Steun het museum


Het Watersnoodmuseum zet zich samen met vele partijen in om bezoekers meer bewust te maken van de kracht van het water. Met de Watersnoodramp van 1953 nog vers in het geheugen, maar ook vanuit het besef dat watersnoodrampen van alle tijden zijn. Mede door de financiële steun, inzet en betrokkenheid van onze partners kunnen wij de indrukwekkende herinneringen levend houden en overbrengen op bezoekers uit binnen- en buitenland.

Partners


Een samenwerking met het Watersnoodmuseum kan voor uw organisatie én de maatschappij van toegevoegde waarde zijn. Binnenkort volgt er meer informatie over samenwerkingen. Wilt u partner worden? Lees meer over de mogelijkheden en onze bestaande partnerships die u voor gingen.

Vrienden van het Watersnoodmuseum


Draagt u het museum een warm hart toe? Als vriend kunt u lid worden van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum en draagt u samen bij aan het voortbestaan van het museum. Samen met de ruim 500 andere vrienden. Als vriend profiteert u van diverse voordelen.

Schenken & nalaten


Uw donatie of nalatenschap is onmisbaar voor het bestaan van het museum. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom. Het Watersnoodmuseum is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Binnenkort volgt er meer informatie over schenken & nalaten.

Fondsen & stichtingen


Binnenkort volgt er meer informatie over fondsen en fondsen en stichtingen.