Oktober 2019 – Biomassacentrales onder vuur

De biomassacentrale. Het klinkt duurzaam maar volgens de Europese wetenschapskoepel EASAC is het een bom onder het klimaat. Energie opwekken door het verbranden van hout uit bossen veroorzaakt volgens de wetenschappers meer CO2-uitstoot dan het verbranden van gas. Een biomassacentrale zou zelfs vervuilender zijn dan een kolencentrale.

De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseert het kabinet te stoppen met het subsidiëren van bijstoken van biomassa. Energiebedrijf RWE, dat een forse subsidie ontvangt voor het verbranden van biomassa in kolencentrales, noemt dat advies ‘bizar en onjuist’ omdat biomassa niet voor meer stikstof zou zorgen. De energiecentrales zijn, stelt RWE, uitgerust met filters die stikstof deels uit de rookgassen zuiveren voor ze de schoorsteen uitgaan.

Volgens de wetenschappers valt daar wel wat op af te dingen. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat het rendement van biomassacentrales niet optimaal is omdat hout geen efficiënte brandstof is. Daardoor komt er volgens de onderzoekers meer uitstoot vrij bij het gebruik van biomassa dan bij het verbranden van steenkool om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Johan Vollebroek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment voorspelt dat door het gebruik van biomassacentrales de uitstoot van stikstof niet minder wordt maar juist zal toenemen.

Ondanks de aanzwellende kritiek houdt het kabinet vooralsnog vast aan het verbranden van biomassa als onderdeel van het klimaatbeleid. D66-kamerlid Matthijs Sienot: ‘We moeten niet alle biomassa over één kam scheren. Over al die bomen die per schip hierheen worden vervoerd en dan worden opgestookt heb ik ook mijn twijfels. Maar takken of groenafval uit de buurt kunnen wel degelijk milieuvriendelijk worden verstookt.’

Boerenprotest
Ondertussen zorgt de stikstofuitspraak Van de Raad van State, die een streep heeft gezet door het door de Rijksoverheid in 2015 ingevoerde Programma Aanpak Stikstof (PAS), voor een ware vloedgolf van protest. Duizenden boeren doen mee aan een grootscheepse protestactie tegen de strenge stikstofregels. Het Malieveld in Den Haag stroomt vol met boze boeren. Het protest verloopt verder vreedzaam. In Groningen echter loopt het boerenprotest uit de hand. Boerenactieleider Sander van Adrichem ramt met zijn tractor de deur van het provinciehuis. Ook sneuvelen er ruiten. De totale schade wordt geraamd op €13.000.

Boerenprotest oktober '19, foto: Jasper Nijland Photography

In een aantal provincies wordt onder druk van het boerenprotest de strenge stikstofregelgeving ingetrokken of opgeschort. In Zeeland niet. Daar probeert het provinciebestuur sámen met de landbouwsector ‘tot werkbare regionale stikstofplannen’ te komen. ‘Ik ben blij dat de provincie polderen verkiest boven confrontatie’, zegt vicevoorzitter Joris Baecke van landbouworganisatie ZLTO.

Op slot
De stikstofregels jagen niet alleen de boeren de barricades op, maar doen ook bouwers, baggeraars en hoveniers in de gordijnen klimmen. Ook zij trekken op naar Den Haag en dat zorgt net als tijdens het boerenprotest tot forse files en veel overlast.

Op het Malieveld storten de actievoerders zand, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten wordt uitgefloten, en voorzitter van Bouwend Nederland voormalig CDA-kopstuk Maxime Verhagen spreekt de betogers toe. ‘Wij van Bouwend Nederland accepteren niet dat Nederland op slot gaat.’ De betogers krijgen steun uit onverwachte hoek. Een groep veganisten verklaart zich solidair met de bouwers. Ten koste van de boeren, getuige de spandoektekst: ‘Red de bouw, bouw de veestapel af’.

Waterstoffabriek
Ondertussen maakt waterstof opgang. De Deense energiereus Ørsted zet in op de bouw van een groene waterstoffabriek in Zeeland en ook Shell richt zich op waterstof. President-commissaris Charles Holliday van Shell zegt in waterstof de ideale technologie te zien om de uitstoot van koolstofdioxide terug te brengen. Daar trekt Shell 2 miljard voor uit, belooft Holliday tijdens een klimaat- en innovatieforum in Tokio.

Verder kondigt Air France aan dat het luchtvaartbedrijf vanaf januari 2020 de CO2-uitstoot voor alle binnenlandse vluchten in Frankrijk gaat compenseren. Het gaat om zo’n 450 binnenlandse vluchten per dag. De CO2 wordt gecompenseerd door onder meer het planten van bomen en het beschermen van bossen. Vijf Zeeuwse woningcorporaties gaan experimenteren met gasloos verwarmen van huizen.

Bronnen: PZC, nos.nl