Nieuwe uitgavenreeks

Het Watersnoodmuseum heeft sinds dit jaar een eigen uitgavenreeks: ‘Uitgavenreeks Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’. Het eerste en tweede deel zijn inmiddels verschenen en zijn verkrijgbaar via de webshop van het museum. De reeks omvat compacte boekjes waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelicht. De derde uitgave verschijnt op korte termijn en verteld het verhaal over de geschenkwoningen.

Deel 1: 1953 – Het Getij en de Noordwesterstorm
Op 31 januari en 1 februari 1953 zorgde een noordwesterstorm voor dijkdoorbraken in met name Zuidwest-Nederland. De zwakke, te lage dijken konden de stormkracht niet weerstaan, temeer daar het op 1 februari springtij was. Vooral die extra hoge waterstand zou in combinatie met de storm funest zijn geweest. Maar speelde dat springtij wel zo’n grote rol?

Deze publicatie gaat in op die laatste twee factoren: de noordwesterstorm en het getij in het algemeen. De auteur Jasper J. Goedbloed toont namelijk aan dat het springtij geen grote rol speelde. Het waren de zeer langdurige storm, de opwaaiing en de opstuwing van het Noordzeewater die een stormvloed met ongekende waterhoogtes en waterkracht veroorzaakten. Dit doet hij met behulp van onder meer cijfermateriaal, kaarten, (historische) foto’s, stilstaande beelden van animaties en resultaten van statistische berekeningen van Rijkswaterstaat.

Deel 2: 65 schenkingen – Elke schenking heeft een eigen verhaal
2018 is het jaar waarin we de watersnoodramp voor de 65ste keer herdenken. Het Watersnoodmuseum koos daarom 65 kenmerkende voorwerpen uit de grote diversiteit aan schenkingen die het museum bezit. Objecten als herinnering aan de ramp van ‘53, maar ook objecten die te maken hebben met de tijd erna. Er komen dagelijks nieuwe schenkingen met bijzondere verhalen binnen, zelfs 65 jaar na die afschuwelijke rampnacht.

Een deel van de 65 objecten is in de vaste collectie te zien, sommigen maken deel uit van het archief. Allen hebben een eigen verhaal; soms triest, soms ontroerend, altijd vol emotie.

Deze publicatie beschrijft, voor zover bekend, de 65 geselecteerde objecten. De context van de voorwerpen is terug te vinden in drie themapagina’s: watersnoden door de eeuwen heen, de verhalen achter de schenkingen en de bescherming tegen een nieuwe watersnood.