Philipsdam

Philipsdam (1976-1987)
In 1976 begint de aanleg van de Philipsdam tussen de Grevelingendam en Sint Philipsland. Met de Philipsdam worden Krammer en Volkerak afgesloten van de Oosterschelde. Belangrijk onderdeel van de dam is het Krammersluizencomplex, dat de scheepvaartverbinding tussen de Schelde en de Rijn open houdt.
De bouw van de Philipsdam begint met de aanleg van een 96 hectare groot werkeiland op de Plaat van Vliet. Op het werkeiland komt een 19 hectare grote bouwput. Om die bouwput te kunnen maken, wordt 100 hectare afgegraven, 130 hectare aangevuld en 370.000 vierkante meter beton gestort met daarin 2600 ton bewapeningsstaal.

Philipsdam
Philipsdam en Krammersluizen, foto: Rijkswaterstaat, Joop van Houdt

De Philipsdam is zover mogelijk oostelijk in de Oosterschelde gebouwd om te voorkomen dat de zilte schorren van Sint Philipsland achter de dam in zoet stilstaand water terecht komen. Om de bouw van de Philipsdam makkelijk te maken wordt de stormvloedkering in de Oosterschelde tijdelijk gesloten. Die methode is ook bij de aanleg van de Oesterdam toegepast. De Philipsdam is in 1987 in gebruik genomen.