Open brief: wetenschappers steunen ‘klimaatspijbelaars’

‘We kunnen ons niet veroorloven nog langer te wachten met maatregelen’Ze winden er geen doekjes om. Het is volgens 350 Nederlandse wetenschappers hoog tijd dat de politiek aan de slag gaat met een ambitieus klimaatbeleid. ‘Het overstijgt partijpolitieke belangen. We kunnen ons niet permitteren nog langer te wachten met noodzakelijke maatregelen’, schrijven de wetenschappers in een open brief. Ze staan vierkant achter de scholieren die overal in Europa de straat opgaan om aandacht te vragen voor het klimaat. ‘Ze hebben groot gelijk.’

Ouwerkerk, febr.’19
De Nederlandse wetenschappers volgen met de open brief het voorbeeld van 3400 Belgische collega’s die hun regering hebben opgeroepen om meer te doen tegen klimaatverandering. De wetenschappers benadrukken eensgezind dat er geen sprake is van ‘doemdenken’, maar dat het gaat om wetenschappelijke feiten. Ze hebben forse kritiek op het Nederlandse klimaatakkoord. ‘Het is te vrijblijvend, niet afdoende en legt niet de lasten bij de grootste vervuilers, de industrie.’ De wetenschappers pleiten voor een CO²-belasting voor bedrijven.

Voor de wetenschappers staat het buiten kijf dat de aarde opwarmt én dat dat komt door menselijke activiteiten. De gevolgen zijn enorm, zo wordt gewaarschuwd. Al bij een temperatuurstijging van ‘slechts’ 1 graad krijgt de wereld te maken met zeespiegelrijzing, hittegolven, droogtes én overstromingen. Wordt het niet 1 maar 2 graden warmer dan worden de problemen in rap tempo nog veel groter.

Economische onrust
Droogte kan leiden tot mislukte oogsten en daardoor grote voedseltekorten die sociale onrust veroorzaken en mogelijk zelfs leiden tot wereldwijde migratiegolven. Er gebeurt volgens de wetenschappers nu nog veel te weinig om de uitstoot van broeikasgassen – die de opwarming van de aarde in de hand werken – tegen te gaan. ‘Met de huidige voorstellen stevent de wereld af op meer dan 3 graden opwarming tegen het eind van deze eeuw.’

De wetenschappers benadrukken dat hoe langer men wacht des te duurder het wordt om opwarming van de aarde tegen te gaan. ‘Klimaatmaatregelen zijn economisch gezien voordeliger dan de kosten van klimaateffecten en adaptatie aan klimaatverandering. Niets doen leidt dus tot hogere kosten dan tijdig adequate maatregelen nemen.’ De kennis en technologie om temperatuurstijging tegen te gaan is er. ‘Het implementeren ervan vraagt in de eerste plaats politieke moed.’

Rechtvaardig
Onderzoek laat volgens de wetenschappers zien dat klimaatbeleid niet alleen technologisch beleid omvat, maar ook sociaal beleid. ‘Het vraagt namelijk om een rechtvaardige verdeling van de kosten en baten, gedragsverandering en nationaal en internationaal energie- en industriebeleid’, aldus de open brief. ‘Rechtvaardige klimaatambities veronderstellen dus ook een aanscherping van het sociaal- en belastingbeleid.’

De wetenschappers voegen daar fijntjes aan toe dat Nederland niet voldoet aan de klimaatdoelen die de regering zelf heeft opgesteld. Maar het is nog niet te laat volgens de schrijvers van de open brief. ‘Als politiek leiderschap hand in hand gaat met effectieve maatregelen en gedragsverandering kunnen wij dit probleem tijdig oplossen. Anders zijn de jongeren, die nu protesteren voor hun eigen toekomst, de dupe.’

De Belgische wetenschappers zijn het geheel eens met hun Nederlandse collega’s. Voorstellen om uitstoot van CO² terug te dringen blijven volgens hen mijlenver achter bij wat nodig is. ‘Het is hoog tijd voor verandering. En om alles te veranderen hebben we iedereen nodig’, benadrukken zij. ‘Enkel zo kunnen we voorkomen dat klimaatverandering onze leefwereld verder ingrijpend verandert. Het vereist nu in de eerste plaats politieke moed.’

Bronnen: nos.nl, scientists4climateyouthforclimate