Dijkherstel en dijkversterking

Met man en macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de dijken en huizen en het herinrichten van het verwoeste landschap.

In caisson 3 zijn machines te zien die bij het dijkherstel zijn gebruikt. Om ervoor te zorgen dat een ramp zoals die van februari 1953 nooit meer kan gebeuren, wordt het Deltaplan opgesteld: één van de meest revolutionaire waterbouwkundige projecten ter wereld. In het laatste deel van caisson 3 gaat het om nieuwe manieren van waterbeheer in Nederland.

Flood Aware
Ondanks het dijkherstel en de uitvoering van de Deltawerken is de kans op een overstroming nog steeds aanwezig. Om mensen daarvan bewust te maken is in caisson 3 de expositie Flood Aware ingericht. Wie wil weten wat te doen bij een overstroming krijgt goede raad. Het Kenniscentrum Overstromingen – onderdeel van Flood Aware – geeft alle informatie.

Een simulatieprogramma in 3D laat zien wat het effect is van een dijkdoorbraak in Zeeland. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met de Deltaviewer. Een interactief computerprogramma visualiseert de worsteling van Nederland met het water in verleden, heden en toekomst.
Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe zoet water van de grote rivieren verdeeld kan worden en wat die keuze voor invloed heeft op de waterveiligheid. Special voor jonge bezoekers is er de Virtual Reality experience waarmee je kunt ervaren hoe het is als je huis overstroomt en wat je in dat geval moet doen.

Exposities