Lezing: De voorspeller van de ramp?

Jaap Schoof

Zaterdag 29 oktober 2022

14.00 uur

In deze lezing wordt het verhaal van Waterstaatkundige Johan van Veen (1893-1959) verteld. Hij heeft voor en na de ramp veel betekend voor de waterveiligheid van de Zuidwestelijke Delta en wordt ook wel gezien als de ‘vader van het Deltaplan’.

Johan van Veen werkte onder het pseudoniem dr. Cassandra, wier vloek het was dat zij de toekomst kon voorspellen maar dat niemand haar ooit geloofde. Hij waarschuwde vanaf 1937 voor de te lage dijken langs de Zeeuwse en Hollandse zeegaten. In 1939 werd de Stormvloedcommissie ingesteld, met Van Veen als secretaris. In een voorlopig rapport uit 1940 werd al geconcludeerd dat de dijken in Zuidwest-Nederland te laag waren.

Vóór 1953 zat niet iedereen op de plannen voor betere waterveiligheid van Johan van Veen te wachten. In 1953 gebeurde wat van Veen al voorzag; met de Watersnoodramp kwamen zijn voorspellingen uit. De Deltawerken konden na de ramp vrij snel uitgevoerd worden omdat hij hier veel voorwerk voor gedaan had.

Van Veen mopperde vaak dat zijn leven nutteloos was omdat zijn plannen voor afsluiting van de zeegaten slechts gezien werden als ‘research’. Toen hij in de nacht van de Watersnoodramp de dijken doorbraken bij Ouderkerk aan de IJssel, sprak hij: “Het Is verschrikkelijk, maar de plannen komen uit de kast, je zult het zien!”

oktober 29 @ 12:00
12:00 — 13:00 (1h)