Watersnoodmuseum

Eerdere berichten

Lockdown dec. '20 en periode vanaf jan. '21

Het Watersnoodmuseum wil graag blijven vernieuwen om steeds weer nieuwe generaties kennis te laten maken met verhalen over de kracht van het water. Zo houden we de herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 levend en schenken we aandacht aan de eeuwige strijd tegen het water. Juist nu de deuren van het Watersnoodmuseum gesloten zijn, hebben we jouw steun hard nodig. Wist je dat je ook met een eenmalige bijdrage het museum kunt steunen?

???????????? ??? ?????
Vrijwilligers: we kunnen niet zonder ze. Aan het woord Jan Kempe uit Bruinisse die op meerdere plekken in het museum ondersteuning verleend.
Wij zijn er in ieder geval reuze blij mee, en het is net wat Jan zegt ‘je bent van de straat’.

???????????
In het vierde caisson worden continu twitterberichten over (actuele) overstromingen geprojecteerd. Bedoeld om de mensheid met de neus op de harde feiten van klimaatverandering te drukken, en draagvlak voor klimaatbewustzijn te creëren.

Wat ga jij doen als alles weer open is? Lees je nu alvast in en kies uit 111 bijzondere en onvermoede plekken in Zeeland! Want ben jij wel eens aan de Rattekaai geweest of bij het Solexmuseum? Heb je al Zeeuwse struisvogelolie geprobeerd? En waar is eigenlijk het breedste strand van Nederland? Dit boekje biedt de beste insidertips en toont Zeeland op zijn veelzijdigst. Zelfs voor doorgewinterde eilandbewoners vormen de 111 plekken een aangename ontdekkingsreis.

Webshop

In het verleden zijn er veel overstromingen geweest in Nederland. Zo brak in de nacht van 5 op 6 maart 1651 de St. Anthonisdijk bij Amsterdam door. De Diemermeerpolder overstroomde. De schilder Willem schellinks maakte later dat jaar dit schilderij van de dijkdoorbraak.


Cor Heuvelman lag met een schip bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Toen er een gat in de dijk geslagen was, beval de burgemeester dat een schip in het gat gevaren moest worden. Het schip paste precies, de Randstad werd voor overstroming behoed.

“Dit object is geschonken door het Museum Jan Corver aan het Watersnoodmuseum. Deze plaquette is een ode aan George de Bruin die, samen met Bob van Binnendijk, de coördinatie van het radioverkeer van de zendamateurs en het bijbehorende reddingswerk op zich nam vanuit de hoofdpost Den Haag. Bijzonder aan deze plaquette is het kleine potloodje dat de Bruin altijd meedroeg gedurende zijn radio-leven.

Een groot deel van Nederland ligt onder NAP. Om precies te zijn 26% van het landoppervlak. Het laagste punt van Nederland is ten noordoosten van Nieuwerkerk aan den IJssel te vinden. Dit punt ligt wel 6,76 meter onder NAP en is ontstaan in 1841 bij de drooglegging van de Zuidplaspolder.

Op de foto is het monument dat bij het laagste punt van Nederland staat te zien.

De familie Maliepaard gaf dit jongensjasje in bruikleen en het bijzondere object met bijbehorend verhaal is al jarenlang te zien in het Watersnoodmuseum.

“Kort nadat mijn moeder haar twee oudste kinderen op de zolder van de overburen in bed had gestopt, is dat gedeelte van de woning, weggeslagen. Mijn moeder heeft de rest van de nacht samen met haar overgebleven zoontje doorgebracht op het overgebleven stuk zolder van de woning.

De woning waar mijn vader en moeder woonden, is vrijwel ongedeerd gebleven. Zoals zo velen is overkomen, werd het vluchten hen noodlottig. Mijn ouders wilden na de ramp niet in hun huis, vlak bij de plaats waar hun kinderen waren omgekomen, blijven wonen. Na haar overlijden bleek dat zij tussen haar kleren het jasje van Jan Maliepaard, haar verdronken zoon, meer dan vijftig jaar bewaard had. Nooit is er overgesproken.”

Hans Romeijnsen was bijna zes en woonde in Terneuzen. Zijn vader lag op de begane vloer in het ziekenhuis met een slaapkuur. Hij vertelt hoe zijn moeder het ziekenhuis smeekte zijn vader boven te leggen omdat het water kwam.

Nieuw in onze webshop: het boek Klifi van Adriaan van Dis.
In ‘KliFi’ van Adriaan van Dis zijn De Oranjes verjaagd, de republiek Nederland likt haar wonden na een orkaan en het volk schikt zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. Jákob Hemmelbahn, zoon van Hongaarse vluchtelingen, verbaast zich over de gelatenheid van zijn medeburgers. Geheel tegen zijn aard verzet hij zich en geeft hij een stem aan de slachtoffers van een lokale overstroming. ‘KliFi’ is een bitter vrolijke vertelling over uit de pas lopen, over onze neiging tot aanpassen en veinzen, en over lastige vriendschappen.
Bestel het boek in onze webshop:

Webshop

De rivieren in Nederland moeten steeds meer regen- en smeltwater afvoeren. Om de kans op overstromingen in deze kwetsbare rivierengebieden te verkleinen worden er verschillende maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan dijkverleggingen, hoogwatergeulen en ontpoldering. Hiermee wordt er meer ruimte gegeven aan de rivieren om het water op een veilige manier af te kunnen voeren. Op deze pagina wordt heel overzichtelijk uitgelegd welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Ike Quaak vertelt in dit filmpje een bijzonder verhaal over een varken die de winkel van zijn oom binnenzwom. Toen het laagwater was zagen voorbijgangers het varken in een kinderstoel in de etalage zitten. Het dier overleefde de ramp en kwam weer bij zijn eigenaar terug.

Het is bijna Pasen! Wil jij relaties, familie, bekenden of medewerkers verrassen met een mooi paaspakket?

Kies dan uit de 5 verschillende paaspakketten van het Watersnoodmuseum! Een paaspakket op z’n Zeeuws met o.a. een paaslammetje, voorjaarsbolletjes en chocolade eitjes. Maar natuurlijk ook lekker lezen, bakken of eten is mogelijk met zo’n pakket. En voor straks, als we weer open zijn, een toegangskaart voor het museum.

De pakketten bieden hoge kortingen ten opzichte van de afzonderlijke producten. En met jouw aankoop draag je bij aan het Watersnoodmuseum. Bekijk hier alle pakketten

Joop van den Berg woonde in Wissenkerke en reed met zijn vrouw naar Kortgene om drenkelingen te evacueren. Ze ontfermden zich over een gezin, wat een week bij hen bleef, tot de trein weer reed en ze naar familie konden. In dit filmpje, uit onze reeks ‘Verhalen over Water’, vertelt hij zijn persoonlijke verhaal.


Kort nadat er een ramp gebeurt komen er meteen veel inzamelingsacties op gang, wereldwijd. Zo ook na de Watersnoodramp van 1953. Maar hoe zat het eigenlijk voor die tijd? Watersnoden zijn ten slotte van alle tijden. Ontdek het antwoord in dit interessante filmpje van Schooltv:

Dit glazen sierschoentje is het enige dat is overgebleven van de familie Van Strien uit Capelle bij Nieuwerkerk. De familie bestond uit opa Kornelis (1875), vader Kornelis (1906), moeder Tannetje (1906) en de kinderen Adriaantje (1935), Cornelia (1937), Kornelis (1938) en Jan Jacob (1949). Dit bijzondere object werd geschonken door Jan den Boer uit Dronten.

Er bestaan verschillende soorten golven. Het ontstaan en de hoogte van golven hangt van allerlei factoren af. De meest voorkomende golven ontstaan aan de oppervlakte, veelal door de wind.

Op de ene plek zijn hogere golven te vinden dan op een andere plek. Zo is de kans op hoge golven in Zeeland het hoogst aan de Westkapelse zeedijk zijn en aan de Totalsteiger bij het industrieterrein in Vlissingen-Oost. Ook ter hoogte van de Zeevaartschool aan de Boulevard van Vlissingen zijn de golven hoger. Op dit punt ontmoeten ‘inkomende’ en ‘reflecterende’ golven elkaar. Inkomende golven komen vanuit de Noordzee en reflecterende golven zijn teruggekaatst vanaf de Zeeuws-Vlaamse kust bij Breskens. Afhankelijk van de windrichting en de locatie versterken of verzwakken de golven elkaar.

Op de foto zijn de hoge golven op zaterdag 31 januari 1953 te zien bij de Boulevard in Vlissingen.

Mary Kloet-de Vlieger woonde tijdens de ramp van 1953 met twee zusjes en haar ouders in Zierikzee. Toen het water kwam zette haar vader haar op de dijk om de rest van het gezin te halen. Ze vertelt over het bange moment, helemaal alleen op de dijk in de storm.

Uitgelicht uit onze webshop: de Plastic Soup Atlas!
We profiteren elke dag van de voordelen die plastic ons biedt. Dezelfde eigenschappen die de afgelopen zeventig jaar plastic zo populair hebben gemaakt, blijken echter funest voor ecosystemen. Plastics zijn niet oplosbaar in water en vergaan niet. Wat plastic in het milieu wel doet, is uiteenvallen in steeds kleinere fragmenten. Daartoe behoren de microplastics. Die zijn zo klein dat ze niet meer zichtbaar zijn voor het blote oog en gemakkelijk voedselketens kunnen binnendringen. Zwerfplastic en microplastics worden door het milieubureau van de Verenigde Naties, de UNEP, beschouwd als een van grootste wereldwijde milieuproblemen. Het probleem heeft ook een naam: plastic soup. De plastic soup is overal. Veel diersoorten hebben last van plastic; ze krijgen het binnen, verwonden zich of stikken erin. En ook de mens krijgt de soup inmiddels letterlijk op zijn bord…

Webshop

Margaretha Ouwens maakte de ramp mee in Oude-Tonge. Ze zag het huis waar ze woonde voor haar ogen instorten met haar kindje nog binnen in zijn wiegje. In dit filmpje vertelt ze over haar verhaal.

Even een berichtje dat we aan jullie, van vrijwilligers tot museumbezoekers, denken. Want we missen jullie natuurlijk enorm in het museum! Het is leeg en stil in de caissons… We zien er naar uit om jullie weer te mogen verwelkomen in het museum. En natuurlijk met mooie nieuwe tentoonstellingen! Want het werk achter de schermen gaat gewoon door.

Gedurende de rampnacht van 1953 stortten vele woningen in en werden vervolgens meegesleurd door de stroming. De huizen die (deels) overeind bleven staan bleven onbewoonbaar achter: overal modder, kapotte meubels, afgebroken deuren, ingestorte keukens etc. Deze foto’s geven een beeld van de ravage in woningen in Halsteren.

Een aangrijpend én inspirerend boek naar de documentaire: A Life On Our Planet van David Attenborough. Voor het eerst beschrijft David Attenborough op geheel eigen wijze de belangrijkste momenten in zijn leven als bioloog. Hoe hij oog in oog stond met wilde dieren en zijn leven wijdde aan het vastleggen van de natuur in al haar schoonheid en diversiteit. Ook vertelt Attenborough over de verwoestende veranderingen die hij in al zijn jaren met eigen ogen heeft gezien. Een actueel boek met dringende, maar hoopvolle boodschappen voor de toekomst. Kijk door de ogen van de man die de natuur een stem gaf.

Bestel het boek in onze webshop:

Webshop

Het belang van waterveiligheid…

Een zeer aangrijpende foto uit ons archief. Op een platte boerenwagen worden doden naar hun laatste rustplaats vervoerd. Oude-Tonge, 1953


Het Watersnoodmuseum heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Er zijn bijna 20 nieuwe filmpjes over persoonlijke verhalen gemaakt. Hierdoor hebben we al meer dan 100 ‘Verhalen over Water’ beschikbaar. Je kunt ze online bekijken op ons Youtube kanaal.

Een van de nieuwe filmpjes vertelt het aangrijpende verhaal van Max de Jonge.

Win dit prachtige kunstwerk!
Het Schilderij ‘Beproefd maar niet gebroken’ van de beeldhouwer Ad Braat is gemaakt door een vrijwilliger van het Watersnoodmuseum.
Wil jij ook kans maken? Klik hier:

Webshop

Regelmatig vinden unieke voorwerpen uit de tijd van de ramp hun weg naar het Watersnoodmuseum. Zoals deze kaart van het rampgebied met daarin getekend de diverse deelnemende zendamateurs. Dit object werd geschonken door het Museum Jan Korver. Op de foto staan v.l.n.r. Martin Breekhuis, Cor Moerman en Louis van Erck in de opslag van het museum in Budel, waar zij spullen doneerde aan het Watersnoodmuseum.

De kaart is het origineel van de kaart die is afgebeeld in het boekje “Kanaal 3700”. Deze lijst hing op het kantoor van de heer van Schendel, Chef van de B.R.D (de Bijzondere Radiodienst van de PTT) aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Toen in de 60er jaren de BRD werd opgeheven werd alles ‘zonder waarde’ in de vuilcontainer gesmeten, zo ook deze kaart. Cor Moerman (PAøVYL) werkte in die tijd bij de BRD en heeft de kaart kunnen redden.

In ons archief kwamen we deze foto tegen waarop een orgel te zien is, in Den Bommel na de ramp. Het levert een bijzonder beeld op…

In dit boek zijn heerlijke recepten te vinden, die tevens gezond zijn én goed voor het milieu!
Ga ook eens aan de slag met veelzijdige groente zoals zeekraal, lamsoor, wakame en kombu: speltcroque met zeewierpesto, mosselen met zeekraal en wakame, smoothie met zeesla…

Webshop: Zeegroenten

Nieuw in onze webshop! Ga thuis aan de slag met heerlijke recepten in deze Zeeuwse bakvorm.

Webshop

Annemiek Hoogeveen is werkzaam bij basisschool de Morgenster. Deze basisschool kreeg te maken met wateroverlast en moesten aan de slag met onder andere waterstofzuigers.

Rilland-Bath, foto: ANP fotograaf J. Zeylemaker

Vele militairen zetten zich in tijdens de ramp van 1953. Het nieuwe fragment uit onze audiotour vertelt over de inzet van militairen, met name op het gebied van communicatie. Luister hier naar het fragment.

Februari 2021: schaatsen op de gracht bij de Grachtweg in Zierikzee, foto: Inge de Groot

Onze nieuwste blog over het klimaat staat klaar om gelezen te worden! Februari 2021 – Klimaatdoelen 2030 nu al in gevaar

Foto: Inge de Groot

Vorige maand maakten we bekend dat meneer de Kruijff uit Ede de gelukkige winnaar was van het schilderij ‘Zeelandbrug’. We kregen deze foto van hem, waarop hij laat zien dat het schilderij inmiddels aan zijn muur hangt!

Wil jij ook een kunstwerk winnen? Doe mee met de nieuwe winactie en wie weet hangt het schilderij ‘Beproefd maar niet gebroken’ binnenkort bij jou aan de muur! Klik hier voor meer info!

Oude-Tonge werd zwaar getroffen in 1953. Ineke Jochems was 15 jaar toen ze de ramp meemaakte in dit dorp. Net als velen moest ze vluchten naar zolder toen het water kwam. In dit filmpje vertelt ze haar persoonlijke verhaal:

We gaan terug in de tijd, naar de 12e eeuw. Er is in deze periode een grote bevolkingsgroei te zien in Europa. Daarom gaan mensen de nattere, lagere gelegen gebieden aan de kust koloniseren. Om het zeewater buiten de deur te houden, gaan de kustbewoners dijken bouwen. Om de bouw en onderhoud van dijken te coördineren worden waterschappen opgericht.

Ontdek meer over het ontstaan van de waterschappen via dit filmpje van Schooltv: interessant voor jong en oud!

Bij aankoop van deze aanbieding van drie boeken uit onze ‘Uitgavenreeks Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’ krijgt u een gratis entreekaart voor het Watersnoodmuseum cadeau. Dat zorgt voor leesvoer tijdens deze lockdown en een mooi museumbezoek als onze deuren straks weer opengaan!

Webshop

Documenten over de ramp of over andere water gerelateerde thema’s slaan wij zorgvuldig op in ons archief. Soms stellen we documenten ten toon in ons museum, zoals deze lijst van goederen.

N.A Delst uit Dreischor ontving in juli 1953 van het Rode Kruis een pakket met textiel. Op de lijst staan onder meer lakens, kussenslopen, dekens, theedoeken, vaatdoeken, handdoeken, washandjes, tafellakens en een tafelzeil.

Omdat onze museumdeuren door alle maatregelen nog steeds gesloten zijn, geven we jullie de mogelijkheid om via deze foto’s een kijkje te nemen in onze Deense geschenkwoning:

Generaal-Majoor Koos de Vos heeft tijdens de ramp van ’53 meegeholpen met reddingsacties. In dit filmpje zie je zijn verhaal.

Foto EPA

Waterproblematiek is van alle tijden. Zo kampt Jakarta vanaf afgelopen weekend met hevige regenval wat zorgt voor grote problemen. Meer beelden en informatie vind je bij NOS nieuws: Delen Jakarta onder water, meer regen verwacht.

Foto: NFM fotograaf Kees Molkenboer

GEZOCHT!
We zijn op zoek naar een oude (het liefst witte) bureaulamp uit de vijftiger jaren!
Wie oh wie heeft er een en zou deze willen schenken aan het Watersnoodmuseum?
De lamp zou een mooie plek krijgen in de reconstructie van werkplaats Weltevreden waar Peter Hossfeld de bekende noodzender bouwde. Aan de rechterkant van deze foto zie je een stukje van de originele lamp.

Een van de nieuwste filmpjes, uit de reeks Verhalen over Water, vertelt het verhaal van Annie Ponsioen. Na de ramp hielp zij mee om de bergen kleding voor de slachtoffers van de ramp te sorteren, in de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Wat de museumstukken in het Watersnoodmuseum bijzonder maken zijn de verhalen achter de objecten.
Dhr. of mevr. Timmerman schonk deze koperen ketel aan het museum. Tijdens de ruilverkaveling in de late jaren vijftig groef een dragline deze koperen sierketel op bij Ouwerkerk.


Een foto van een studentenactie in Zurich, in 1953. De studenten gingen sneeuwruimen in de straten om geld in te zamelen voor het rampgebied.

In 1976 begint de aanleg van de Philipsdam tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland. Met de Philipsdam worden Krammer en Volkerak afgesloten van de Oosterschelde. Belangrijk onderdeel van de dam is het Krammersluizencomplex, dat de scheepvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn open houdt. Om de bouw van de Philipsdam makkelijk te maken wordt de stormvloedkering in de Oosterschelde tijdelijk gesloten. De Philipsdam is in 1987 in gebruik genomen.

Jan Loos was leerling-vlieger ten tijde van de ramp. Hij vloog met een helikopter mee het rampgebied in. Benieuwd naar zijn persoonlijke verhaal en ervaringen? Bekijk zijn filmpje!

De ramp van 1953 maakte een groot deel van Nederland onbereikbaar voor de postbezorging. Ook waren de belangrijke verbindingen tussen postkantoren onderling verbroken. Er werden snel alternatieve routes gemaakt en postbodes bezorgden in de overstroomde gebieden de post zo nodig met vrachtwagens, schepen en roeiboten.


Dit object is geschonken door Jan en Corrie Pankow-Baelemans aan het Watersnoodmuseum. Het is een rijmprent over de watersnoodramp, gedicht door Barend Rijdes. De tekening is van Anton Pieck.

Nieuw in onze webshop! En mooie fietstas van het Watersnoodmuseum!

Wees er snel bij, want op=op.

Webshop

In de krant De Waarheid stond op zaterdag 7 februari 1953, op de pagina geschreven voor kinderen, dit gedicht.

Marian Schillhorn van Veen vertelt in dit filmpje over haar vader Johan van Veen. Hij was een Nederlandse waterstaatkundig ingenieur en wordt vaak de ‘vader van het Deltaplan’ genoemd.

Het was heel erg koud tijdens de ramp in ’53. Met de hoge koude golven, harde wind en sneeuw…
Dit is een kort fragment uit het Polygoon journaal uit 1953.

Arentje Kievit-Knöps was net aangenomen als leerling-verpleegster in Dirksland op Goeree-Overflakkee. In dit filmpje vertelt Arentje hoe zij de ramp meemaakte.

De heer Slokkers maakte als achtjarige de ramp mee. In droge, geïsoleerde gebieden dropte een Lockheed PV-2 Harpoon vliegtuig voedselpakketten gevuld met brood en margarine. Deze zak kwam terecht in de Beciuspolder bij Nieuw-Vossemeer.
De schenker van dit bijzondere object is Gerard Slokkers uit Halsteren.

In 2018 heeft het monumentale kunstwerk ‘De Verdronkenen’ van Miep van Riessen een plek gekregen in het Watersnoodmuseum. Het is een geborduurd eerbetoon aan alle 1836 slachtoffers van de ramp, dat veel bewondering en emoties oproept.

Zo zijn de namen van slachtoffers en de geografische omvang van de ramp in het kunstwerk letterlijk met elkaar verweven. Als bron voor de namen in het werk heeft Miep van Riessen gebruik gemaakt van de officiële slachtofferlijst van Het Rode Kruis.

We zullen er met z’n allen voorlopig nog mee moeten lopen: een mondkapje. Een duurzame én mooie optie zijn de mondkapjes in onze webshop, waarbij je ook het Watersnoodmuseum steunt! Kies er een uit voor slechts €6,85 (inclusief verzending)

Webshop

We hebben bijzondere documentatie over een dropping geschonken gekregen. Een handgeschreven brief over een dropping boven Noordgouwe (geschreven als Noord-Gouwen) op 3 februari 1953. Hendricus den Haan vond deze brief tussen de gedropte artikelen.

De familie Suurenbroek vertellen over het filmen van de storm in 1953 in Vlissingen. Filmbeelden die tot op de dag vandaag bekeken worden.

De noodzaak van goede communicatie tijdens een ramp blijkt wel uit de ervaringen in 1953. Wereldwijd vinden er nog altijd met regelmaat natuurrampen plaats. Hoe gaat het vandaag de dag met de communicatie tijdens dergelijke noodsituaties? Dit levert nog steeds problemen op. Neem als voorbeeld de verwoestende storm Irma, die het eiland Sint-Maarten trof in 2017. Dagenlang waren alle moderne communicatiemiddelen in het rampgebied buiten gebruik. Communicatie via telefoon, televisie, radio, sociale media en zelfs satelliet was onmogelijk.

Een indrukwekkende foto van de hoge golven tegen de boulevard in Vlissingen, 1953.

Permafrost op Herschel Island (Canada), foto: Boris Radosavljevic CC BY 2.0

Het is inmiddels februari, wat weer een nieuwe blog betekent. We kijken terug op de vorige maand en schrijven over de staat van het klimaat.

Meneer de Kruijff uit Ede is de gelukkige winnaar van het bijzondere schilderij ‘Zeelandbrug’. Van harte gefeliciteerd!

Wil jij ook een uniek schilderij voor aan de muur winnen? Koop dan nu een lootje (slechts €5) voor het olieverfschilderij van het beeld ‘Beproefd maar niet gebroken’ in Zierikzee:

Webshop

Nelly Nefs, ooggetuige van de ramp, vertelt in dit filmpje over haar ervaringen tijdens de ramp en over haar familie. Een aangrijpend verhaal…

Mens en dier werden allebei hard getroffen tijdens de watersnood van 1953. Deze indrukwekkende foto is gemaakt in Klundert.

In opdracht van de regering in Den Haag, die contact wil leggen met de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, wisselt Bob van Binnendijk (PA0GVB) vanaf zondagmiddag 1 februari 1953 met zijn zender berichten uit. Later verzorgt hij met George de Bruin (PA0YG) de coördinatie van het radioverkeer van de zendamateurs en het bijbehorende reddingswerk. Dit gebeurt onder de roepnamen YG1 (George de Bruin) en YG2 (Bob van Binnendijk). De originele zender van George de Bruin is geschonken door het Museum Jan Korver aan het Watersnoodmuseum.

Op deze kaart is de baan van de stormvloeddepressie van 30 januari tot 1 februari 1953 te zien. Dit is een originele kaart van het KNMI.

Een van de kunstwerken die in onze webshop staan is deze aquarel van Jan Kroesen, met de titel ‘Gezicht op haven’. Een prachtig werk voor aan de muur van 50cm (b) x 42cm (h).

Webshop

Interactief leren vanuit huis over water en waterveiligheid? Kinderen op de basisschool kunnen thuis aan de slag met interessante opdrachten van Droppie Water:

Droppie Water

Daan von Eugen was een twintigjarige scholier in 1953. Hij ging na de ramp helpen met het zware werk om zinkstukken te maken, zodat er vervolgens caissons konden worden afgezonken om de dijken te dichten. Benieuwd naar zijn verhaal en ervaringen, kijk dan dit filmpje.

Het is alweer wat jaartjes geleden, maar in 2009 werd het Watersnoodmuseum uitgebreid van 1 tot 4 caissons. Een enorme klus! Hier een foto uit het archief van het toen nog lege 2e caisson.


Geschenkwoningen in de vorm van bouwpakketten werden na de ramp in 1953 uit verschillende landen naar het Nederland gestuurd. De pakketten op de foto’s kwamen uit Zweden en werden in Tholen opgebouwd tot degelijke houten huizen.

Het Krekengebied van Ouwerkerk valt binnen het Nationaal Park Oosterschelde. Wisten jullie dat dit het grootste nationale park in Nederland is? Het park is 37.000 hectares groot.

Op de foto, gemaakt door Wilco Jacobusse, zie je zeehonden liggen in het Nationaal Park Oosterschelde.

Wat namen de mensen eigenlijk mee in 1953, toen zij moesten vluchten uit hun huizen of naar zolder? Er zijn vele verhalen bekend waaruit blijkt dat de meest onnodige spullen werden meegenomen. Een van die verhalen gaat over een gezin, vader, vier jongens en twee meisjes, dat naar boven ging toen het water kwam. Moeder kwam als laatste de trap op, met in elke hand haar trots: geraniums. Een van de zoons vertelde later: “We waren blijer geweest met het brood dat in het
water achterbleef, we hadden na twee dagen honger”.

Tanny de Rooij maakte de dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 van dichtbij mee.

Zandkreekdam, foto: Rijkswaterstaat - Joop van Houdt

In 1953 zijn er caissons gebruikt om de dijkgaten te dichten. Maar wist je ook dat caissons een belangrijke rol speelden bij de bouw van de Deltawerken? Neem bijvoorbeeld de Zandkreekdam. Een 830 meter lange dam die Zuid-Beveland met Noord-Beveland verbindt en de Oosterschelde van het Veerse Meer scheidt.
Voor de bouw van de Zandkreekdam zijn ‘eenheidscaissons’ gebruikt. Om wegzakken van de zware caissons te voorkomen werd op de zeebodem een ‘drempel’ gemaakt van een dikke laag zand en stortsteen. Om te voorkomen dat er water door die drempel heen kon stromen werden de ruimtes tussen de stenen opgevuld met zand en grind.
Na het afzinken werden de caissons met een laag zand aan het oog onttrokken. Vervolgens werden een brug en een sluis gebouwd.

Leny van Westen maakte de watersnoodramp mee in Zierikzee. De trouwerij van Leny en Jan van Westen was al voor de ramp gepland. Ze lieten het toch maar doorgaan. Leny ging dat jaar vaak kijken bij het werk van haar man: het sluiten van de dijkgaten op Schouwen-Duiveland.

Heb jij wel eens gecheckt hoe ver jouw huis onder water zou staan bij een overstroming? Wij zijn erg benieuwd naar jullie uitkomsten. Laat jij het ons weten? Mail ons! Vul je postcode in op:

Overstroom ik?

Foto van Cynthia Boll

“Bodemdaling is voor veel kuststeden een groter probleem dan zeespiegelstijging”, volgens Gilles Erkens (aardwetenschapper bij de Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Deltares). Lees hier meer over zinkende steden en gebieden.

Een militaire hulpverlener heeft dit klompje tijdens zijn werkzaamheden gevonden en in 2003 aan het Watersnoodmuseum geschonken.

In deze tijd met corona zijn we met z’n allen meer bordspellen gaan spelen. Maar heb jij het Natte Voeten spel weleens gespeeld? Bestel ‘m in onze webshop voor slechts €4,95:

Webshop

Janny Lock was 3 jaar en negen maanden oud tijdens de ramp. De ramp heeft zo’n impact gehad, waardoor ze zelf nog dingen kan herinneren van die tijd. Ze vertelt in dit filmpje over de houten geschenkwoning waarin ze later heeft gewoond.


Mina Verton-Kooijman zal de ramp nooit vergeten.

Kinderen van 8-12 jaar kunnen Mina’s verhaal ontdekken in het Jeugdwatersnoodmuseum. Klik hier voor meer info.

Regelmatig worden er oude documenten geschonken aan het museum. Deze worden zorgvuldig in het archief bewaard of zoals deze vergunning tentoongesteld in het museum.

Na de ramp werd vrijwel de gehele bevolking van het ondergelopen gebied geëvacueerd. Om de dorpen in te mogen, had je een vergunning nodig. Zo ook W.L. Dorst, inwoner van Nieuwerkerk die geëvacueerd was naar de gemeente Baarn.

Watersnoden zijn van alle tijden. Bijna honderd jaar voor de ramp van 1953, op 8 maart 1855, braken de dijken in Midden-Nederland die overstromingen veroorzaakte. Onder andere de Gelderse Vallei, het Land van Maas en Waal en de Betuwe behoorde tot het rampgebied. De watersnood van 1855 had 13 doden tot gevolg.

Hierbij een mooie foto uit ons archief, waarop Jan Boom met de Nederlandse vlag te zien is, boven op de dijk tussen de Eendracht in Texel (afgerond) en het Noorden.


De staat van het klimaat

Onze laatste blog van afgelopen jaar staat online. Heb jij ‘m al gelezen?

Klik hier voor eerdere berichten eerste lockdown


Boeken, films en meer

In de webshop vind je boeken, films, lespakketten en andere artikelen die alles vertellen over de Watersnoodramp van '53 en waterveiligheid in Nederland.

Bekijk alle producten