Organisatie


Het Watersnoodmuseum is een professionele organisatie met vrijwilligers.Siemco Louwerse is directeur-bestuurder.

Siemco Louwerse (directeur-bestuurder) vormt samen met Lianne Kooiman (operationeel manager) de directie

Zij worden ondersteund door enkele betaalde medewerkers:

Corien van Veen en Anita Nagtegaal: medewerker groepsboekingen
Carlien ten Wolde en Petra Potters: officemanager
Barbara van der Have: medewerker financiële administratie projecten
Yolanda Langendoen, Denise Olree en Inge Gast: huismeester/facilitair medewerker
Liza de Bie, René de Landmeter en Jessie Bertolai: projectmedewerker
Marc van Velzen: medewerker collectiebeleid
Zinzi Kok, erfgoedstarter collectiebeleid
Tim van Wessel: coördinator Kenniscentrum
Eric van Doorn: projectmedewerker Kenniscentrum
Joep Janssen : medewerker internationalisering
Erik van Dalen, Toon Siesse, Martin Deckers:  kok
Martijn Rentes, Anita Nagtegaal, Koert van der Klooster en Anneloes Budding: medewerker bediening
Arjan van Westen: fondsenwerver
Arnoud Ronquillo: medewerker digitalisering en innovatie
Gino Anthonisse: curator Residentie Watersnoodmuseum

Het museum zou niet kunnen bestaan zonder de ca. 135 vrijwilligers die actief zijn in/voor het museum. Zij zijn gastheer/gastvrouw, staan aan de balie, helpen in de winkel of de koffiehoek, zorgen voor registratie en archivering, houden het fotoarchief en de fotoboeken bij of hebben educatieve taken.


Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 kent (net als Stichting Beheer Watersnoodmuseum) per 1-1-2024 een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Peter Glas, Boxtel (voorzitter)
Hermineke van Bockxmeer, Nootdorp (secretaris)
Christan Zantboer, Noordgouwe (vicevoorzitter)
Carola de Vree – van Wagtendonk, Delft
Hein van der Loo, Almere
Hein van Stokkom, Geertruidenberg
Jacco van Maldegem, Westkapelle

====================================

Rooster van aan- en aftreden Raad van Toezicht

Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953/Stichting Beheer Watersnoodmuseum. (Benoemingstermijn is maximaal 2 x 4 jaar).

 

Naam Aangetreden 2e termijn Definitief aftredend
Hein v.d. Loo 2016 2020 Dec. 2024
Hein van Stokkom 2019 2023 Dec. 2025*
H. v. Bockxmeer 2018 2022 Dec. 2026
Christan Zantboer 2020 2024 Dec. 2028
Carola de Vree 2021 2025 Dec. 2029**
Jacco v. Maldegem 2022 2025 Dec. 2029**
Peter Glas 2024 2027 Dec. 2031

 

* Op eigen verzoek treedt HS vervroegd (eind december 2025) af.

** CV is 11/21 gestart en JM 1/22 ; gelet op aftreden in december van het betreffende jaar is dit gelijkgetrokken.

====================================

 

Raad van Toezicht: hoofd- en nevenfuncties

Conform de Governance Code Cultuur is een overzicht van de hoofd- en nevenfunctie(s) van de leden van de Raad van Toezicht en van de directeur-bestuurder opgesteld.

Deze informatie is door elk lid en de directeur-bestuurder aangeleverd conform het eerder vastgestelde (interne) informatieprotocol. In onderstaande lijst zijn nevenfuncties ‘qualitate qua’ niet opgenomen. De functie die betrekking heeft op de RvT van Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 en Stichting Beheer Watersnoodmuseum is onbezoldigd.

 

Peter (P.C.G.) Glas, 23-2-1956, wonende te Boxtel

Voorzitter Governing Board (RvT) Unesco IHE Delft
Lid Vereniging Aegon
Lid Maatschappelijke Adviesraad Tilburg Law School
Incidenteel lid begeleidingscommissie Onderzoeksraad voor Veiligheid
Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

Christan (C.J.M.) Zantboer, 17-7-1957, wonende te Noordgouwe

Directeur-aandeelhouder Morgengave B.V, mediation en advies

Voorzitter Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Voorzitter Stichting Steunfonds Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
Penningmeester Stichting Filmtheater Zierikzee (FiZi)
Penningmeester Stichting Gifted Art
Secretaris Stichting Villa Variemon


Carola de Vree – van Wagtendonk, 8-10-1970, wonende te Delft

Directeur Communicatie TU Delft

Redacteur vakblad C
Lid Comité van Begeleiding en Advies van de Academie voor Overheidscommunicatie


Jacco (J.J.) van Maldegem, 7-9-1982, wonende te Westkapelle

Hoofd Communicatie en Organisatie, Centraal Planbureau (CPB)

Raadslid gemeente Veere
Bestuurder/penningmeester ouderraad OBS Lichtboei
Eigenaar MajavA

 

Hein (W.H.J.M.) van der Loo, 13-4-1971, wonende te Almere

Burgemeester Almere

Voorzitter Raad van Toezicht Verus


Hermineke (H.M.) van Bockxmeer, 10-7-1968, wonende te Nootdorp

Concerndirecteur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting DEN kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Waddenacademie,
Lid Raad van Toezicht Stichting Omroep Muziek
Lid bestuur van de Master City Developer en voorzitter van de Partnerraad MCD
Lid Raad van Advies project Prinsenhof
Secretaris Bestuur Stichting Rotterdam Maaskant
Lid bestuur Stichting Unlimited Dreams
Voorzitter Programmaraad Mediawijzer

 

Hein (H.T.C.) van Stokkom, 23-6-1955, wonende te Geertruidenberg

Adviseur en directeur van hein2consult; eigen bedrijf

Onafhankelijk voorzitter Bestuurlijk overleg GGA Ulvenhoutse Bos
Voorzitter Raad van Advies Climate Streamers
Golfclub Bergvliet:

  • Lid van bestuur Golfclub Bergvliet
  • Voorzitter Handicap & Regelcommissie
  • Voorzitter Competitiecommissie

Lid Buurtteam Aardgasvrije wijk Geertruidenberg-West


Directeur-bestuurder:

Siemco (S.J.) Louwerse, 23-12-1960, wonende te Scharendijke

Directeur-bestuurder Watersnoodmuseum

Voorzitter dorpsraad Scharendijke eo
Bestuurslid CDA Schouwen-Duiveland
Bestuurslid Dutch Delta Cruise Port
Secretaris Vereniging Musea Schouwen-Duiveland
Kernteamlid Zeeuws Cultureel Overleg

=============================== 

Lidmaatschappen en samenwerking

Het Watersnoodmuseum is lid van de Nederlandse Museumvereniging, Vereniging van Wetenschapsmusea en Science centers, Erfgoed Nederland, de Vereniging van Zeeuwse Musea en Vereniging Musea Schouwen-Duiveland. Het Watersnoodmuseum is sinds 1 januari 2009 een geregistreerd museum.

Met buitenlandse organisaties worden contacten onderhouden over watersnoodrampen die daar hebben plaatsgevonden. Zo zijn er contacten met Oost Engeland en het Amerikaanse Louisiana. Met het State Museum in New Orleans is na orkaan Katrina (29 augustus 2005) een Memorandum of Understanding getekend over wederzijdse samenwerking. Ook wordt samengewerkt met het Tsunami Photo Museum in Telwatta, in het zuiden van Sri Lanka.

Downloads

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum
Dit is een zelfstandig functionerende stichting. Wie meer wil weten kan contact opnemen met de secretaris van de stichting Arian Bakker via vrienden@watersnoodmuseum.nl