Werken kunstschilder Jan van Anrooij in Watersnoodmuseum Ouwerkerk

OUWERKERK – In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een tijdelijke tentoonstelling ingericht met werken van kunstschilder Jan van Anrooij. De stichting Kunst en Cultuur West Betuwe heeft het initiatief genomen tot een vijftiental tentoonstellingen van het omvangrijke oeuvre van kunstschilder Jan van Anrooij (1901 Zaltbommel – 1988 Tricht). Ouwerkerk is één van de locaties. .

Naast tentoonstellingen op diverse locaties in de Betuwe is het Watersnoodmuseum als locatie gekozen om werk over de watersnoodramp en Zeeland te tonen. Het werk is verkregen uit particulier bezit en nog niet eerder getoond. Drie werken in bezit van het Watersnoodmuseum zelf zijn hieraan toegevoegd.

Werkelijkheid
In 1927 verbleef Van Anrooij op Walcheren. Hij schilderde stadsgezichten en duinlandschappen. De Middelburgsche courant van 15 november 1927 prees hem om zijn perfecte weergave van de stemming van taferelen, die mensen “van eigen aanschouwing” kenden. Hij nam de werkelijkheid zoals zij was en trachtte niet “hinein zu interpreteren”.

In 1953 ging hij samen met zijn collega Reijer Murman naar het getroffen rampgebied. De regering had enkele kunstenaars opdracht gegeven de ramp vast te leggen. Reijer Murman bezat een parlevinkersvlet en samen voeren ze naar het getroffen rampgebied om er weken te verblijven. Van Anrooij maakte er tientallen tekeningen in Oost-Indische inkt.

Boek en brochure
De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen in Caisson 1, tot en met zondag 12 september 2021 tijdens de openingstijden van het Watersnoodmuseum. Ter gelegenheid van de reeks tentoonstellingen is een boek verschenen met de titel “Symfonie van de Betuwe” van auteur Jef de Jager over het leven en werk van de kunstenaar. Daarnaast is een informatieve brochure gemaakt waarin de 15 locaties zijn opgenomen waar het werk is te zien. Beide publicaties zijn in het museum te verkrijgen.