Ontdek de omgeving


Hieronder vind je informatie over voorzieningen.

Krekengebied Watersnoodmuseum kaart

Legenda Krekengebied Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum
Brasserie
Camping de Vier Bannen
1 Uitkijkpunt
2 Kleine caissons
3 Uitkijkpunt
4 Monument
5 Uitkijktoren
6 Grote kreek/viswater
7 Speelweide

8 Waterpomp
9 Wilgentunnel
10 Koekeloerplek
11 Picknicktafels
12 Grote boom
13 Vissteiger/watertafel-periscoop
14 Oude zeedijk
15 Bushalte
16 Wandelroutes
17 Parkeren P1-P2

18 Fietsenstallingen
19 Oriëntatiepleintje
20 Speel-/sportveld
21 Boomhut
22 Ontdek-route
23 Info-/uitkijkpunt
24 Museumglooiing
25 Getijdenpoelen
26 Werkweg/fietspad

Het krekengebied bij Ouwerkerk is een paradijs voor dieren. De inlaag tussen de Oosterschelde en de Grote Kreek vormt bij hoog water een vluchtplaats voor vogels. Door het zoute karakter groeit er zeekraal en zeeaster in het gebied. De hogere delen – die niet zout zijn – herbergen zeldzame orchideeën.

Een indruk van de omgeving

Recreatie 
In het gebied zijn tal van recreatiemogelijkheden. Bezoekers kunnen zonnen op de ligweiden, wandelen langs de waterkant of zwemmen en kanoën op de grote kreek. Bureau Zeeweringen, Rijkswaterstaat en drie ondernemingen in en rond Ouwerkerk hebben de afgelopen vijf jaar van alles gedaan om het gebied nog aantrekkelijker te maken.

Er zijn informatiepanelen geplaatst over de geschiedenis, de sporen die de ramp na heeft gelaten en de flora en fauna van het gebied. Er zijn speel- en vrijetijdsvoorzieningen gerealiseerd en in het gebied zijn aantrekkelijke wandel- en fietspaden aangelegd. Deze zijn ook voor minder mobiele bezoekers goed toegankelijk.

Om de historie van de dijkenbouw zichtbaar te maken heeft Projectbureau Zeeweringen aan de buitenkant van de dijk bij het Watersnoodmuseum een ‘museumglooiing’ gemaakt. Bezoekers kunnen daar precies zien welke materialen vroeger zijn gebruikt bij het bouwen van dijken en door welke materialen en technieken die vervangen zijn.

Nationaal monument
Op 6 november 2003, precies 50 jaar na de sluiting van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk, verleent toenmalig minister van binnenlandse zaken Johan Remkes de vier caissons waarin het Watersnoodmuseum gevestigd is de titel Nationaal Monument Watersnood 1953.

Ook de omgeving maakt deel uit van het Nationaal Monument. De kreken, het nog aanwezige stukje oude zeedijk, de inlagen, de nieuwe zeedijk en het natuurgebied rondom de kreken zijn immers het directe gevolg van de watersnoodramp van 1953.

Een uitkijktoren op het dijkje bij caisson 4 biedt uitzicht over de inlagen naar de Oosterschelde. In het zanddijkje tussen de inlagen zijn kleinere caissons te zien. Bij de uitgang van caisson 4 staat het monument dat de gemeente Schouwen-Duiveland heeft laten maken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp.

Wandelroutes
In het gebied rondom het watersnoodmuseum is een aantal wandelroutes, variërend in lengte van 2 tot 8 kilometer, uitgezet. De routes voeren niet alleen door de directe omgeving van het watersnoodmuseum, maar ook in Ouwerkerk langs de begraafplaats en de geschenkwoningen voor bewoners van het dorp die door de ramp hun huis zijn kwijtgeraakt.

Kampeerterrein
Iets verderop is kampeerterrein De Vier Bannen te vinden, in een vogelrijk gebied en omringd door water en bos. De camping is een prima uitvalsbasis om in de omgeving te gaan vissen, zwemmen, sportduiken, wandelen en fietsen. De plaatsen op de camping zijn ruim en bieden veel privacy. De comfortplaatsen zijn voorzien van stroomaansluiting, watertoevoer, riolering en wifi.