Open Call

Nooit meer een ramp als ’53

Het Watersnoodmuseum, DE plek waar het verhaal van de Watersnoodramp van 1953 wordt verteld, zoekt voor een bijzondere tentoonstelling in het herdenkingsjaar 2023, kunstwerken die bijdragen aan bewustwording rondom klimaatverandering en de daarmee samenhangende problematiek en/of hoopvol naar de toekomst kijken. Daarom opent zij in september 2022 een zogeheten open call, als oproep aan kunstenaars die zich aangesproken voelen door het thema.

In 2023 kijken we vanwege de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp terug naar de vreselijke gebeurtenissen van toen. Tegelijkertijd kijken we ook 70 jaar vooruit. Met de huidige staat van het klimaat en de stijgende zeespiegel zijn de verhalen van toen nog altijd relevant. Met de gedachte ‘nooit meer een ramp als in 1953’ roepen we makers op om mee te denken over onze toekomst met het water in relatie tot klimaatverandering en zeespiegelstijging.

De open call start op 25 september 2022 en sluit op 11 november 2022. Vervolgens worden er vijf inzendingen geselecteerd om te worden gerealiseerd en tentoongesteld in het Watersnoodmuseum. De inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury. De tentoonstelling opent in juni 2023 en duurt tot en met september 2023.

Watersnoodramp, Hellevoetsluis (1953), foto: © Cas Oorthuys/Nederlands Fotomuseum

Overstroomd gebied op Schouwen na de Watersnoodramp, Zeeland (maart 1953), foto: © Dolf Kruger/Nederlands Fotomuseum

Het jongetje Iek met zijn broer en zus onder de deken bij zijn moeder op schoot in de DUKW, Stavenisse (1953), foto: © Ed van Wijk/Nederlands Fotomuseum

Over de oproep
Op 1 februari 1953 braken de dijken door in delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, als gevolg van een stormvloed. Het woeste water nam het leven van 1836 mensen en talloze dieren. Ook werden duizenden huizen verwoest. De littekens zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. Na de Watersnoodramp zijn de dijken versterkt en is er meer controle. Met de huidige staat van het klimaat blijkt dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht. Dat er actie moet worden ondernomen is duidelijk. Maar hoe? Moeten we de dijken verhogen en versterken? Gaan we meer zand opspuiten? Bouwen we een dam door de Noordzee? Of lukt het om de uitstoot tijdig genoeg terug te brengen?

De opdracht
In 2023 herdenken we dat de Ramp 70 jaar geleden plaatsvond. Met de gedachte ‘nooit meer een ramp als die van 1953’ kijken we ook 70 jaar vooruit. Aan de makers doen wij een oproep om hun visie op de huidige en/of toekomstige staat van het klimaat of onze relatie met het water te visualiseren op toegankelijke wijze. Het is belangrijk dat het (te maken) werk een bijdrage levert aan het verhaal dat de bezoeker vanuit het museum meeneemt. Alle creatieve disciplines, zoals beeldende kunst, fotografie, film, muziek, performance, literatuur, etc. zijn welkom.

Bij de aanmelding ontvangen wij graag een pitch van jouw idee, eventueel aangevuld met een ontwerpschets. In de pitch moet in ieder geval worden vermeld:

  • Wat jouw idee is of welke vraagstelling het uitgangspunt vormt
  • Waarom je voor dit idee of deze vraag kiest
  • Wie je bent, je leeftijd en hoe je te werk gaat

(CC) RoseHAN – Rise from the Water (Artist Lorenzo Quinn)

Selectiecriteria
De jury zal bij de selectie van de werken de volgende criteria in acht nemen:

  • Het werk is onderzoekend
  • Het werk is maatschappelijk geëngageerd
  • Het werk is begrijpelijk/toegankelijk voor de bezoeker
  • Diversiteit in disciplines
  • Diversiteit in invalshoeken

Er wordt gelet op diversiteit in meerder opzichten. Zowel in de vorm en de invalshoek van de werken als in de participerende makers willen we een divers aanbod laten zien.  Voor de open call worden uiteindelijk vijf makers geselecteerd. Het is mogelijk om mee te doen met bestaand werk, om bestaand werk aan te passen of om nieuw werk te maken.

Voorwaarden

  • Je woont en werkt in Nederland
  • Je bent ruim beschikbaar tussen december 2022 en juni 2023

Jury
De selectie wordt gedaan door een jury bestaande uit:
Jeroen Chabot – directeur van de Willem de Kooning Academie
Willemijn Simon van Leeuwen – directeur van GeoFort
Kiki Boreel – Klimaatambassadeur van de toekomst
Siemco Louwerse – directeur van het Watersnoodmuseum

Jeroen Chabot
Willemijn Simon van Leeuwen
Kiki Boreel
Siemco Louwerse

Procedure
De inzendingen worden na de sluitdatum geselecteerd door de eerdergenoemde jury.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Klik dan hier om een aanvraagformulier te downloaden. Print het uit, vul het in, stuur het op of scan het en stuur het per e-mail.

Aanvraagformulier – Engels (pdf)

‘Luctor’ door Jorien Brugmans bij het Watersnoodmuseum

Planning open call
25 september 2022: start aanmeldingen
11 november 2022: sluiting oproep
12 t/m 30 november 2022: overleg jury en selectie inzendingen
1 december 2022: bekendmaking selectie inzendingen

Planning project
December 2022: start creatie-fase
Juni 2023: opening expositie
September 2023: einde expositie

Honorarium
We bieden de geselecteerde makers het honorarium dat is vastgesteld door het Mondriaan Fonds. Omdat het gaat om een expositie van vijf kunstenaars bedraagt het honorarium € 2.395,- per kunstenaar voor nieuw werk.

Naast het honorarium is er voor makers die nieuw werk maken budget beschikbaar voor de materiaalkosten. Het budget wordt in overleg bepaald. We hanteren een richtlijn van maximaal € 1.000,- voor nieuw werk.

‘De Verdronkenen’ door Miep van Riessen

FAQ
Mag ik ook werk maken in een andere ruimte of buiten?
Dat kan mogelijk in overleg.
Is het terrein buiten beschermd?
Het terrein buiten is vrij toegankelijk.
Ik ben niet opgeleid tot beeldend kunstenaar, kan ik me ook opgeven?
Dit is toegestaan. Alle kunstdisciplines zijn mogen worden opgegeven voor de open call. Houd er wel rekening mee dat het werk moet kunnen worden tentoongesteld in of rondom het museum.
Kan ik me als duo of collectief ook opgeven?
Ja dat kan, dit wordt beschouwd als werk van één kunstenaar.