Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum


Stichting Vrienden van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 De stichting wordt ook wel genoemd: Stichting Vrienden van het WatersnoodmuseumDe stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin, aan de activiteiten van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953. De stichting richt zich op het werven van vrienden (donateurs) welke d.m.v. een jaarlijkse financiële donatie de gelden bijeen brengen om deze steun te kunnen verlenen.

Opgericht: 28 december 2008
Fiscaalnummer: 8202.94.408
KvK: 20147900

IBAN: NL08 RABO 0357884515

ANBI status:
De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI, waardoor uw bijdragen aftrekbaar zijn van de belasting.

Correspondentieadres:
Lageweg 48
4308 AH, Sirjansland
tel: +31(0)6 12500663

e-mail: vrienden@watersnoodmuseum.nl

De stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin, aan de activiteiten van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.
De stichting richt zich op het werven van vrienden (donateurs) welke d.m.v. een jaarlijkse financiële donatie de gelden bijeen brengen om deze steun te kunnen verlenen.

De stichting keert een bijdrage uit aan de “Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953” op een door haar directie schriftelijk ingediend verzoek. Het bestuur beoordeelt ieder verzoek en neemt daarna een besluit tot het wel of niet toekennen van een bijdrage. Dit besluit wordt schriftelijk aan de directie medegedeeld.

Door de penningmeester wordt een financieel jaaroverzicht aan het bestuur overlegd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december (gelijk aan het kalenderjaar) en binnen zeven maanden in een vergadering vastgesteld en door alle bestuursleden ondertekend.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum werken op Pro Deo basis en brengen alleen gemaakte kosten in rekening.
De notulen van de vergaderingen, de ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken worden gearchiveerd door de secretaris. Het bestand van de vrienden en de financiële administratie wordt beheerd en gearchiveerd door de penningmeester.

De Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum is een onafhankelijke organisatie die zich tot doel heeft gesteld het Watersnoodmuseum te ondersteunen. Het gaat om specifieke projecten en activiteiten. Dit doen wij met behulp van de bijdragen van de ruim 500 Vrienden (donateurs).

Onderstaande projecten zijn tot stand kunnen komen door ondersteuning van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum.

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2020

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum bestaat uit:

Ing. J.M. Geluk (voorzitter)
mevr. M.A. Coolbergen-Heijboer (secretaris)
dhr. A.J.P. Bakker
(administrateur/penningmeester)
dhr. G. Kooman (lid)
dhr. A.G. Slagter (lid)