Zandkreekdam

Zandkreekdam (1957-1960)
Kort nadat de stormvloedkering in de Hollandse IJssel gereed komt wordt begonnen aan de bouw van de Zandkreekdam. Deze 830 meter lange dam verbindt Zuid-Beveland met Noord-Beveland en scheidt de Oosterschelde van het Veerse Meer. Net als bij veel andere dammen spelen caissons (afzinkbare grote betonnen bakken) een belangrijke rol bij de bouw van de Zandkreekdam. Hier worden ‘eenheidscaissons’ ter grootte van een twee-onder-een-kap-woning gebruikt.
Om wegzakken van de loodzware caissons te voorkomen wordt op de zeebodem een ‘drempel’ gemaakt van een dikke laag zand en stortsteen. Om te voorkomen dat er water door die drempel heen kan stromen worden de ruimtes tussen de stenen opgevuld met zand en grind.
Na het afzinken worden de caissons met een laag zand aan het oog onttrokken. Als de dam klaar is worden een brug en een sluis gebouwd, zodat het voor schepen mogelijk is om via het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren Middelburg en Vlissingen te bereiken.

Zandkreekdam
Zandkreekdam

Bypass
Met het toenemen van de verkeersdrukte op de Midden-Zeeland-route (N256) groeit ook de overlast voor het wegverkeer als de brug open staat ten behoeve van de scheepvaart Daarom wordt in 2000 besloten een ‘bypass’ aan te leggen met een tweede brug aan de Veerse Meer-zijde. Als de brug aan de Oosterscheldekant open staat kan het wegverkeer over de brug aan de Veerse Meer-zijde.
Om de kwaliteit van het water van het Veerse Meer – na afsluiting van de Oosterschelde brak en troebel geworden – te verbeteren wordt via het in 2004 gebouwde doorlaatmiddel Katse Heule vers zout water ingelaten. Het water van het Veerse Meer is daardoor zouter, zuurstofrijker en helderder geworden.