Residentie Watersnoodmuseum

Tien kunstenaars gaan afwisselend aan het werk in deze werkruimte. De Watersnoodramp van 1953 en de huidige zeespiegelstijging moeten de kunstenaars inspireren. Gino Anthonisse selecteert als curator namens het Watersnoodmuseum de kunstenaars.

De kunstenaars gaan na een inspiratiesessie met wetenschappers vanuit het museumgebouw én de directe omgeving van het Watersnoodmuseum aan het werk. Thema waar ze mee aan de slag gaan: leven met het water. De kunstenaars krijgen alle vrijheid hoe ze hier gedurende een drie maanden durende residentie invulling aan geven.

Nu te zien in het Watersnoodmuseum

Bart Schalekamp en Willem de Haan hebben in de periode okt – dec 2023 werk gemaakt in de residentie. Hun werk is te zien bij het Watersnoodmuseum tot eind maart 2024.

Over de kunstenaars

Vanaf april 2024 gaan Lisa Sebestikova (NL), Bert Villa (BE) en Maika Garnica (BE) aan de slag in de residentie van het Watersnoodmuseum.

Beeld: De Utrecht - Maartje Korstanje
Beeld: De Utrecht - Maartje Korstanje

Maartje Korstanje (1982, NL)

Maartje Korstanje’s kunstenaarspraktijk wordt gedreven door een diep besef van de beperktheid van het leven en hoe hiermee om te gaan. Wanneer verval en aftakeling hun intrede doen, openbaart zich ook de schoonheid en kwetsbaarheid ervan. Haar aandacht richt zich op de dynamiek tussen groei en verval, zowel in de natuurlijke wereld als in de door mensen gecreëerde wereld, maar voornamelijk in de grensgebieden waar deze twee werelden samenkomen.

“Tijdens mijn werkperiode in het Watersnoodmuseum voer ik onderzoek uit naar organismen en leefomgevingen zowel onder water als langs de kustlijn. Mijn focus ligt op het observeren van veranderingen die plaatsvinden als gevolg van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, migratie, exoten en andere factoren en zal daar een visuele vertaling van maken in klei”

www.maartjekorstanje.nl

@maartjekorstanje

Beeld: Suzette Bousema

Suzette Bousema (1995, NL)

Suzette Bousema visualiseert in samenwerking met wetenschappers hedendaagse milieuvraagstukken. Planetaire omstandigheden en onze plaats daarin vormen het uitgangspunt in haar werk; de manier waarop mensen ingrijpen in de natuur en hoe we op individueel niveau verbonden zijn met de aarde. Ze werkt interdisciplinair met fotografie, grafiek, glasblazen, weven, geluid, geur en organische materialen zoals zeewier.

‘’Tijdens mijn residentie in het Watersnoodmuseum wil ik me verdiepen in ‘Stratospheric Aerosol Injection’, een vorm van geo-engineering waarbij kunstmatig wolken worden gecreëerd in de stratosfeer, die de zon reflecteren en zo de aarde afkoelen. Het is iets dat momenteel alleen nog wordt onderzocht, maar wat in de toekomst realiteit kan worden als we de klimaatdoelen niet halen. Met mijn kunst wil ik dit soort ongrijpbare onderwerpen zichtbaar maken en verwondering oproepen over wetenschappelijk onderzoek.’’

www.suzettebousema.nl

@suzettebousema

Willem de Haan

Beeldend kunstenaar Willem De Haan daagt en ondermijnt de sociaal geconditioneerde en politiek bepaalde regels van alledaagse locaties. Door op overtuigende maar vervreemdende wijze kunstmatige elementen toe te voegen, oefenen zijn werken directe invloed uit op dagelijkse situaties. Zijn suggestieve sculpturale ingrepen verwijzen naar de invloed van rekwisieten op fictieve scenario’s in film en theater.

“Tijdens de residentie in het Watersnoodmuseum wil ik kijken hoe het Zeeuwse landschap de komende jaren, wegens zeespiegelstijging, zichtbaar zal veranderen. Fysieke aanpassingen in onze omgeving zullen nodig zijn om te leven in een wereld waarin snelle ecologische veranderingen plaatsvinden. Wellicht dat bepaalde situaties en oplossingen, die nu nog heel absurd of overdreven lijken, over een tiental jaar ons alledaags decor vormen.”

www.willemdehaan.be

@thankswillem

Bart Schalekamp

Binnen de praktijk van Bart Schalekamp vervagen de grenzen tussen conceptueel design en kunst. Vanuit zijn design achtergrond en een fascinatie voor natuurkundige processen maakt hij werk dat onze mentale speelsheid stimuleert.

“In de residentie zie ik de mogelijkheid om met beweging en chaos te werken. Het temmen van chaos en tot een poëtisch beeld maken is de drijfveer achter veel van mijn werken. Water is een belichaming van wat zowel pure chaos als ook rust kan zijn. Hoe wij samen leven met deze twee uiterste in ons land vind ik fascinerend. Hoe rustig water zorgt voor groei en we de chaos bestrijden met gigantisch mechanische installaties.”

www.bartschalekamp.nl

@bartschalekamp

Residentie in beeld

De residentie wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds.