Educatie

Geschiedkundige canon
Educatie is een belangrijk onderdeel van het Watersnoodmuseum. Door het verschijnen van de Canon van Nederland in 2006, is de belangstelling van scholen voor lesprogramma’s en werkstukken over de Watersnood van 1 februari 1953 toegenomen. De Watersnoodramp van 1953 is één van de vijftig onderwerpen (nr. 42) van de geschiedkundige canon.

Het Watersnoodmuseum is bezig met een herinrichting en actualisering van deze webpagina over educatie.

Doelstelling is het ontwikkelen van educatieve programma’s ter bevordering van:

 • Kennis over de Watersnoodramp
 • Kennis over de opwarming van de aarde en wereldwijde waterveiligheid
 • Het realiseren van een aantal kerndoelen van het basisonderwijs in de lespakketten

Educatiepakketten

Om leerlingen en docenten te ondersteunen bij het maken van een werkstuk, presentatie of een les over de watersnoodramp heeft het Watersnoodmuseum een speciaal educatiepakket samengesteld. Dit overzichtspakket bevat veel informatie over de ramp en ondersteunt bij het begrijpen en uitdragen van wat zich tijdens en na de rampnacht van 1953 heeft afgespeeld. Educatiepakketten zijn verkrijgbaar in de museumwinkel en via de webshop.

Het pakket bevat:

 • Drie vellen met foto’s (kleur en zwart-wit);
 • Echte oude krant of tijdschrift over de ramp;
 • Twee kopieën van oude kranten;
 • Overzichtskaart van de verdronken gebieden;
 • Foto Oosterscheldekering;
 • Grote foto van de waterlijn en de hulpverlening van 1953;
 • Mindset (overzicht met belangrijke feiten);
 • Museumgids;
 • Museumfolder;
 • Kaart over nieuwe innovaties in de Delta;
 • Speurtocht;
 • Internationale overzichtskaart over weersomstandigheden en overstromingen tijdens de rampnacht van 1953;
 • Kortingskaart museumbezoek (voor kinderen tot 12 jaar).

Beschikbaar materiaal

Het Watersnoodmuseum beschikt over een grote verzameling verhalen, dvd’s met filmbeelden en cd’s met foto’s. Ook bestaan er diverse websites met tekst en/of foto’s over de Watersnoodramp. Kijk bijvoorbeeld eens op:

Deltawerken
Delta Wateren
En Toen
OnwijsNat53
Watersnood 1953
Zeeuwse Bibliotheek

Educatiepakket Watersnoodmuseum
Educatiepakket