Het verhaal van het museum

Het idee om een museum te wijden aan de watersnoodramp van 1953 is door de jaren heen meerdere keren geopperd, maar telkens is het bij plannen gebleven. De Phoenix-caissons waarmee in oktober 1953 het dijkgat bij Ouwerkerk is gesloten blijven lange tijd niet veel meer dan markante betonnen kolossen in het landschap.

Een project
Tot de 40-jarige herdenking van de ramp in 1993 oude ideeën weer doet opborrelen. Er wordt een werkgroep opgericht en onder leiding van Ria Geluk wordt het project watersnoodmuseum nu echt van de grond getild. De lat wordt hoog gelegd. De werkgroep komt met het plan voor een watersnoodmuseum in de Phoenix-caissons. Een uitdaging voor bouwkundige Evert Joosse uit Kloetinge die – gesteund door een groep vrijwilligers – de plannen uitwerkt.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
Klik hier voor het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Plattelandsvernieuwing
Voor de inrichting wordt het Utrechtse bureau voor educatieve communicatie Podium ingeschakeld en begint een zoektocht naar mogelijkheden om het project te financieren. In het kader van het project Plattelandsvernieuwing komen overheden, bedrijven en fondsen over de brug met subsidies.

In september en oktober 2000 is de inrichting zover gevorderd dat besloten wordt tot een proefopenstelling van het museum. In de daarop volgende winter wordt de inrichting afgerond. Toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Monique de Vries tekent op 2 april 2001 in gezelschap van vrijwilligers, sponsoren en veel genodigden voor de officiële opening van het Watersnoodmuseum.

Daarna is het museum flink uitgebreid en verbouwd. Alle vier Phoenix-caissons in het dijklichaam in Ouwerkerk zijn door gangen met elkaar verbonden en ingericht als expositieruimten. Herinneren en herdenken zijn sleutelwoorden voor het museum, maar de expositie heeft vooral een educatieve functie. Overal in het museum wordt de verbinding gelegd tussen de watersnoodramp en nieuwe inzichten op het gebied van waterbeheer.

Beelden
Wie een indruk wil krijgen van verbouwing en uitbreiding kan kijken naar een filmpje uit 2007 en een meer recent filmpje. Van de operatie zijn ook veel foto’s gemaakt.