Dialoogdag Klimaat en de Oosterschelde

De ‘Dialoogdag Klimaat en de Oosterschelde’ van de KennisCommunity Oosterschelde vond plaats op 4 november in Het Vijfde Caisson.