Word vrijwilliger

Het museum heeft een kleine betaalde staf, maar draait grotendeels op ruim honderd vrijwilligers. Zij zorgen voor de kassa, de museumwinkel en de koffiehoek, zijn suppoost, organiseren tentoonstellingen of richten deze in, onderhouden en beschrijven de collectie, verzorgen rondleidingen en presentaties, zijn betrokken bij de educatie of de verhalen van getuigen, verrichten de administraties, verzorgen inkoop en contacten met partners, collega-musea en andere betrokkenen. Kortweg: zij zorgen ervoor dat alles gebeurt om een goed bezocht museum soepel te laten draaien.

Wie belangstelling heeft voor een vrijwilligersfunctie kan bellen of mailen voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek via 0111-644382 of info@watersnoodmuseum.nl