Organisatie


Het Watersnoodmuseum is een vrijwilligersorganisatie met aan het hoofd algemeen directeur Siemco Louwerse en operationeel manager Lianne Kooiman.

Zij worden ondersteund door enkele vaste medewerkers: 
Corien van Veen, coördinator (groeps)boekingen
Carlien ten Wolde en Lilian Logeman, officemanagers
Yolanda Langendoen, Marga Timmerman en Corien van Veen, huismeesters/facilitair medewerkers
Liza de Bie en René de Landmeter, projectmedewerker
Mike van den Beemt, IT-er

Het museum zou niet kunnen bestaan zonder de ca. 135 vrijwilligers die actief zijn in/voor het museum. Zij zijn gastheer/gastvrouw, staan aan de balie, helpen in de winkel of de koffiehoek, zorgen voor registratie en archivering, houden het fotoarchief en de fotoboeken bij of hebben educatieve taken.

De museumorganisatie wordt bestuurd door de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Karla Peijs, Harmelen (voorzitter)
Hermineke van Bockxmeer, Nootdorp (secretaris)
Christan Zantboer, Noordgouwe (penningmeester)
Carola de Vree-Van Wagtendonk, Delft (bestuurslid)
Rein van der Kluit, Middelburg (bestuurslid)
Job van der Sande, Zwitserland (bestuurslid)
Hein van der Loo, Zwijndrecht (bestuurslid)
Hein van Stokkom, Geertruidenberg (bestuurslid)
Jacco van Maldegem, Westkapelle (bestuurslid)

Stichting Vrienden van het Watersnoodmuseum
Dit is een zelfstandig functionerende stichting. Wie meer wil weten kan contact opnemen met secretaris van de stichting Arian Bakker via vrienden@watersnoodmuseum.nl

Lidmaatschappen en samenwerking
Het Watersnoodmuseum is lid van de Nederlandse Museumvereniging, Erfgoed Nederland, de Vereniging van Zeeuwse Musea en Vereniging Musea Schouwen-Duiveland. Het Watersnoodmuseum is sinds 1 januari 2009 een geregistreerd museum.

Met buitenlandse organisaties worden contacten onderhouden over watersnoodrampen die daar hebben plaatsgevonden. Zo zijn er contacten met Oost Engeland en het Amerikaanse Louisiana. Met het State Museum in New Orleans is na orkaan Katrina (29 augustus 2005) een Memorandum of Understanding getekend over wederzijdse samenwerking. Ook wordt samengewerkt met het Tsunami Photo Museum in Telwatta, in het zuiden van Sri Lanka.

Downloads