Organisation

The Flood museum is a charity headed by general director Siemco Louwerse and operational manager Lianne Kooiman.

Zij worden ondersteund door enkele vaste medewerkers: 
Corrie Vijverberg, coördinator (groeps)boekingen
Carlien ten Wolde en Marjolein Bokma, officemanagers
Yolanda Langendoen, Willy van der Post en Corien van Veen, huismeesters/facilitair medewerkers
Liza de Bie, Johan van Dijk, Bastiaan Bot en Eelco Kramer, projectmedewerkers
Mike van den Beemt, IT-er

Het museum zou niet kunnen bestaan zonder de ca. 135 vrijwilligers die actief zijn in/voor het museum. Zij zijn gastheer/gastvrouw, staan aan de balie, helpen in de winkel of de koffiehoek, zorgen voor registratie en archivering, houden het fotoarchief en de fotoboeken bij of hebben educatieve taken.

De museumorganisatie wordt bestuurd door de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Karla Peijs, Harmelen (voorzitter)
Hermineke van Bockxmeer, Nootdorp (bestuurslid)
Joop Roes, Renesse (penningmeester)
Eva Kuit, Bruinisse (bestuurslid)
Rein van der Kluit, Middelburg (bestuurslid)
Job van der Sande, Alkmaar (bestuurslid)
Hein van der Loo, Rotterdam (bestuurslid)
Hein van Stokkom, Geertruidenberg (bestuurslid)

 

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum
Dit is een zelfstandig functionerende stichting. Wie meer wil weten kan contact opnemen met secretaris van de stichting Dim Mooijaart via vrienden@watersnoodmuseum.nl

Lidmaatschappen en samenwerking
Het Watersnoodmuseum is lid van de Nederlandse Museumvereniging, Erfgoed Nederland, de Vereniging van Zeeuwse Musea en Vereniging Musea Schouwen-Duiveland. Het Watersnoodmuseum is sinds 1 januari 2009 een geregistreerd museum.

Met buitenlandse organisaties worden contacten onderhouden over watersnoodrampen die daar hebben plaatsgevonden. Zo zijn er contacten met Oost Engeland en het Amerikaanse Louisiana. Met het State Museum in New Orleans is na orkaan Katrina (29 augustus 2005) een Memorandum of Understanding getekend over wederzijdse samenwerking. Ook wordt samengewerkt met het Tsunami Photo Museum in Telwatta, in het zuiden van Sri Lanka.

Downloads