Educatieve programma’s in het museum


Het Watersnoodmuseum biedt educatieve programma’s voor verschillende onderwijsniveaus. Deze sluiten naadloos aan bij diverse kerndoelen en domeinen binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast is de Watersnoodramp van 1953 één van de vijftig onderwerpen (nr. 42) van de geschiedkundige canon.

De educatieve programma’s zijn erop gericht leerlingen bekend te maken met het museum, de ramp van 1953 en waterveiligheid vandaag de dag, zowel in Nederland als wereldwijd. Leerlingen ontdekken het museum aan de hand van een rondleiding, verhalen, voorwerpen en verschillende werkvormen.

Contact
Neem voor meer informatie over schoolbezoeken en voor reserveringen contact met Corien van Veen via: 06-10184027 (bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 13:00) of groepen@watersnoodmuseum.nl.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende lessen en rondleidingen die mogelijk zijn in de klas en in het Watersnoodmuseum. De aangegeven niveaugroepen zijn bedoeld als richtlijnen. In overleg kunnen programma’s ook ingezet worden bij andere groepen.

Basisonderwijs

Klas van 1953

Na de ramp van 1953 kunnen veel kinderen niet meer naar school. Veel scholen zijn verwoest door het water. In Renesse wordt een noodschool gebouwd, waar kinderen uit Noordwelle, Serooskerke en Ellemeet naartoe kunnen. Aan de hand van een schoolkrant maken de leerlingen kennis met een aantal kinderen van deze noodschool. Ze gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten, van creatieve- tot rekenopdrachten, waardoor ze meer te weten komen over de Watersnoodramp van 1953.

Kerndoelen: 4, 32, 51, 52, 54

NIEUW! Lespakket ‘Hoe waterbewust ben jij?’
Het lespakket ‘Hoe waterbewust ben jij?’ bestaat uit een tweetal lessen voor groep 7&8: ‘De Watersnoodramp van 1953’ en ‘Overstromingen zijn van alle tijden’. Door deze lessen leren de kinderen meer over de Watersnoodramp en worden ze meer bewust over de continue strijd tegen het water. Want hoe waterbewust zijn wij eigenlijk?

Kerndoelen: 48, 52

Een woning als geschenk?
Door de Watersnoodramp raken veel mensen in Zuidwest Nederland hun huis kwijt. Een aantal Europese landen schonk Nederland houten geschenkwoningen. De kinderen stappen tijdens deze les een originele geschenkwoning binnen en gaan op onderzoek uit. Ze mogen kijken in de kastjes, gluren in de pannen en de geur opsnuiven in de keuken. Via allerlei actieve en creatieve opdrachten binnen en buiten de woning, maken ze kennis met de bewoners van de geschenkwoning en ontdekken ze meer over het leven en wonen in de jaren 50.

Kerndoelen: 1, 48, 51, 56

Als het water komt
Tijdens deze route komen de leerlingen meer te weten over de Watersnoodramp, de periode daarna en waterveiligheid anno nu. De leerlingen ontdekken het hele museum. In elk caisson krijgen ze een korte rondleiding, waarna ze zelf in kleine groepjes het museum in gaan en aan de slag gaan met verschillende soorten opdrachten.

Kerndoelen: 1, 48, 51, 56

Educatiepakketten
Om leerlingen en docenten te ondersteunen bij het maken van een werkstuk, presentatie of een les over de Watersnoodramp heeft het Watersnoodmuseum een speciaal educatiepakket samengesteld. Informatie over de inhoud van de educatiepakketten en bestelmogelijkheden kunt u vinden in onze webshop.

Voortgezet onderwijs

Als het water komt
Tijdens deze route komen de leerlingen meer te weten over de Watersnoodramp, de periode daarna en waterveiligheid anno nu. De leerlingen ontdekken het hele museum. In elk caisson krijgen ze een korte rondleiding, waarna ze zelf in kleine groepjes het museum in gaan en aan de slag gaan met verschillende soorten opdrachten. Er zijn 2 verschillende niveaus beschikbaar: de Waterbouwer en de Wateringenieur.

Kerndoelen: 37, 38, 40

Alle niveau's

Rondleiding
Bovenstaande lessen dagen de leerlingen uit om naast het horen van verhalen ook zelf onderzoekend aan de slag te gaan in het museum. Opdrachten en verhalen wisselen elkaar af. Het is ook mogelijk een rondleiding te boeken zonder deze opdrachten. De rondleider neemt dan de leerlingen mee langs verschillende museumobjecten en vertelt een aantal aangrijpende verhalen. In caisson 4 is de gelegenheid zelf aan de slag te gaan met verschillende games.