Doneer

Het Watersnoodmuseum is een dynamische organisatie die voornamelijk draait op wat er in het museum wordt verdiend. Voor de continuïteit en doorontwikkeling van het museum is iedere bijdrage welkom!

U kunt bijdragen door een gift over te maken op NL16 RABO 0357833252 t.n.v. Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.

Het museum heeft een ANBI-status.