Maeslantkering

Maeslantkering
  • 210 meter is de lengte van één deur..
  • sloot tijdens een storm in 2007 voor het eerst.
  • sloot bijna tijdens de storm van 2002, 2013 en 2014. Het officiële sluitpeil werd op enkele centimeters na niet bereikt.
  • heeft 2 deuren van 210 m breed, 22 m hoog en 15 m diep. Bij sluiting lopen ze vol met water, waardoor ze binnen 2 uur naar de bodem zakken.
  • werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 m en een gewicht van 680 ton.

Maeslantkering (1991-1997)
Een jaar na de ingebruikname van de stormvloedkering in de Oosterschelde schrijft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een prijsvraag uit voor de bouw van nog een stormvloedkering. Niet in Zeeland, maar in de Nieuwe Waterweg. De dijken rond Rotterdam hoeven dan niet verhoogd te worden terwijl niet alleen de stad, maar ook het stroomgebied langs de Nieuwe Waterweg beschermd wordt tegen het water.

Uitgangspunt voor de stormvloedkering is dat deze de scheepvaart niet mag belemmeren. Van de zes inzendingen komt die van Bouwcombinatie Maeslant Kering als winnaar uit de bus. Het ontwerp: twee gebogen stalen deuren die afzinkbaar zijn en in dokken in de oevers weggedraaid kunnen worden. De bouw van de Maeslantkering begint in 1991.

Eiffeltoren
De Maeslantkering is bijna even lang als de Eiffeltoren hoog is en weegt vier keer zoveel. De waterkerende deuren zijn elk 240 meter lang en worden als de kering open staat ‘opgeborgen’ in 210 meter lange dokken langs beide oevers. Bij stormvloed lopen de dokken vol en gaan de aan gigantische draagarmen bevestigde holle deuren drijven. Ze worden vervolgens met behulp van een treintje het water ingedraaid.

Dankzij een bolscharnier – vergelijkbaar met een menselijk heupgewricht – kunnen de deuren in alle richtingen bewegen. Horizontaal tijden het indraaien en verticaal bij het afzinken. De bolscharnieren hebben een doorsnede van tien meter en wegen elk 680 ton.

Het indraaien van de stalen deuren duurt een half uur. Als de twee deuren elkaar in het midden van het kanaal ontmoeten, worden kleppen geopend waardoor de deuren vol water lopen en ze door hun gewicht naar een betonnen drempel op de bodem van het kanaal zakken. Om de Nieuwe Waterweg goed af te sluiten moeten de deuren precies op de drempel komen te liggen.

Om slib op de drempel weg te spoelen, zakken de deuren niet meteen tot op de drempel, maar blijven er eerst een stukje boven hangen. De stroming wordt daardoor zo sterk dat het slib wegspoelt en de deuren op een schone drempel komen te rusten. Alles bij elkaar neemt de sluiting van de kering ongeveer een uur in beslag.

350.000 sterke mannen
Tijdens een stormvloed beukt het water met een kracht van 350 Meganewton – gelijk aan de kracht van 350.000 sterke mannen die elk 100 kilo optillen – tegen de stalen deuren. Dankzij de bolle vorm zijn de stalen deuren van de Maeslantkering bestand tegen al dat natuurgeweld. De kering wordt door een computer aangestuurd, maar personeel blijft altijd toezicht houden.

De Maeslantkering is 10 mei 1997 officieel in gebruik genomen. De opening is verricht door toenmalig Koningin Beatrix. De bouw van de kering heeft in totaal 635 miljoen euro gekost. Dat is naar schatting 180 miljoen goedkoper dan het alternatief: versterken en ophogen van alle dijken in de omgeving. Samen met Europoortkering (een dijk van Rozenburg tot de Maeslantkering ) en de Hartelkering vormt de Maeslantkering een verdedigingslinie tegen extreem hoog water voor Rotterdam en omgeving.