Objecten & herinneringen schenken

Dankzij vele schenkingen beheert het museum een unieke collectie aan foto‘s, films, persoonlijke brieven en vele andere objecten. Ook zijn al vele herinneringen als Oral History verhalen opgetekend of op beeld vastgelegd. Mensen zien het museum als de plek waar verhalen en tastbare herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 thuishoren.

Ontmoetingsplek voor herinneringen
Met uw hulp kunnen wij als kennis- & herinneringscentrum een belangrijke ontmoetingsplaats blijven en de verhalen doorgeven aan toekomstige generaties. Heeft u een bijzonder voorwerp, document of foto en overweegt u het te schenken aan het museum? Neem dan contact op met een van onze vrijwilligers van collectiebeheer. Zij kunnen u vertellen of het in onze collectie past en nemen uw object in ontvangst. De museale collectie wordt zorgvuldig geregistreerd en gedocumenteerd en is ondergebracht in de Stichting Beheer Watersnoodmuseum.

Fiscaal voordelig schenken
Het Watersnoodmuseum is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. Het is ook mogelijk objecten of te schenken aan een goed doel in de vorm van een eenmalige of periodieke gift. Belangrijk is dat de waarde van het object via een taxatie vaststaat.

Bij een periodieke gift kunt u 5 jaar lang 1/5 deel van het object schenken, over deze periode kunt u jaarlijks dit bedrag als gift fiscaal aantrekkelijk aftrekken in uw inkomstenbelasting. Deze vorm van periodiek schenken leggen wij graag vast in een overeenkomst, deze kunt u hier downloaden.

Voorbeelden (im)materiële schenkingen

Tentoonstelling 65-geschenken

Vrijwilligers van de registratiewerkgroep van het Watersnoodmuseum hebben de 65 meest bijzondere voorwerpen uit de collectie van het museum uitgezocht. Eén voor ieder verstreken jaar sinds de ramp van 1953. Een keuze uit de vele objecten die het museum tot dusver kreeg, al dan niet in bruikleen. Veelal toebehorend aan mensen bij wie de stormvloed diepe littekens heeft achtergelaten. Verschillende voorwerpen komen uit het depot en zijn nog niet eerder tentoongesteld.

Herinrichting Deense geschenkwoning

De zoekactie die het Watersnoodmuseum half december vorig jaar opzette is een groot succes geworden. Doel was een volledige inboedel uit de jaren ’50 te verzamelen en dat is gelukt. Met de verzamelde spullen is de Deense geschenkwoning in het museum ingericht, zoals deze er vlak na de ramp uitzag. De woning maakt deel uit van het Jeugdwatersnoodmuseum.

Verhalen over water:een immateriële schenking

Oud-directeur van het Watersnoodmuseum Jaap Schoof – zelf ook ooggetuige – heeft het project ‘Oral History, 1953 het verhaal’ opgezet. Schoof spreekt met slachtoffers, redders en hulpverleners. Hoewel het project officieel in november 2013 is afgerond, komen er nog steeds verhalen binnen. Inmiddels beslaat het archief meer dan 300 interviews en 500 uitgeschreven herinneringen.

Meer informatie?
Voor meer informatie en overleg over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met directeur Siemco Louwerse. U kunt hem bereiken via 0111-644382 of per mail aan directie@watersnoodmuseum.nl.