Maart 2020 – Thuiswerken helpt klimaat nauwelijks

Nederland ligt stil vanwege de Corona-crisis en dat is gunstig voor de luchtkwaliteit. Op satellietbeelden en in metingen aan het aardoppervlak in China en Italië is dat duidelijk zichtbaar. Voor wat betreft het klimaat leveren de Corona-maatregelen in Nederland nog niet veel op. Veel mensen werken thuis, waardoor de thermostaat op het werk lager kan. Maar in huis blijft dan wel de verwarming aan. Die effecten zijn nagenoeg tegen elkaar weg te strepen volgens Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Dat er minder verkeer is zet volgens Boot niet zoveel zoden aan de dijk. Als een bedrijf als Tata Steel veel minder zou produceren zou dat zeker flink schelen qua uitstoot, maar de vraag is dan hoe lang dit effect blijft. Boot: ‘Pas als dit voor de zware industrie lange tijd aanhoudt, zal dat gevolgen hebben. We zien dat al wel in Duitsland en Frankrijk. Daar scheelt het megatonnen uitstoot van CO2. In Nederland is het effect van de warme winter op de uitstoot vooralsnog groter dan van Corona.’

Een derde van alle uitstoot in Nederland komt van de industrie. Alle andere sectoren produceren minder broeikasgassen. Ook voor het zogenoemde Urgenda-doel – 25 % minder uitstoot voor eind 2020 – zullen Corona-maatregelen niet veel bijdragen volgens Boot. ‘Uit onze laatste raming blijkt dat Nederland 9 tot 11 megaton te weinig reduceert om de Urgenda-doelstellingen te kunnen halen. De warme winter scheelt waarschijnlijk 1,5 megaton door minder stoken. Maar zelfs een kwart minder auto’s op de weg gedurende een maand scheelt nog niet eens één megaton.’

Waterstoffabriek
Ondertussen gaat de zoektocht naar oplossingen voor het klimaatprobleem onverkort verder. Shell, Gasunie en Groningen Seaports denken twee vliegen in één klap te slaan door een nieuw windpark te koppelen aan de grootste waterstoffabriek van Europa. Het immense project heeft de naam NortH2 gekregen. Het idee is om op zee opgewekte stroom aan land te laten komen in de Groningse Eemshaven. Daar wordt met de elektriciteit in een speciale fabriek waterstof geproduceerd. Via het bestaande gasleidingennetwerk gaat de waterstof naar de plaats van bestemming.

Die plaats van bestemming zou zomaar de nu nog gasgestookte cv-ketel kunnen zijn. In Lochem werkt netbeheerder Liander aan een proef waarbij waterstof door de gasleidingen gaat naar een wijkje met monumentale huizen waar een warmtepomp of stadsverwarming geen optie zijn. Deze huizen krijgen een voor waterstof geschikte cv-ketel en een inductiekookplaat. Netbeheerder Stedin heeft berekend dat het 700 miljoen euro kost om alle gasaansluitingen in Nederland geschikt te maken voor waterstof.

Stroom uit water
Er wordt ook gewerkt aan stroom uit water. De grootste kansen om ‘blauwe energie’ te winnen liggen in Zeeland bij de Grevelingendam en de Philipsdam. Blauwe energie is elektriciteit dat uit water kan worden gewonnen op plaatsen waar een zoute en zoete waterstroom elkaar ontmoeten, zoals in de Krammersluizen waar zoet en zout water van elkaar worden gescheiden. Bij de Afsluitdijk loopt de eerste en enige kleinschalige proef met deze techniek.

Met de zonne-energie gaat het hard in Zeeland. De bedrijven die zonnepanelen leveren hebben het drukker dan ooit. ‘Het is echt opvallend’, zegt Carlos Klerkx van Solar2Enjoy Zeeland in Vlissingen. ‘Onze omzet verdubbelt gemiddeld elk jaar en ik verwacht dat dat ook dit jaar zo zal zijn. We hebben het gewoon heel erg druk en dat houdt ook voorlopig niet op.’

Al met al gaat het volgens directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda de goede kant op voor wat betreft het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. ‘Naast besparen is zonne-energie het enige dat snel zoden aan de dijk zet’, aldus Minnesma. Maar er is meer nodig. ‘Groene stroom is maar een deel, maar alles wat erbij komt is mooi meegenomen.’

Laadpaalfile, foto: autoblog.nl

Laadpaalfile
Het aantal elektrische auto’s op de weg neemt toe, maar de infrastructuur is daar nog niet overal op berekend. Met name eigenaren van een elektrische auto met grote actieradius en fors uit de kluiten gewassen accupakket – de Amerikaanse Tesla wordt vaak als voorbeeld aangehaald – worden daarmee geconfronteerd. Onderweg naar de wintersportbestemming in Oostenrijk is het voor de elektrische rijders aanschuiven in de rij voor de Tesla-supercharger. En uren wachten. Naast de ‘gewone’ Zwarte Zaterdag is er nu ook de ‘Zwarte Laadpaalzaterdag’ en de ‘laadpaalfile’. Waarvan akte.  

Bronnen: PZC, nos.nl

Bovenste foto: Eemshaven, foto: Wutsje CC BY-SA 3.0