4 juli 2019: opening van de klimaatexpo in het watersnoodmuseum

Astronaut André Kuipers benadrukt belang klimaatbewustzijn:

‘Aarde is mooi vanuit de ruimte, maar ook klein en kwetsbaar’.

Hij windt er geen doekjes om, astronaut André Kuipers. Hij zag de aarde vanuit de ruimte en was onder de indruk. ‘De aarde is mooi, vol prachtige kleuren. Maar ook klein en kwetsbaar. Koralen staan onder druk, oceanen stijgen en worden zuurder, op de Noordpool is straks geen ijs meer en het landijs op Groenland smelt. De waterveiligheid is in het geding. Het is van groot belang ons daarvan bewust te zijn’, zei Kuipers donderdag 4 juli bij de opening van de expositie ‘Watersnood door klimaatverandering’ in het Watersnoodmuseum.

Auto- en vliegverkeer zorgen voor veel vervuiling

De oorzaak van alle rampspoed is volgens Kuiper glashelder: de snelle opwarming van de aarde. En die heeft overal op de aardkloot verstrekkende gevolgen, zo maakt de nieuwe expositie in het watersnoodmuseum duidelijk. Fotograaf Gideon van Mendel brengt het rauw in beeld met zijn serie ‘Portretten onder water’ waarin hij mensen die geconfronteerd worden met een overstroming portretteert.

Schrijnend zijn de foto’s van Kadir van Lohuizen en de door fotograaf Arko Datto vastgelegde beelden van door water aangerichte verwoestingen in zijn vaderland India. Verontrustend en confronterend zijn de continu op een muur van het vierde caisson geprojecteerde – live – twitterberichten over actuele overstromingen overal ter wereld. Allemaal bedoeld om de mensheid met de neus op de harde feiten van klimaatverandering te drukken.

twitterfeed overstromingen Watersnoodmuseum
In het vierde caisson worden continu twitterberichten over (actuele) overstromingen geprojecteerd, foto: Piet Kleemans

Piepend en knarsend
En die feiten, weet weerman Jos Broeke, liegen er niet om. Klimaatverandering is weliswaar van alle tijden, de laatste jaren gaat het wel hard. Er is volgens Broeke dan ook al heel wat broeikasgas de lucht in geslingerd. Auto- en vliegverkeer is verantwoordelijk voor veel vervuiling en kolenstook doet eveneens en flinke duit in het zakje. Een van de gevolgen: een forse stijging van de zeespiegel. Broeke: ‘De aarde draait door, maar wel piepend en knarsend.’

Provinciaal gedeputeerde water, cultuur en natuur van Zeeland Anita Pijpelink is zich zeer bewust van wat er allemaal gaande is met betrekking tot het klimaat. ‘De extremen worden groter. En we moeten Zeeland zo inrichten dat we daar op voorbereid zijn. Dat kunnen we. Dat zit in het Zeeuws DNA. Maar we moeten het wel samen doen. Ik hoop dat de nieuwe generatie geen watersnoodramp mee hoeft te maken.’

Putten dempen
Schrijver Kees Slager maakt de watersnoodramp van 1953 mee als klein joch. Hij sluit zich graag aan bij de woorden van Pijpelink. Slager schreef meerdere boeken over de watersnoodramp en hij ziet een kentering in het denken. ‘Vroeger werd de put pas gedempt als het kalf verdronken was. Nu is men doorlopend bezig om putten te dempen.’

De expositie ‘Watersnood door klimaatverandering’ in het vierde caisson van het watersnoodmuseum is in nauwe samenwerking met het KNMI ontwikkeld door tentoonstellingsmaker Arnold van Bruggen van Prospektor en projectmedewerker Eelco Kramer van het watersnoodmuseum. Met de nieuwe expositie kijkt het watersnoodmuseum vooruit naar de gevolgen van klimaatverandering voor de waterveiligheid in Nederland en elders.

Er is werk te zien van de Indiase fotograaf Arko Datto (voorgrond) en de fotoserie 'portretten onder water' van Gideon van Mendel, foto: Piet Kleemans