Watersnoodmuseum dicht als maatregel tegen Corona

OUWERKERK – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft in navolging van het advies vanuit de overheid en de overkoepelende Museumvereniging besloten het museum en het naastgelegen Vijfde Caisson van vrijdag 13 maart tot 31 maart te sluiten. Dit om de gezondheid van de grote groep vrijwilligers, de medewerkers en ook de bezoekers niet in gevaar te brengen met een mogelijke Coronabesmetting. 

De Museumvereniging schreef aan het eind van de middag het volgende aan de leden:

‘Als Museumvereniging adviseren we jullie de richtlijnen die vanmiddag zijn uitgevaardigd te volgen Het verbod op evenementen met meer dan honderd bezoekers geldt ook voor locaties waar meer dan honderd mensen komen zoals sportclubs, theaters en musea. Dit verbod geldt tot het einde van de maand. Het allerbelangrijkste is nu de gezondheid van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van musea. Het verbod betekent dat musea met meer dan 100 bezoekers vanaf morgen tot het eind van de maand niet geopend zullen zijn. Andere musea adviseren wij het gezondheidsbelang van vrijwilligers en medewerkers mee te wegen in hun besluit al dan niet open te gaan. Voor alle musea geldt dat mensen zoveel mogelijk wordt opgeroepen om thuis te werken’.

Bestuur en directie van het museum beseffen dat sluiting voor het Watersnoodmuseum aanzienlijke gevolgen zal hebben, maar realiseren zich ook dat de huidige situatie rondom Corona vraagt om kordate maatregelen.