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds.

De peilschaal op de graansilo te Zierikzee.
Het jongeren PR team van Act as One op het veld waar de animatie opgenomen zal worden (met op de achtergrond de graansilo te Zierikzee).
Schilderwerkzaamheden van de peilschaal op de graansilo.

Zeeuwse themamusea verzamelen samen video's met DNA van Zeeland

Zeeuwse themamusea verzamelen samen video's met DNA van Zeeland

MIDDELBURG – De vijf Zeeuwse themamusea zijn op initiatief van het Watersnoodmuseum uit Ouwerkerk een project gestart om persoonlijke verhalen te verzamelen. Partners in dit project zijn naast het Watersnoodmuseum, het Zeeuws Museum in Middelburg, Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwsdorp, Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent en het MuZEEum in Vlissingen. Gezamenlijk leggen ze met 14 oral history video’s het Zeeuwse DNA vast. Het project wordt gesteund door Provincie Zeeland.

In veel Zeeuwse musea komen onderwerpen aan bod waarachter een uniek verhaal schuilgaat. Door het vastleggen van deze persoonlijke getuigenissen krijgt het publiek veel meer inzicht in de Zeeuwse geschiedenis. Als musea deze verhalen digitaal ontsluiten, brengen ze ‘de verborgen schatten‘ van het museum naar het publiek toe. De video’s zijn te bekijken via de YouTube playlist “DNA van Zeeland”. Daarnaast zijn de video’s ook geplaatst op de site van “Zeeuwse Ankers” en worden er verhalen gedeeld via het landelijke platform “Het geheugen van Nederland”.

Oral History 
In de serie ’Zeeuws DNA in oral history’ zijn veertien video’s gemaakt die aan de hand van oral history een indruk geven van de identiteit van de Provincie Zeeland. Deze ‘mondelinge geschiedenis’ is een methode van wetenschappelijk onderzoek naar het verleden op basis van mondelinge overlevering.

Er is veel diversiteit in de verhalen. Zo vertelt André Hoogenboom over de Wederopbouw van het Abdijplein in Middelburg na de 2e wereldoorlog. Herbert Sepers en Peter Feij vertellen hun verhaal over de Scheldestaking in 1980, waarbij de productie van De Koninklijke Schelde 14 dagen stil lag tot er loonsverhoging kwam. Ook zijn er ontroerende verhalen; zoals het verhaal van Wim Jonker over “De Tien van Renesse”. Hij was negen jaar toen hij in de kerk zat en zijn twee ooms langs reden die ter dood veroordeeld waren.

Onderwerpen aanmelden
In totaal zijn er nu 14 video’s online geplaatst. Daarmee is uiteraard nog niet het hele verhaal van Zeeland verteld. Om het Zeeuwse DNA nog vollediger in beeld te brengen kunnen onderwerpen aangedragen worden. Vanuit de thema musea wordt vervolgens beoordeeld welk van de ingezonden onderwerpen in aanmerking komen.

Onderwerpen kunnen worden aangedragen tot 1 oktober 2021 onder vermelding van “Zeeuws DNA” naar: info@watersnoodmuseum.nl. In de mail moet een korte motivatie staan waarom het aangedragen onderwerp belangrijk is om vast te leggen.

Wim Jonker vertelt in DNA van Zeeland over zijn ooms; twee slachtoffers van 'De Tien van Renesse'

Watersnoodmuseum op longlist van de Museumprijs van de Vriendenloterij

Watersnoodmuseum op longlist van de Museumprijs van de Vriendenloterij

Ouwerkerk – Het Watersnoodmuseum staat op de longlist als een van de negen kandidaten voor de jaarlijkse Museumprijs van de VriendenLoterij. De VriendenLoterij Museumprijs is een prestigieuze publieksprijs in de Nederlandse museumwereld. We zijn ongelofelijk trots dat we op deze mooie longlist staan!

Het thema van de Museumprijs is dit jaar ‘Digitaal Verhaal’. Welk museum onderscheidt zich door inzet van digitale middelen die het verhaal van het museum ondersteunen en versterken? De vakjury bezoekt de komende weken de geselecteerde musea en zullen tot een shortlist van drie musea komen. Op deze musea kan het Nederlands publiek vervolgens vanaf 5 november gaan stemmen en het museum met de meeste stemmen wint de hoofdprijs van €100.000.

Foto: Naturalis Biodiversity Center wint Museumprijs 2020

De VriendenLoterij Museumprijs is in 1990 opgericht door het Prins Bernhard Cultuurfonds en is daarmee de eerste Museumprijs in Nederland. Sinds 2007 is de VriendenLoterij Museumprijs een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij), in samenwerking met de Museumvereniging. Inmiddels is de VriendenLoterij Museumprijs met gemiddeld 40.000 stemmers een van de grootste culturele publieksprijzen in Nederland.

Longlist VriendenLoterij Museumprijs


Here comes the flood Rem van den Bosch

Here comes the flood van Rem van den Bosch in de buitenruimte van het Watersnoodmuseum

Vanaf 10 augustus 2021, is nieuw werk van Rem van den Bosch te bewonderen, waarin kwetsbaarheid een centrale rol speelt. De tentoonstelling wordt getoond op zogenoemde trotters (grote billboards op een voet) en is de komende drie maanden gratis te bezoeken in de buitenruimte achter museumbrasserie Het Vijfde Caisson bij het Watersnoodmuseum.

In zijn werk laat Van den Bosch op schilderachtige wijze zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. De modellen, als stille boodschappers van het water, tonen de hoogte van het water bij een overstroming. Door het hele land fotografeerde hij op herkenbare plekken, die ofwel kwetsbaar, of juist een aanjager zijn van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Tijdens het fotograferen kreeg hij verbaasde reacties bij het noemen van het maximale overstromingsgevaar op de locaties waar hij fotografeerde. Voor de hoogte van het water bij een overstroming baseert hij zich op de data van de website overstroomik.nl. Deze website is door de diverse overheidsinstanties en de veiligheidsregio’s opgezet om het waterbewustzijn te vergroten.

Naast de tentoonstelling is een boekje gerealiseerd waarin zowel het werk van de fotograaf als bijdragen van onder meer Jan Terlouw te vinden is. Het boekje is te koop in museumbrasserie Het Vijfde Caisson en onze museumshop.

De tentoonstelling is tot stand gekomen door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds.

(Lees verder onder de foto)

‘Ik ben blij dat ik met mijn werk als kunstenaar een bijdrage kan leveren aan dit thema, dat maatschappelijk een nummer 1 plaats hoort te hebben op de agenda van bevolking, bedrijfsleven en politiek’ – Rem van den Bosch