Markiezaatkade (1980-1983)

De Markiezaatkade is een vier kilometer lange hulpdam die het gewest Markiezaat van Bergen op Zoom omkadert. De dam ligt tussen Zuid-Beveland (oostelijk van de Kreekraksluizen) en de Molenplaat voor Bergen op Zoom. De Markiezaatkade wordt aangelegd om de bouw van de Oesterdam te vergemakkelijken en om te voorkomen dat de stroming in de Schelde-Rijnverbinding te sterk wordt.
De bouw van de dam begint in januari 1981 en wordt in maart 1983 voltooid. Achter de dam ontstaat de zoetwaterbuffer het Markiezaatmeer. Dat meer wordt na enkele jaren zoet en ontwikkelt zich tot een van de grootste wetlands van Nederland. Jaarlijks strijken er honderdduizenden trekvogels neer.
De zoetwaterbuffer speelt een grote rol in de watervoorziening van de omgeving. De voorraad kan in droge periodes worden aangesproken, terwijl het meer in natte periodes dient als opvangbassin voor overtollig oppervlaktewater uit het westelijke deel van Noord-Brabant.

Kreekraksluizen
Kreekraksluizen

Zoet en zout
Om te voorkomen dat zout water binnendringt, zijn zowel de Kreekraksluizen als de Krammersluizen in de Philipsdam uitgerust met een ingenieus systeem dat zout en zoet water van elkaar scheidt. Komt er onverhoopt toch wat zout water in het zoete Markiezaatmeer, dan wordt dat via het spuikanaal en de Bathse spuisluis weggepompt.