Steun het museum


Mede door de financiële steun, inzet en betrokkenheid van onze partners en donateurs kunnen wij de indrukwekkende herinneringen aan 1953 levend houden en overbrengen op de bijna honderdduizend jaarlijkse bezoekers uit binnen- en buitenland. Help mee om deze waardevolle herinneringen door te geven.

Vrienden van het Watersnoodmuseum


Samen met onze vrienden houden we de herinneringen aan de watersnoodramp levend en schenken we aandacht aan de eeuwige strijd tegen het water. Voor u en voor vele generaties na u. Als vriend draagt u samen met ruim 500 andere vrienden bij aan het voortbestaan van het museum en bent u nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Sluit u zich ook aan als Vriend?

Schenken & nalaten


Met uw hulp kunnen wij als Nationaal kennis- & herinneringscentrum een belangrijke ontmoetingsplaats blijven en de verhalen doorgeven aan toekomstige generaties. Om deze dankbare taak te vervullen is elke bijdrage, eenmalig of periodiek, van harte welkom. Het Watersnoodmuseum is als culturele ANBI geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, waarmee uw donatie geheel te goede komt aan het museum.

Fondsen & stichtingen


Dankzij genereuze bijdragen van fondsen en stichtingen zijn we als museum in staat om te blijven vernieuwen en projecten te realiseren die echt bij mensen binnenkomen. Indrukwekkende verhalen krijgen een plek in het museum via bijvoorbeeld tentoonstellingen, educatieve projecten en activiteitenprogramma’s.