Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum


Stichting Vrienden van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 De stichting wordt ook wel genoemd: Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum

De stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin, aan de activiteiten van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.
De stichting richt zich op het werven van vrienden (donateurs) welke d.m.v. een jaarlijkse financiële donatie de gelden bijeen brengen om deze steun te kunnen verlenen.

Opgericht: 28 december 2008

Fiscaalnummer: 8202.94.408

KvK: 20147900

IBAN: NL08 RABO 0357 8845 15

ANBI status:
De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI, waardoor uw bijdragen aftrekbaar zijn van de belasting.

Correspondentieadres:
De Heul 11, 3299 WB Maasdam
tel: 078-8424817
e-mail: vrienden@watersnoodmuseum.nl

De stichting heeft tot doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin, aan de activiteiten van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.
De stichting richt zich op het werven van vrienden (donateurs) welke d.m.v. een jaarlijkse financiële donatie de gelden bijeen brengen om deze steun te kunnen verlenen.

De stichting keert een bijdrage uit aan de “Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953” op een door haar directie schriftelijk ingediend verzoek. Het bestuur beoordeelt ieder verzoek en neemt daarna een besluit tot het wel of niet toekennen van een bijdrage. Dit besluit wordt schriftelijk aan de directie medegedeeld.

Door de penningmeester wordt een financieel jaaroverzicht aan het bestuur overlegd binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december (gelijk aan het kalenderjaar) en binnen zeven maanden in een vergadering vastgesteld en door alle bestuursleden ondertekend.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum werken op Pro Deo basis en brengen alleen gemaakte kosten in rekening.
De notulen van de vergaderingen, de ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken worden gearchiveerd door de secretaris. Het bestand van de vrienden en de financiële administratie wordt beheerd en gearchiveerd door de penningmeester.

Met de bijdragen van de ‘Vrienden’ worden projecten (mede)gefinancierd die niet tot de directe exploitatie van het museum behoren.

In 2014 is een bijdrage geschonken voor o.a.:

  • de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag
  • herinrichting van de Deense woning
  • aanpassing en uitbreiding van de website
  • de inrichting van de Wall of Fame

In 2015 is een bijdrage geschonken voor o.a.:

  • de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag
  • de aanschaf van geluidsapparatuur t.b.v. bijeenkomsten

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum bestaat uit:

mevr. L.G.C. van Dijke – van de Vate te Noorgouwe (voorzitter)
dhr. D. Mooijaart te Maasdam (secretaris)
dhr. F. de Nie te Rotterdam (administrateur/penningmeester)
mevr. C. bij de Vaate – de Koning te Burgh-Haamstede (lid)
mevr. W.E. de Waal te Bruinisse (lid)