Mei 2020 – ‘Groen herstel’ na coronacrisis bepleit

Hoewel de CO2-uitstoot wereldwijd daalt door de coronacrisis is het volgens De Nederlandsche Bank (DNB) onverantwoord om klimaatmaatregelen uit te stellen. Op dit moment heeft de bestrijding van de corona-pandemie de hoogste prioriteit, maar dat mag in de visie van DNB niet ten koste gaan van de bestrijding van klimaatverandering.  ‘We mogen de aandacht niet laten verslappen’, aldus DNB. De centrale bank pleit voor een ‘groen herstel’ uit de coronacrisis.

Aan dat klimaatbeleid hangt een stevig prijskaartje. Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kosten de klimaatmaatregelen Nederland de komende 10 jaar zo’n 3 miljard euro per jaar. Het pakket maatregelen uit het energieakkoord heeft ervoor gezorgd dat Nederland jaarlijks circa 40 megaton minder CO2 uitstoot dan in 2013. In het energieakkoord zijn – naast het terugdringen van de CO2-uitstoot – ook afspraken vastgelegd over het verduurzamen van de energieopwekking.

In een wetenschappelijk rapport over het vergroenen van de Nederlandse industrie wordt gesteld dat waterstof daarbij onontbeerlijk is. Stroom uit wind en zon is belangrijk, maar er moet ook fors geïnvesteerd worden in de aanleg van een omvangrijk leidingennetwerk. Die leidingen dienen voor transport van waterstof en door de industrie afgevangen CO2. Laatstgenoemd broeikasgas kan dan opgeslagen worden in lege aardgasvelden onder de Noordzee.

Anders eten
Eurocommissaris Frans Timmermans wil in het kader van een duurzamer toekomst het voedselsysteem ingrijpend veranderen. ‘Moeder Aarde heeft er genoeg van’, aldus Timmermans. In de Europese Green Deal wordt de ‘van boer-tot-bord-strategie’ gepropageerd. De kern daarvan is dat alles wat nodig is om voedsel te produceren, te verwerken, te bewerken en te vervoeren anders moet. Radicaal anders. Want, zo zegt de Europese Commissie, kijk maar naar de cijfers. 29% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas komt van voedselsystemen. 68% van de landbouwgrond in Europa wordt gebruikt voor veeteelt en bijna 70% van alle landbouwuitstoot wordt veroorzaakt door diezelfde veeteelt.

De consument speelt bij het voedselsysteem-nieuwe stijl een belangrijke rol. Om de burger een handje te helpen, wil de Europese Commissie onder meer dat de Europese Unie stopt met het stimuleren van de productie van vlees en de consumptie ervan. Ook de etiketten op verpakt voedsel verdienen meer aandacht: deze moeten informatiever en duidelijker. Op die etiketten moet precies staan wat erin zit, waar het geproduceerd wordt, hoe voedzaam het is en welke impact het heeft op het klimaat.

De weg naar ‘anders eten’ wordt een weg vol hindernissen, realiseert Timmermans. ‘Maar we hebben geen keuze. En niks doen kost meer.’

Zonurenrecords
Ondertussen sneuvelt het ene na het andere record als het gaat om zonuren. De lente van 2020 gaat met 760 zonuren de boeken in als warm, extreem zonnig en droog. De droogte bezorgt de boeren hoofdpijn. De grond is kurkdroog en lang niet overal is zoet water voorhanden. Noord-Bevelandse boeren laten zoet water per schip aanvoeren om te kunnen beregenen.

De droogte zorgt ook voor een hoger risico op natuurbrand. Er valt niet alleen veel te weinig regen, maar zon en wind zorgen ook nog eens voor extra verdamping. Volgens de droogte-monitor van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI) is het dit jaar droger dan 2018 en 2019 en zelfs nog droger dan recordjaar 1976.

Nul op de meter
Super-energievriendelijke woningen winnen terrein. In het Schouwen-Duivelandse Nieuwerkerk staat er al een aantal en ook in Bruinisse worden ‘nul-op-de-meter-woningen’ gebouwd. De bewoners van de super- energievriendelijke woningen zijn blij met hun lage energierekening. Zonder dat ze met thermo-ondergoed aan bibberend onder een dekentje op de bank hoeven te liggen. ‘Nee hoor, we stoken het lekker warm’, zeggen bewoners van een nul-op-de-meter-woning Carla en Johan de Ronde in de PZC.

Klimaatbestendige tuin in Zuid-Engeland, foto: David Glenn CC BY-SA 4.0

Wedstrijd tuin klimaatbestendig inrichten
Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland daagt de Zeeuwen uit met een wedstrijd. De Zeeuw die de klimaatbestendigste tuin ontwerpt, kan een tegoedbon van 150 € tegemoetzien. ‘Hoe je het ook wendt of keert, we merken allemaal dat het weer verandert. En daar moeten we ons aan aanpassen’, zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. ‘Door het organiseren van deze wedstrijd hopen we dat mensen gaan nadenken over het klimaatbestendig inrichten van hun tuin.’

Bronnen: PZC, nos.nl, nu.nl, trouw.nl, nrc.nl