Word vriend

Geen mens kan zonder vrienden. Ook het Watersnoodmuseum niet. Samen met de vrijwilligers werkt het Watersnoodmuseum aan het levend houden van de herinneringen aan de ramp en het aandacht schenken aan de manier waarop nu met water wordt omgegaan.

Word lid
Vanaf een minimale donatie van € 25,- per jaar wordt u lid van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum en draagt samen met de ruim 500 andere Vrienden bij aan het voortbestaan van het museum.

Wie vriend wordt krijgt een vriendenkaart die twee personen een jaar lang gratis toegang biedt tot het museum. Vrienden van het museum worden uitgenodigd voor verschillende activiteiten en excursies, krijgen regelmatig nieuws over de vriendenstichting en haar activiteiten en ontvangen de digitale nieuwsbrief van het Watersnoodmuseum.

Vrienden van het Watersnoodmuseum

Projecten
De Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum is een zelfstandige stichting die zelf bepaalt wat er met het door haar leden bijeen gebrachte geld gebeurt. In overleg met het museum worden jaarlijks te steunen projecten uitgezocht. Zo zijn de kijk- en luisterzuilen van het Oral History project 1953 Het Verhaal mede met steun van de vrienden gerealiseerd. Ook is met steun van de vrienden een oud schilderij over de ramp aangekocht.

Aanmelden als Vriend van het Watersnoodmuseum kan kan door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar vrienden@watersnoodmuseum.nl

Wie meer wil weten kan bellen naar 0111-644382 een mail sturen naar vrienden@watersnoodmuseum.nl