Dijkherstel en dijkversterking

Met man en macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de dijken en huizen en het herinrichten van het verwoeste landschap.

In caisson 3 zijn machines te zien die bij het dijkherstel zijn gebruikt. Ook staat er een geschenkwoning, die tot enkele jaren geleden nog in Zierikzee werd bewoond. In 1953 werd deze geschonken door Denemarken; ter vervanging van een woning die door het water verzwolgen was. Er kwamen ook woningen uit landen als Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. Er zijn er nog steeds enkele in gebruik. Onder meer in Ouwerkerk, Zierikzee en Den Bommel.

Flood Aware
Ondanks het dijkherstel en de uitvoering van de Deltawerken is de kans op een overstroming nog steeds aanwezig. Om bezoekers bewust te maken van de risico’s van het wonen beneden de zeespiegel is aan het eind van caisson 3 de expositie Flood Aware ingericht. Aan de hand van filmpjes en een tijdspad is te zien hoe snel het water in een polder kan stromen.

Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met de Deltaviewer. Een interactief computerprogramma visualiseert de worsteling van Nederland met het water in verleden, heden en toekomst.
Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe zoet water van de grote rivieren verdeeld kan worden en wat die keuze voor invloed heeft op de waterveiligheid. Speciaal voor jonge bezoekers is er de Virtual Reality experience waarmee je kunt ervaren hoe het is als je huis overstroomt en wat je in dat geval moet doen.