Cardium


Met een prijskaartje van 92 miljoen gulden is de Cardium (kokkel) het duurste schip van de Deltavloot. Met behulp van dit schip worden kunststof matten van 36 centimeter dik, 42 meter breed en 200 meter lang op de zeebodem gelegd. Dat leggen van de matten gaat vanaf een aan de Cardium bevestigde enorme cilinder met een snelheid van 10 meter per uur. Op de plaatsen waar de pijlers komen worden extra matten gelegd. Dit om de matten te beschermen tegen slijtage door het op en neer bewegen van de schuiven van de kering.

Cardium