Vaste tenstoonstelling


Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat; het gat in de dijk waar ruim negen maanden eb en vloed door stroomde als gevolg van de watersnood van 1 februari 1953. Als je het museum binnenloopt, stap je de geschiedenis binnen. Ontdek wat het museum jou, over de watersnood van toen en het belang van waterveiligheid anno nu, vertelt.

De dijken breken (Caisson 1)
Het is de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Een zware noordwesterstorm stuwt het Noordzeewater hoog op in het Engelse kanaal. Nog voordat de (spring)vloed op z’n hoogst is breken de dijken in zuidwest-Nederland. In caisson 1 wordt het verhaal van de watersnoodramp verteld. Dat wordt gedaan met historische polygoonbeelden en tal van schijnbaar alledaagse gebruiksvoorwerpen die samen een beeld schetsen van de ramp die zich die nacht voltrokken heeft. Ook de moeite waard is de collectie fotoboeken en knipselmappen over de watersnoodramp.

Persoonlijke verhalen
In de kijk- en luisterhoek van caisson 1 verhalen in woord en beeld van slachtoffers, hulpverleners en anderen die de ramp hebben meegemaakt, opgetekend in het kader van het Oral History Project ‘1953, Het Verhaal’. Projectleider Jaap Schoof heeft samen met een aantal vrijwilligers van het watersnoodmuseum tal van mensen geïnterviewd en hun verhalen vastgelegd. De zoektocht naar getuigen en hun verhalen gaat verder. De verhalen zijn niet alleen vastgelegd voor het Watersnoodmuseum. Het interviewmateriaal wordt ook bewaard in het Zeeuws Archief.

Wanhoop en daadkracht (Caisson 2)
Tijdens de rampnacht proberen PTT’ers wanhopig hulp te zoeken via de telefoon. Zij worden niet gehoord. Radio-amateurs lukt het wel met een zelfgebouwde zender. Reddingswerk en hulpverlening komen op gang.
In caisson 2 verhalen over wanhoop en daadkracht. Wanhoop van zij die getroffen zijn door de watersnoodramp. Daadkracht van de hulpverleners; van Urker Vissers en het Rode Kruis tot militairen

Eerbetoon
Multimediaal monument 1835 + 1 – een interactieve installatie – houdt de herinnering levend aan hen die het leven lieten: 1835 geregistreerde doden en de baby die op zaterdagavond 31 januari is geboren, in de nacht van 31 januari op 1 februari verdrinkt en nooit is gevonden. Familieleden en vrienden beschrijven – soms met kleine details – de dierbaren die ze hebben verloren. De bezoeker krijgt de verhalen te horen, nadat de naam van het slachtoffer is uitgesproken.

Er zijn verschillende lijsten met slachtoffers van de watersnoodramp van 1953. Het Watersnoodmuseum houdt de officiële lijst van het Rode Kruis aan. Deze is gesorteerd op gemeente van overlijden en per (woon)plaatsnaam op achternaam.

Dijkherstel en dijkversterking (Caisson 3)
Met man en macht wordt dag en nacht gewerkt aan het herstel van de dijken en huizen en het herinrichten van het verwoeste landschap. In caisson 3 zijn machines te zien die bij het dijkherstel zijn gebruikt. Om ervoor te zorgen dat een ramp zoals die van februari 1953 nooit meer kan gebeuren wordt het Deltaplan opgesteld: één van de meest revolutionaire waterbouwkundige projecten ter wereld. In het laatste deel van caisson 3 gaat het om nieuwe manieren van waterbeheer in Nederland.

Flood Aware
Ondanks al het dijkherstel en de uitvoering van de Deltawerken is de kans op een overstroming nog steeds aanwezig. Om mensen daarvan bewust te maken is in caisson 3 de expositie Flood Aware ingericht. Wie wil weten wat te doen bij een overstroming krijgt goede raad. Het Kenniscentrum Overstromingen – onderdeel van Flood Aware – geeft alle informatie.

Een simulatieprogramma in 3D laat zien wat het effect is van een dijkdoorbraak in Zeeland. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met de Deltaviewer. Een interactief computerprogramma visualiseert de worsteling van Nederland met het water in verleden, heden en toekomst.
Bezoekers kunnen zelf ervaren hoe zoet water van de grote rivieren verdeeld kan worden en wat die keuze voor invloed heeft op de waterveiligheid.
Speciaal voor jonge bezoekers is er de Virtual Reality experience waarmee je kunt ervaren hoe het is als je huis overstroomt en wat je in dat geval moet doen.

De strijd is van altijd (Caisson 4)
Waterbewustzijn. Daar draait het om in caisson 4. Water heeft een belangrijke rol in het dagelijks leven en met waterbeheer ben je nooit klaar. De keuzes die nu voor het deltagebied gemaakt worden, werken door in de (verre) toekomst. Dat maakt waterbeheer intrigerend en spannend.

In een grote ‘zandbak’ kunnen bezoekers met behulp van geavanceerde technieken (augmented reality) eigenhandig de waterstromen in een virtueel landschap veranderen en zien wat dat voor invloed heeft op het landschap.
Bezoekers worden verder uitgenodigd een briefje  met hun gedachten of dromen te delen door deze op een speciaal daarvoor gereserveerde wand te bevestigen.

Oerkracht
De ontembare oerkracht van het water wordt in caisson 4 getoond in een 7 minuten durende film, geprojecteerd op een gebogen scherm van 18 bij 3.5 meter. Ook wordt in caisson 4 het bijzondere verhaal verteld van de mannen van Colijnsplaat en hun gevecht met het water in 1953.

Museumwinkel
Vlakbij de uitgang van het Watersnoodmuseum in caisson 4 is de museumwinkel te vinden. Boeken – waaronder ook kinderboeken – over de Watersnoodramp van 1953 nemen in de webshop van het museum een belangrijke plaats in, maar bezoekers kunnen er ook terecht voor historische kaarten en plattegronden, speciale postzegels, DVD’s en educatiepaketten. Er zijn ook cadeaubonnen te koop. In de webshop kan betaald worden met Ideal.

Een indruk van het museum