De staat van het klimaat

Vrijwel elke dag komt het voorbij; nieuws of meningen over klimaatverandering en klimaatbeleid. In dit blog houdt het Watersnoodmuseum maandelijks de vinger aan de pols.

Kennisbank klimaatverandering Schouwen-DuivelandEen website met relevante feiten, kaarten en gegevens over de gevolgen van klimaatverandering op Schouwen-Duiveland.

Naar de Kennisbank

September 2022 – Energieprijs brengt zorg en zuinigheid

Menig Nederlander draait de thermostaat fors omlaag, maar zweet desondanks peentjes. Reden: de torenhoge tarieven voor stroom en gas. Deze geven grote zorgen, maar maken ook spaarzaam. Er is weliswaar een prijsplafond voor energie maar dat lost voor lang niet iedereen de problemen op. Bovendien pakt dat prijsplafond niet goed uit voor de gewenste verduurzaming.

Augustus 2022 – Recorddroogte én monstermoesson

In Europa zakt de waterstand in rivieren zover dat scheepvaart nauwelijks nog mogelijk is, in Amerika vallen grote meren droog en in China staan waterkrachtcentrales stil bij gebrek aan water. Tegelijkertijd wordt Pakistan geconfronteerd met een monstermoesson die voor enorme overstromingen zorgt. Drieëndertig miljoen mensen zijn daar op de vlucht voor het water.

Juli 2022 – Plastic-afval op smeltende Noordpool

Wie denkt dat het Noordpoolgebied zo afgelegen en ongerept is dat daar geen plastic in zee ligt, komt bedrogen uit. Ook op het koude en noordelijk gelegen Spitsbergen liggen de strandjes er vol mee. Deelnemers aan de internationale SEES-expeditie raapten er tassen vol plastic afval, variërend van emmers en afwasborstels tot een speelgoedvliegtuigje, jerrycans en plastic flessen.

Juni 2022 – Stikstofstrijd en energieprijs pieken

De energienota stijgt naar ongekende hoogte en hetzelfde geldt voor de prijs van benzine en diesel. Om gas te besparen draaien de kolencentrales – eerder in de strijd tegen klimaatverandering op rantsoen gezet – weer op volle toeren. Ook klinken er stemmen voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

Mei 2022 – Aardappelen wijken voor wijnranken

Nederland gaat gebukt onder één van de droogste voorjaren ooit. Boeren waarschuwen voor voedseltekorten nu een deel van de oogst dreigt te mislukken. De opwarming van de aarde biedt de landbouw – met name de akkerbouw – echter ook kansen.

April 2022 – Snellere stop kolen, olie en gas bepleit

De tijd dringt. Het bestaande klimaatbeleid is volstrekt onvoldoende en we moeten als de wiedeweerga stoppen met het gebruik van kolen, olie en gas. Dat is de niet mis te verstane boodschap van het VN-klimaatpanel IPCC. ‘Het is niet voldoende om, zoals nu, op zoek te gaan naar de goedkoopste middelen om de uitstoot te verminderen.

Maart 2022 – Windenergie in lift door hoge gasprijs

De hoge gasprijs speelt een hoofdrol in de berichtenstroom over klimaatverandering en duurzaamheid. Vergroening van de industrie vergt veel elektriciteit en die wordt nu vaak nog door gasgestookte centrales opgewekt. Het kabinet wil de omslag maken naar elektriciteit uit windenergie en investeert daarom miljarden euro’s in nieuwe windparken op zee.

Februari 2022 – Smeltende pool grote bron conflicten

Klimaatverandering is meer dan alleen een milieuprobleem. Volgens oud-generaal Tom Middendorp is het óók een bedreiging van onze veiligheid. Dat schrijft hij in zijn boek ‘Klimaatgeneraal’. Ter illustratie van die stelling noemt de oud-militair het smelten van het ijs op de Noordpool. ‘Driekwart van het ijs is al verdwenen en het laatste kwart verdwijnt de komende vijftien jaar.

Januari 2022 – Dreigend stroominfarct vergt actie

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland kraakt in zijn voegen. Doordat het stroomnet op steeds meer plekken vol is – en er derhalve niet of nauwelijks nog plaats is voor nieuwe zonne- en windparken – dreigt Nederland de duurzaamheidsdoelen in 2030 te missen. Veertien organisaties hebben in de strijd voor een adequaat elektriciteitsnet de krachten gebundeld in het Actieteam Netcapaciteit. Zij eisen actie van het kabinet.

December 2021 – Weerstand tegen consumentisme voedt strijd voor gezond klimaat

Wetenschappers riepen twee jaar geleden al de noodtoestand uit met betrekking tot het klimaat. De mens gebruikt jaarlijks, zo stellen zij, veel meer grondstoffen dan de aarde in twaalf maanden tijd kan aanmaken. De weerstand tegen deze overexploitatie van de aarde – en in het verlengde daarvan klimaatverandering – groeit.

November 2021 – Water als duurzame warmtebron

Naast waterstof duikt water steeds vaker op als mogelijke duurzame warmtebron. Op Vlieland worden binnenkort 39 woningen duurzaam verwarmd en daarbij speelt – in combinatie met zonnecollectoren – een onder een sportveld uitgegraven groot waterbassin een belangrijke rol.

Oktober 2021 – Groener maar nog niet groen genoeg

De Nederlandse klimaatdoelen lijken voorlopig onhaalbaar maar de situatie verbetert wel. We worden groener, maar we zijn nog niet groen genoeg. Helmie Botter van de Gasunie blijft optimistisch. Sterker nog, Nederland kan volgens haar een leidende rol spelen voor wat betreft verduurzaming. Waterstof gaat daarbij, zegt Botter, een belangrijke rol spelen.

September 2021 – Klimaat is niet meer links of rechts

Actie voor een duurzame samenleving. Dat is wat jongeren willen. In Zierikzee verzorgen tweeduizend scholieren een levende animatie voor het klimaat en in Middelburg lopen studenten een klimaatmars. De jongeren lijken de wind mee te krijgen. Voor het eerst in de geschiedenis is in de Troonrede een serieuze passage opgenomen over klimaatverandering. Het klimaat is niet langer links of rechts.

Augustus 2021 – Ambitieus klimaatbeleid biedt kansen

Een ambitieus klimaatbeleid biedt kansen voor de verduurzaming en ‘vergroening’ van de economie. Dat is de stellige overtuiging van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. ‘Nederlanders kennen de bedreiging van klimaatverandering en een stijging van de zeespiegel maar al te goed. Maar als innovatieleider heeft Nederland veel te winnen.’ Von der Leyen windt er geen doekjes om: ‘Niks doen tegen klimaatverandering wordt steeds duurder.’

Juli 2021 – Noodklok over ‘overexploitatie’ aarde

Als we nog langer blijven dralen, wacht ons leed dat niet te overzien is.’ Dat is de boodschap van 14.000 wetenschappers uit 130 landen aan de bewoners van de aarde. De wetenschappers hebben de krachten gebundeld en luiden wereldwijd de noodklok over wat zij omschrijven als de ‘overexploitatie van de aarde’. In een artikel in wetenschappelijk tijdschrift BioScience verwijten de wetenschappers politici en overheden dat ze te weinig doen om die overexploitatie...

Juni 2021 – Steun voor ‘eerlijk’ klimaatbeleid

Windmolens op zee, een hogere CO2-heffing voor de industrie en het stimuleren van isolatie van woningen. Deze klimaatmaatregelen kunnen op de meeste steun rekenen van Nederlanders. Ook meer subsidie voor CO2-reductie, een hogere vliegbelasting en groene waterstof worden positief beoordeeld. Dat blijkt uit een volksraadpleging, gehouden door de universiteiten in Delft en Utrecht.

Mei 2021 – Grote vervuiler moet uitstoot halveren

Shell moet de CO2-uitstoot die het veroorzaakt met 45 procent omlaag brengen. Dat is de uitkomst van een door onder anderen Milieudefensie, Greenpeace en 17.000 burgers tegen ‘s werelds grootste gas- en oliebedrijf aangespannen rechtszaak. ‘Dit is echt geweldig nieuws en een gigantische overwinning voor de aarde, onze kinderen en voor ons allemaal’, reageert Milieudefensie-directeur Donald Pols op de rechterlijke uitspraak. Shell – dat zegt al heel veel te doen aan verduurzaming en vergroening…

April 2021 – Energietransitie ‘nieuwe Deltawerken’

Een op de drie straten moet open, tienduizenden kilometers leiding moet worden gelegd en er moet ruimte komen voor zonne- en windparken. Om voor 2050 een klimaatneutraal energienetwerk aan te kunnen leggen is ruim 100 miljard euro nodig. De energietransitie is een kostbare monsterklus en als we niet snel beginnen redden we het niet volgens de netbeheerders. ‘We staan voor de nieuwe Deltawerken.’

Maart 2021 – Burgerforum klimaatplannen bepleit

Klimaatmaatregelen hebben zoveel impact op het leven van mensen dat burgers meer dan tot nu toe betrokken moeten worden bij de besluitvorming. De – door het kabinet in het leven geroepen – commissie Brenninkmeijer pleit daarom voor een burgerforum voor klimaatbeleid. In andere Europese landen wordt al succesvol met burgerfora gewerkt.

Februari 2021 – Klimaatdoelen 2030 nu al in gevaar

De klimaatdoelen van 2030 dreigen nu al onhaalbaar te worden. De CO2-uitstoot van de industrie moet in dat jaar met 4,2 miljoen ton zijn teruggedrongen door gebruik te maken van elektrische boilers en warmtepompen, maar investeringen in zulke energiebronnen gaan te traag. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en energiebedrijf Energie-Nederland.

Januari 2021 – Bewustwording én harde actie nodig

De strijd tegen klimaatverandering begint met bewustwording. Maar dat is niet genoeg. Op geen stukken na. Om opwarming van de aarde tegen te gaan én de wereld beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering is harde actie nodig. En veel geld. In het kader van een internationale klimaatconferentie is becijferd dat maatregelen als onder meer het verhogen van dijken en het aanplanten van mangrovebossen voor kustbescherming, jaarlijks honderden miljarden euro’s vergen.

December 2020 – Opgeschroefde klimaatdoelen EU opmaat naar ‘groen herstel’

Europa moet de leider worden in de strijd tegen klimaatverandering. Dat staat voor EU-president Charles Michel als een paal boven water. In de laatste maand van een roerig jaar schroeft Europa de klimaatdoelen op. Afgesproken wordt dat de uitstoot in Europa niet zoals eerder afgesproken in tien jaar tijd met 40 procent naar beneden moet, maar met 55 procent.

November 2020 – Spanning op Nederlands stroomnet

Nooit eerder is zoveel windenergie opgewekt als in oktober 2020. Tachtig procent meer dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van energieopwek.nl, een website die bijhoudt hoeveel duurzame energie er op het net komt. De groei aan duurzame energie sluit echter nog niet aan op het – lang geleden ontworpen – elektriciteitsnetwerk van Nederland. Er staat spanning op het stroomnet.

Oktober 2020 – Industrie werkt aan ‘vergroening’

Vergroening is in opmars. Het havengebied van North Sea Port is volgens een recent onderzoek uitermate geschikt voor productie en gebruik van groene waterstof, in Gent komt een proeffabriek voor het maken van groene North-C methanol en energiebedrijf Ørsted gaat samen met kunstmestfabrikant Yara groene ammoniak ontwikkelen. Bij de EU is, met steun van de provincie Zeeland, subsidie aangevraagd voor de groene plannen.

September 2020 – Warmte en stroom uit grondwater

Er is geen scenario waarin Nederland zonder aardwarmte zijn duurzame ambities waar kan maken. Dat is de stellige overtuiging van Herman Exalto, projectleider geo-energie bij staatsbedrijf EBN. ‘In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 anderhalf miljoen woningen van het gas af hebben. Dat kan niet alleen worden ingevuld met nieuwbouw en elektrische warmtepompen. Aardwarmte is een duurzame vorm van energie die bovendien snel kan worden uitgerold.’

Augustus 2020 – Hitte, droogte en meer bosbranden

Overal op de aardbol woeden sinds april dit jaar al 13 procent meer natuurbranden dan in dezelfde periode in 2019, en de branden zijn ook heviger. Volgens onderzoekers van de Boston Consulting Group (BCG) wordt dat wereldwijde probleem voor 75 procent door de mens veroorzaakt. Klimaatverandering zorgt voor steeds warmer weer. De daardoor ontstane droogte zorgt niet alleen voor meer brandgevaar, maar ook voor scheuren in dijken en blauwalg in het zwemwater.

Juli 2020 – Klimaatneutraliteit vergt waterstof

Als Europa klimaatneutraal wil worden, kan dat volgens de Europese Commissie niet zonder waterstof. Commissaris Frans Timmermans en Europarlementariër Mohammed Chahim zien grote mogelijkheden voor Nederland. Chahim: ‘Het is eigenlijk gewoon gas uit water. Een heel mooi product. En het is schoon. Als je waterstof verbrandt, krijg je water. Zuiverder kan niet. We zitten nu al aan de gas-rotonde van Europa, laten we dat ook voor waterstof worden.’

Juni 2020 – Minder vee en meer zonnepanelen

Halveren hoeft niet, maar krimp van de Nederlandse veestapel is hoe dan ook nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat zegt wetenschapper Jan Peter Lesschen. Samen met een groep onderzoekers van Wageningen University & Research schetst hij een beeld van Nederland in 2050. Een land waar het stikstofprobleem is opgelost en de landbouw klimaatneutraal. Ook een land vol zonnepanelen volgens het Centraal Bureau Statistiek. Zonne-energie gaat als een speer.

Mei 2020 – ‘Groen herstel’ na coronacrisis bepleit

Hoewel de CO2-uitstoot wereldwijd daalt door de coronacrisis is het volgens De Nederlandsche Bank (DNB) onverantwoord om klimaatmaatregelen uit te stellen. Op dit moment heeft de bestrijding van de corona-pandemie de hoogste prioriteit, maar dat mag in de visie van DNB niet ten koste gaan van de bestrijding van klimaatverandering. ‘We mogen de aandacht niet laten verslappen’, aldus DNB. De centrale bank pleit voor een ‘groen herstel’ uit de coronacrisis.

April 2020 – Urgenda-doel lijkt ineens haalbaar

Het kabinet lijkt dit jaar – per ongeluk – toch aan het Urgendavonnis te voldoen. De Corona-crisis leidt ertoe dat de uitstoot van CO2 in Nederland met megatonnen tegelijk terugloopt, zo blijkt uit scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat er volgend jaar ook minder CO2 wordt uitgestoten. Zowel vanuit de EU als vanuit de wetenschapswereld wordt gepleit voor het werken aan een groener en radicaal duurzamer Europa na Corona.

Maart 2020 – Thuiswerken helpt klimaat nauwelijks

Nederland ligt stil vanwege de Corona-crisis en dat is gunstig voor de luchtkwaliteit. Op satellietbeelden en in metingen aan het aardoppervlak in China en Italië is dat duidelijk zichtbaar. Voor wat betreft het klimaat leveren de Corona-maatregelen in Nederland nog niet veel op. Veel mensen werken thuis, waardoor de thermostaat op het werk lager kan. Maar in huis blijft dan wel de verwarming aan. Die effecten zijn nagenoeg tegen elkaar weg te strepen volgens Pieter Boot van het Planbureau voor…

Februari 2020 – Mega-afsluitdijk versus meters water

Klimaatverandering. Het is goed voor stevige discussies, sombere voorspellingen en gedurfde plannen. Volgens historicus en schrijver Rutger Bregman staat door de zeespiegelrijzing het voortbestaan van Nederland op het spel. Hij waarschuwt in zijn pamflet ‘Het water komt’ voor tot wel acht meter zeespiegelstijging. Oceanograaf Sjoerd Groeskamp – iets minder pessimistisch – heeft dé oplossing: 637 kilometer afsluitdijk om de Noordzee van Frankrijk tot Noorwegen.

Januari 2020 – Wasweerbericht en warmterecord

Nooit eerder was het wereldwijd zo warm op aarde. En dat is een trend die doorzet volgens de Wereld Meteorologische Dienst. Met als gevolg terugtrekkend (pool)ijs, stijging van de zeespiegel, verzuring van oceanen en extreem weer. Er zijn ook positieve gevolgen van de klimaatverandering. Vliegvakanties worden duurder en meer omstreden, de kans op mooi zomerweer in Nederland groter en daarmee een vakantie in eigen land aantrekkelijker. En er zijn meer lichtpuntjes.