UK141 keert terug naar Zierikzee

UK141 keert terug naar Zierikzee

ZIERIKZEE – De Urker botter van Hessel Snoek, de UK 141, speelde een belangrijke rol bij het communicatienetwerk van de Urker vissers in 1953. Jelle Visser is de huidige eigenaar van de geheel gerenoveerde originele UK 141. Hij vaart in een aantal dagen vermoedelijk dezelfde route die een gedeelte van de Urkers op 2 februari 1953 maakten.

Het Watersnoodmuseum opent op 7 juli 2021 een tentoonstelling over communicatie, waarin ook het verhaal van de Urker vissers wordt uitgelicht. Op verzoek van het museum vaart Jelle Visser met zijn botter via Amsterdam, Gouda en Dordrecht naar het rampgebied en ligt enkele dagen in de haven van Zierikzee. In ’53 stonden alle bruggen en sluizen open zodat ze direct door konden varen, nu is dat alleen ’s nachts mogelijk.

Jelle Visser en Riekelt Snoek (kleinzoon Hessel Snoek)zijn na de aankomst van deze tocht aanwezig op de boot om vragen te beantwoorden aan geïnteresseerde bezoekers. De boot ligt aan de steiger in de haven van Zierikzee, ten hoogte van de Werf en de Museumhaven Zeeland.

De UK141 komt woensdagochtend 7 juli 2021 aan in de haven van Zierikzee.

De vaartocht wordt mogelijk gemaakt door het Watersnoodmuseum en Murko Seafood te Yerseke.


Werken kunstschilder Jan van Anrooij in Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Werken kunstschilder Jan van Anrooij in Watersnoodmuseum Ouwerkerk

OUWERKERK – In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een tijdelijke tentoonstelling ingericht met werken van kunstschilder Jan van Anrooij. De stichting Kunst en Cultuur West Betuwe heeft het initiatief genomen tot een vijftiental tentoonstellingen van het omvangrijke oeuvre van kunstschilder Jan van Anrooij (1901 Zaltbommel – 1988 Tricht). Ouwerkerk is één van de locaties. .

Naast tentoonstellingen op diverse locaties in de Betuwe is het Watersnoodmuseum als locatie gekozen om werk over de watersnoodramp en Zeeland te tonen. Het werk is verkregen uit particulier bezit en nog niet eerder getoond. Drie werken in bezit van het Watersnoodmuseum zelf zijn hieraan toegevoegd.

Werkelijkheid
In 1927 verbleef Van Anrooij op Walcheren. Hij schilderde stadsgezichten en duinlandschappen. De Middelburgsche courant van 15 november 1927 prees hem om zijn perfecte weergave van de stemming van taferelen, die mensen “van eigen aanschouwing” kenden. Hij nam de werkelijkheid zoals zij was en trachtte niet “hinein zu interpreteren”.

In 1953 ging hij samen met zijn collega Reijer Murman naar het getroffen rampgebied. De regering had enkele kunstenaars opdracht gegeven de ramp vast te leggen. Reijer Murman bezat een parlevinkersvlet en samen voeren ze naar het getroffen rampgebied om er weken te verblijven. Van Anrooij maakte er tientallen tekeningen in Oost-Indische inkt.

Boek en brochure
De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen in Caisson 1, tot en met zondag 12 september 2021 tijdens de openingstijden van het Watersnoodmuseum. Ter gelegenheid van de reeks tentoonstellingen is een boek verschenen met de titel “Symfonie van de Betuwe” van auteur Jef de Jager over het leven en werk van de kunstenaar. Daarnaast is een informatieve brochure gemaakt waarin de 15 locaties zijn opgenomen waar het werk is te zien. Beide publicaties zijn in het museum te verkrijgen.


Watersnoodmuseum opent fototentoonstelling in buitengebied

Watersnoodmuseum communiceert met twee fototentoonstellingen in het buitengebied

Ouwerkerk – Het Watersnoodmuseum verhuist de komende zes maanden een stukje van het museum naar het buitengebied. Bij wijze van spreken dan: 18 mei 2021 opent namelijk de fototentoonstelling ‘communicatie tijdens en na de ramp’ in het buitengebied bij het museum. Na drie maanden wordt deze vervangen door nieuw werk van de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch: #Water, waarmee hij het waterbewustzijn wil vergroten. Beide tentoonstellingen zijn te zien op grote billboards op voet.

Vanuit het Kickstart Cultuurfonds heeft het Watersnoodmuseum een subsidie ontvangen voor het coronaproof maken van het museum. Eerder al heeft het museum de binnenruimte aangepast, door ooggetuigenverslagen een plek te geven in ruime cabines, waarin bezoekers op een veilige manier de vaak aangrijpende verhalen tot zich kunnen nemen. Nu zet het museum in op het spreiden van bezoekers door ook de buitenruimte meer bij het museum te betrekken.

Waterpolitie met zend- en ontvanginstallatie, Schelphoek 1953

Communicatie 1953
De eerste drie maanden is de tentoonstelling ‘communicatie tijdens en na de ramp van 1953’ te bezichtigen, waarin de kwetsbaarheid van onze communicatie te zien is. Tijdens de Watersnoodramp valt de communicatie op veel plekken weg. Angstig en afgezonderd blijven de mensen in het rampgebied achter. Door radiozendamateurs, vissersschepen en andere hulpverleners is een noodnetwerk opgezet waardoor hulpverlening op gang kon komen.

Ook nu is communicatie een zwakke schakel bij natuurrampen, waardoor hulpverlening wordt bemoeilijkt. De fototentoonstelling sluit aan bij een nieuw tentoonstellingsonderdeel in het museum over communicatie tijdens de Watersnoodramp, wat we hopelijk binnenkort ook weer aan publiek kunnen tonen.

#Water
In de nieuwe serie van de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch, bekend van ‘Zeeuws Meisje’, speelt de bewustwording over water de hoofdrol. Wat gebeurt er als de dijken breken? “Mensen zijn enorm verbaasd als ik ze vertel dat in een woonwijk als de Mortiere in Middelburg 4,5 meter water zou staan bij het breken van de dijken” zegt Rem, als hij over zijn nieuwe project vertelt. Met dit project wil hij mensen bewust maken van onze kwetsbaarheid in relatie tot water en mensen prikkelen om de dialoog hierover aan te gaan.

Het Watersnoodmuseum is fors geraakt door de maandenlange sluiting van het museum. Voor de coronacrisis ontving het museum jaarlijks 100.000 bezoekers. Door middel van een digitaal museum wordt geprobeerd om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken. Nu er weer voorzichtig over versoepelingen wordt gesproken, kijkt het museum verder om bij heropening bezoekers zoveel mogelijk te spreiden.

Bewustwording
Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum, kijkt uit naar de nieuwe tentoonstellingen. “Met deze tentoonstellingen in het buitengebied kunnen we weer doen waar we goed in zijn: het vertellen van verhalen over 1953. Maar ook het creëren van bewustwording over water vandaag de dag en met betrekking tot zeespiegelstijging” aldus Louwerse.

De tentoonstelling rondom communicatie is vanaf 18 mei 2021 te vinden in het buitengebied rondom het Watersnoodmuseum. Vanaf half augustus 2021 is het werk van Rem van den Bosch te zien. Locatie: Weg van de Buitenlandse Pers 3-5, 4305 RJ Ouwerkerk.

Nieuw werk van Rem van den Bosch #Water 2021