DNA van Zeeland

Over het project

DNA van Zeeland is een oral history project door de vijf themamusea van Zeeland. Eerder al lieten zij vijftien oral history verhalen maken. Verhalen waar ooggetuigen vertellen over hun ervaringen tijdens belangrijke momenten in de Zeeuwse geschiedenis. Dit jaar worden daar nog eens vijfentwintig verhalen aan toegevoegd. Om het DNA verder uit te breiden wordt de Zeeuwse Cultuursector gevraagd om ideeën aan te dragen voor verhalen die niet mogen ontbreken in het DNA van Zeeland.

Maak jouw verhaal onderdeel van het DNA!

Binnen het project DNA van Zeeland is er nog ruimte voor tien verhalen, aangedragen door de Zeeuwse cultuursector. Ben jij een werknemer bij een streekmuseum, een archivaris en/of (amateur)historicus en heb je een verhaal dat niet kan ontbreken in het DNA van Zeeland en in jouw museum of platform? Schrijf je dan in via onderstaande knop. Bijvoorbeeld: iemand die zijn verhaal vertelt over landbouw en ruilverkaveling in Zeeland, de eerste solexrace of het verdwijnen van klederdracht. Belangrijk hierbij is dat het om ooggetuigenverslagen gaat. De kosten voor de productie worden gedekt door het projectbudget. De selectie wordt gedaan door de vijf themamusea en wordt bekend gemaakt in april.

 

Let op! De inzending sluit 15 april 2024. 

Doe mee!

Bovenstaande video geeft een indruk van eerder geproduceerde verhalen.

Oral History

Platform sprekende geschiedenis, autoriteit in Nederland op het gebied van oral history, omschrijft oral history als volgt: ‘Oral history legt de levensverhalen, getuigenissen van mensen over historische gebeurtenissen en de betekenis die zij aan hun omgeving geven vast. Het gaat om verhalen die worden verzameld door (open) interviews en door gebruik van andere mondelinge bronnen’.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met projectmedewerker René de Landmeter, door te mailen naar: rdlandmeter@watersnoodmuseum.nl