April 2019 – Klimaatspagaat over CO2-taks

De in maart aangekondigde klimaatdraai van het kabinet – dat na eerdere scepsis nu pleit voor het invoeren van een CO2-taks – heeft het kabinet in april in een klimaatspagaat doen belanden. Het bedrijfsleven klimt zoals te verwachten was in de gordijnen en aan de andere kant gaat de taks GroenLinks en PvdA niet ver genoeg. De werkgevers waarschuwen dat grote bedrijven Nederland verlaten als de heffing er komt. De oppositie wil niet dat de opbrengst van de taks helemaal terug wordt gesluisd naar de bedrijven om hen in staat te stellen maatregelen om van het gas af te gaan en te verduurzamen. ‘Wij willen dat een deel van de opbrengst naar huishoudens gaat’, aldus PvdA’er William Moorlag.
Premier Mark Rutte pleit voor een ‘verstandige CO2-taks’ die niet het bedrijfsleven het vel over de oren haalt. ‘Neem Tata Steel, één van de modernste staalindustrieën ter wereld. We moeten zorgen dat dat bedrijf minder CO2-uitstoot zonder het kapot te maken.’ Rutte laat verder
weten dat Nederland wat hem betreft niet meer hoeft te doen tegen klimaatverandering dan de ons omringende landen. We moeten ‘niet doorslaan met het klimaat’ en ‘niet gaan leven in een zwart-wit foto’ aldus de premier.

Noodklok
Documentairemaker Sir David Attenborough is minder diplomatiek. Hij luidt de noodklok over de natuur die volgens hem doodziek is. Straks is er niets meer te filmen, is zijn boodschap. Attenborough was nog redelijk optimistisch ten tijde van het Parijse klimaatakkoord (2015) maar is naar eigen zeggen nu geschrokken van de snelheid waarmee de klimaatverandering zich voltrekt en hoeveel delen van de wereld daardoor onbewoonbaar worden met grote menselijke migratiestromen als gevolg. ‘Het gebeurt nu, in Europa. Mensen komen hierheen uit Afrika omdat ze niet meer kunnen leven waar ze nu wonen.’

Schrijver David Wallace-Wells schetst in zijn boek ‘De onbewoonbare aarde’ een angstaanjagend beeld. ‘Het is erger dan je denkt. Veel erger’, begint het apocalyptische boek. Wallace-Wells stelt dat er als er niet snel actie wordt ondernomen de aarde totaal onbewoonbaar wordt. En nee, hij houdt zich niet bezig met doemdenken. ‘Ik beschrijf enkel wat uit tienduizenden publicaties blijkt en dat is dat de consequenties van 2 tot 4 graden opwarming huiveringwekkend zijn.’

Wallace-Wells gelooft heilig in hernieuwbare energie als één van de wapens in de strijd tegen klimaatverandering en op dat vlak worden allerlei initiatieven ontwikkeld. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is een van de partners achter het idee voor het realiseren van een ‘energie-eiland’ in de Westerschelde. Samen met onder anderen Qirion Energy ConsultansFeddes/Olthof landschapsarchitecten en AquaBattery zoekt de ZMF naar een oplossing voor dagen dat er onvoldoende wind- en zonne-energie wordt opgewekt.
Opslag van eerder opgewekte energie is duur en biedt maar voor een beperkte periode uitkomst. Een energie-eiland met duizenden ‘zeewaterbatterijen’ kan daarin voorzien. Deze batterijen bestaan uit drie gedeelten. Het middelste bevat gewoon zeewater. Met stroom wordt dat gesplitst en zuur en basisch water dat in aparte compartimenten wordt verzameld. Daarmee is de batterij opgeladen.

Géén komkommers in plastic, foto: PXhere – CC Public Domain

Duurzamer eiland
Iedereen kan een steentje bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, stellen Marco van Elswijk en Trees Janssens. Zij gaan heel Zeeland door met DuurzaamTuus via beurzen en lezingen. Van Elswijk vindt dat burgers aan zet zijn. ‘Het volk heeft de macht. Koop je geen komkommers meer in plastic, dan liggen er op den duur geen komkommers meer in plastic in de winkel.’
Burgers moeten in de visie van het duo veel meer betrokken worden bij plannen op het gebied van duurzaamheid. ‘Er zijn ontzettend veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Maar de vraag is hoe mensen elkaar vinden. Informatie-uitwisseling is heel belangrijk. Op Schouwen-Duiveland is heel veel ruimte. Daar kun je natuurlijk massa’s zonnepanelen neerleggen of windmolens neerzetten. Maar we moeten ons afvragen op welke manier duurzame energie acceptabel is voor iedereen.’

Ondertussen laat de landelijk overheid zich ook niet onbetuigd. De subsidieregeling zonnepanelen wordt met drie jaar verlengd. Eigenaren van zonnepanelen kunnen nog tot en met 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet volledig aftrekken van hun eigen energieverbruik. Groene obligaties komen er ook aan. De Nederlandse staat geeft de eerste in mei uit.

Bronnen: PZC, nos.nl