Jaarprogramma Watersnoodmuseum

Herdenking watersnood - 70 jaar terug & 70 jaar vooruit


2023 staat in het teken van de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Het thema voor dit herdenkingsjaar is: 70 jaar terug- en 70 jaar vooruitkijken. In een divers programma raken we door het jaar aan verschillende thema’s. De Watersnoodramp van 1953, water, klimaat en de zeespiegelstijging lopen als rode draad door het programma.

December, 2023

Event Type

Events uit het verleden en de toekomst