Word vrijwilliger

Het museum heeft een kleine betaalde staf, maar draait grotendeels op ruim honderd vrijwilligers. Zij zorgen voor de kassa, de museumwinkel en de koffiehoek, zijn suppoost, organiseren tentoonstellingen of richten deze in, onderhouden en beschrijven de collectie, verzorgen rondleidingen en presentaties, zijn betrokken bij de educatie of de verhalen van getuigen, verrichten de administraties, verzorgen inkoop en contacten met partners, collega-musea en andere betrokkenen. Kortweg: zij zorgen ervoor dat alles gebeurt om een goed bezocht museum soepel te laten draaien.

Wie belangstelling heeft voor een vrijwilligersfunctie kan bellen of mailen voor nadere informatie of een kennismakingsgesprek via 0111-644382 of info@watersnoodmuseum.nl

 

Vrijwilligersfuncties

  • Allround medewerker museum: entree, lopend suppoost, koffiehoek, winkel.
  • Vertaler Engels: het vertalen van de website.
  • Vertaler Duits: het vertalen van de website, de museumgids en andere informatievoorzieningen.
  • Vertaler Frans: het vertalen van de website, de museumgids en andere informatievoorzieningen.
  • Rondleid(st)er: het rondleiden van groepen in het museum en het geven van een inleiding. Men begint altijd eerst als allround medewerker van het museum en leest zich goed in in het onderwerp.
  • Medewerker technische dienst: het verrichten van hand en spandiensten. Ook zijn wij altijd op zoek naar mensen met vakkennis op het gebied van elektra en techniek.
  • Vrijwilliger projecten: ondersteuning bij lopende projecten, onder andere het Oral History project en de ontwikkeling van het Nationaal Kenniscentrum.
  • Vrijwilliger Digitaal Museum: ondersteuning van de ontwikkeling van het Digitaal Museum, onder andere de sociale media, de website en de museum route app.
  • Vrijwilliger Educatie: uitwerken van educatieve programma’s voor het Basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs.