Maart 2019 – Klimaatdraai en vliegschaamte

Opmerkelijk klimaatnieuws in maart: Premier Mark Rutte maakt een groene ruk naar links. Waar de VVD zich altijd verzette tegen een CO2-belasting voor bedrijven komt die er nu toch.

De klimaatlasten, zo stelt het kabinet, komen nu nog teveel bij de burger en daarom gaat de belasting op de energierekening fors omlaag. Klimaatdraai of niet, bezorgde burgers gaan de straat op. Veertigduizend mensen trotseren weer en wind om tijdens een Klimaatmars in Amsterdam te pleiten voor een groenere wereld.

Klimaatmars 10 maart, foto: Marianna Selina Knollema

De klimaatdiscussie levert ook nieuwe woorden op: vliegschaamte en vleeswroeging. Volgens een onderzoek van I & O Research zijn VVD-kiezers verhoudingsgewijs grotere vervuilers dan de gemiddelde Nederlander. En hoewel GroenLinksers graag praten over klimaatverandering stappen ze regelmatig in het vliegtuig. Zevenentwintig procent van hen doet daarbij aan CO2-compensatie. Dat dan weer wel. Andere conclusies uit het onderzoek: mannen zijn grotere vervuilers dan vrouwen (rijden meer auto, vliegen vaker) en hoogopgeleiden vliegen veel vaker dan laagopgeleiden en eten ook meer vlees.

Experiment
Ondertussen duiken ook regelmatig berichten op over initiatieven op het vlak van duurzame energie en energiebesparing. Waterschap Zeeuwse Eilanden doet mee aan een landelijke proef met het opwekken van duurzame energie: zonnepanelen op de dijken. Deze komen in de loop van 2019 op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem. Het gaat om een van de twee landelijke locaties. De andere is de Knardijk op Flevoland, bij Waterschap Zuiderzeeland.

In tientallen steden en dorpen worden aluminium verkeersborden vervangen door klimaatneutrale exemplaren van bamboe en in Zeeland worden plannen gelanceerd voor het realiseren van getijdencentrales in de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Rijkswaterstaat wijst de plannen voor getijdenturbines in de Oosterscheldekering vooralsnog af. Rijkswaterstaat wil eerst ‘100 procent zeker weten’ dat plaatsing van turbines geen invloed heeft op het functioneren van de kering. Wordt vervolgd.

In de zoektocht naar nieuwe manieren om energie te produceren, gaat men ook ondergronds. Letterlijk. De komende jaren gaan duizenden explosies de Nederlandse bodem teisteren. Met behulp van kleine ontploffingen willen Energiebeheer Nederland en onderzoeksinstituut TNO ontdekken waar in Nederland de bodem geschikt is om aardwarmte te winnen.

Tegelijkertijd wordt naarstig gezocht naar methodes om ‘oude’ huizen (huizen van voor 1975) zo goed te isoleren dat er weinig tot geen warmte ‘weglekt’ en er minder energie nodig is om deze huizen te verwarmen. De gemeente Schouwen-Duiveland investeert er in met subsidies. Doel: een milieu-neutrale gemeente in 2040.

Ook ‘groene daken’ maken opgang als het aan de provincie Zeeland ligt. Wie zijn dak wil bekleden met planten (gras, mos, sedum) kan rekenen op een subsidie van maximaal € 2.500 van de provincie. Volgens de Universiteit van Wageningen houden groene daken water vast, isoleren prima en gaan lang mee.

Extremisme
De zoektocht naar duurzame energie roept ook weerstand op. In Drenthe is bouwondernemer Ben Timmermans dusdanig ernstig bedreigd dat hij heeft besloten uit een groot windmolenproject te stappen. Vorig jaar waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid al voor groeiend extremistisch verzet tegen windmolens.

Het fel bestreden windmolenproject in Drenthe gaat overigens vooralsnog gewoon door. Maar zonder Timmermans: ‘Voor mij is een emotionele en financiële grens bereikt’, zegt hij in het Dagblad van het Noorden. ‘Ik wil mijn familie, onze medewerkers en opdrachtgevers niet langer de dupe laten worden van deze uit de hand gelopen situatie. Ik wil geen strijd en ga ook geen strijd aan.’

Bronnen: PZC, nos.nl, Dagblad van het Noorden, Youtube