Hoogspanninglijnen (150 tot 380 kV), foto: Supercharge – CC BY-SA 3.0

November 2020 – Spanning op Nederlands stroomnet

Nooit eerder is zoveel windenergie opgewekt als in oktober 2020. Tachtig procent meer dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl, een website die bijhoudt hoeveel duurzame energie er op het net komt. De groei aan duurzame energie sluit echter nog niet aan op het – lang geleden ontworpen – elektriciteitsnetwerk van Nederland. Er staat spanning op het stroomnet.

Overal in Nederland lopen netbeheerders aan tegen problemen met de capaciteit van het elektriciteitsnet. Met enige regelmaat verschijnen berichten dat het stroomnet ‘vol’ is. Vooral kleine en middelgrote zonneparken hebben er last van. Om de problemen op te lossen moet het elektriciteitsnet volgens Netbeheer Nederland (de branchevereniging van netbeheerders) de komende tien jaar verdubbeld worden.

Het record aan opgewekte windenergie is – logischerwijs – te danken aan veel wind en doordat het overgrote deel van windpark Borsele voor de Zeeuwse kust al groene stroom aan het net leverde. Om de complete Zeeuwse industrie van duurzame energie te voorzien moeten er volgens directeur Steven Engels van windparkontwikkelaar Ørsted echter meer kabels van windparken naar Zeeland worden aangelegd.

Van de totale stroomproductie kwam vorige maand bijna een derde (28,9 procent) uit duurzame bronnen als onder meer windmolens en zonnepanelen.  Om de klimaatdoelen te halen moet dat percentage nog fors stijgen. Het streven is 70 procent duurzame stroom in 2030.

Climate Power Plant
Nadat eerder bekend werd gemaakt dat de getijdencentrale in de Oosterscheldekering weer gaat draaien komt nu het nieuws dat – dankzij een samenwerkingsverband van internationale bedrijven – het plan om in de Grevelingendam een getijdencentrale te bouwen nieuw leven in wordt geblazen. Eerste doel van Climate Power Plant Zeeland (zoals het samenwerkingsverband genoemd wordt) is het realiseren van een bescheiden getijdencentrale met een vermogen van 1,6 megawatt.

In Vlissingen wordt door een consortium met daarin onder anderen de HZ University of Applied Sciences (HZ) een turbine getest die enerzijds water kan wegpompen – en daarmee zorgen voor waterveiligheid – en anderzijds duurzame energie kan opwekken. Drijvende kracht achter dit project Jacob van Berkel ziet veel potentieel.

‘En niet alleen in onze eigen strijd tegen het water, maar nog meer als exportproduct. In Nederland kunnen we de stijging van de zeespiegel nog redelijk aan, als welvarend land. Maar er zijn genoeg deltagebieden in de wereld waar het water aan de lippen staat. Denk aan Bangladesh, China en de Verenigde Staten. Mensen moeten nu al verhuizen vanwege de stijgende zeespiegel. Hoe mooi zou het zijn als we als BV Nederland deze techniek daar kunnen introduceren?’

Hoogspanningslijnen (150 tot 380 kV), foto: Supercharge - CC BY-SA 3.0

Aardwarmte
Ook op andere gebieden staan de ontwikkelingen niet stil. Steehof III in Yerseke moet met inzet van aardwarmte de meest energiezuinige wijk van Reimerswaal worden. Het liefst met een bodemenergiesysteem voor alle 29 woningen. In het Schouwse Oosterland wordt eveneens geïnvesteerd in energiezuinige huizen, uitgerust met warmtepomp, zonnepanelen en driedubbel glas. Voldoende om de energierekening op nul te houden.

Agro-industrieel bedrijf Cargill gaat in Gent biodiesel produceren uit afval en reststoffen. Het bedrijf speelt daarmee in op Europees beleid om over te stappen naar geavanceerde biobrandstoffen uit afval. Afval dat anders zou worden weggegooid. De nieuwe biodiesel kan worden bijgemengd in de brandstof voor vrachtwagens en schepen.

Kapelse kiwi’s
In de categorie ‘opmerkelijk’: Fruitteeltbedrijf KG Fruit uit Kapelle heeft zich op de teelt van kiwi’s geworpen. Domus de Jonge van KG-fruit: ‘De meeste kiwi’s worden in Zuid-Europa geteeld. Door de opwarming van de aarde wordt het in die streken steeds heter. Eigenlijk te heet voor de kiwi-teelt. Het klimaat in Zeeland lijkt er inmiddels geschikter voor.’

De Jonge voegt eraan toe dat de vraag van consumenten naar kiwi’s is gegroeid. ‘Daar ben ik op ingesprongen.’ Inmiddels is proefgedraaid op een veld van 200 vierkante meter. ‘Die proef is zo hoopgevend dat ik dit experiment durf door te zetten’, zegt De Jonge. De Zeeuwse fruitteler verwacht binnen drie jaar kiwi’s te kunnen leveren. Kapelse kiwi’s.

Bronnen: PZC, nos.nl, nrc.nl, nu.nl, ocw.octavist.com