Educatie

Geschiedkundige canon
Educatie is een belangrijk onderdeel van het Watersnoodmuseum. Mede doordat in 2006 de geschiedkundige canon is uitgekomen, is de belangstelling van scholen voor lesprogramma’s en werkstukken enorm toegenomen. De watersnoodramp van 1953 is één van de vijftig items uit de geschiedkundige canon.

De educatieve activiteiten van het museum worden verzorgd door de Educatieve Werkgroep Watersnoodmuseum. Doelstelling is het ontwikkelen van educatieve programma’s ter bevordering van:

  • Kennis over de watersnoodramp
  • Kennis over de opwarming van de aarde (in voorbereiding)
  • Het realiseren van een aantal kerndoelen van het basisonderwijs in de lespakketten
  • Het bevorderen van de bekendheid van het Watersnoodmuseum in relatie met de ramp
  • Het versterken van de belangstelling voor een bezoek aan het museum

Lespakketten

Het Watersnoodmuseum biedt diverse lespakketten aan:

  1. Voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs is in opdracht van comité Delta 2003 de lessenserie ‘Het water komt’ samengesteld. Voor scholen die een beperkt aantal uren ter beschikking hebben voor de lessenserie zijn vier opdrachtbladen gemaakt.
  2. Er is ook een speciaal lesprogramma in combinatie met een bezoek aan het Watersnoodmuseum. Onderdeel ervan is een lespakket over ‘de caissons’. Het onderwijspakket is vrij te downloaden en te gebruiken. Voor meer informatie: scholen@watersnoodmuseum.nl
  3. Bij het Watersnoodmuseum is de film ‘Klaartje’ te bestellen (€12,50 incl. verzendkosten). Deze film maakt onderdeel uit van de verzamel-dvd ‘En toen’ en duurt ongeveer 20 minuten. Bij de film zijn opdrachtbladen in verschillende moeilijkheidsgraden: gemakkelijk, iets minder gemakkelijk, iets moeilijker.

De antwoorden bij ‘Het water komt’, ‘De caissons’ en ‘Klaartje’ kunnen door de school worden aangevraagd via educatie@watersnoodmuseum.nl

Beschikbaar materiaal
Het Watersnoodmuseum beschikt over een grote verzameling filmbeelden op DVD, fotobestanden op cd-rom en verhalen. Ook zijn er diverse websites die tekst en/of foto’s bieden over de watersnoodramp.

Handige sites
Deltawerken
Delta Wateren
En Toen
OnwijsNat53
Watersnood 1953
Zeeuwse Bibliotheek

Educatiepakket Watersnoodmuseum
Educatiepakket

Onderwijspakket Delta 2003

Lesmappen basisonderwijs
Voor meer informatie over de onderwijspakketten: 0111-644382

Aardrijkskunde/Geschiedenis
De lesbrief bestaat uit drie modules:

Kunstvakken & Nederlands
In dit deel van het lespakket een aantal lessuggesties voor de kunstvakken en Nederlands. Deze lessen bieden de mogelijkheid de informatie uit de andere onderdelen van het lespakket te verwerken. De leerlingen worden via de onderstaande lessen gestimuleerd zich in te leven in situaties en vorm te geven aan hun beleving ervan. Het Watersnoodmuseum biedt een beknopt pakket aan met lessen voor tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook zijn er leessuggesties voor literaire activiteiten.

Werkbladen basisonderwijs
Voor het basisonderwijs biedt het Watersnoodmuseum een werkmap verdeeld in 10 lessen, met in al deze lessen verschillende werkbladen.

Werkstukken

Hieronder een overzicht van werkstukken op websites of als pdf-documenten. Voor het voortgezet onderwijs biedt het Watersnoodmuseum het samenstellen van een Rampkrant aan.

Opdracht Watersnoodplan
Sporen van het woedende water
Werkstuk Marijn Hollander (Ramp en Deltawerken)

Tekenwedstrijd
In 2008 is een tekenwedstrijd geweest. Een selectie uit alle ingezonden werken is hier te zien.