De stroomgaten 1953


Door de Stormvloed van 1 februari 1953 zijn in de Zuidwestelijke Delta van ons land een groot aantal dijken vernield. De grootste vernielingen zijn de stroomgaten. Dit zijn bressen in de waterkering die zo diep zijn uitgesleten dat het water er dag en nacht in en uit stroomt. De drempel van deze gaten ligt onder GLW; het gemiddeld laagwaterpeil. Dit waren daarom ook de moeilijkste gaten om te dichten.

Omdat op onze huidige dijken niets meer te zien is van de doorbraken uit ‘53, zijn de locaties van de 96 stroomgaten gemarkeerd met uit basalt gehouwen zuiltjes: elk stroomgat krijgt precies daar, bovenop de dijk een basaltzuiltje.

Het doel van het markeringsproject is het zichtbaar maken van de historische laag van 1953: de laag met de verwoestingen door de Stormvloed van 1 februari. Dit omdat er anders niets meer te zien is van die grote vernielingen van de dijken en het land erachter.

De essentie van deze markering is om op de dijk naast het zuiltje te gaan staan en te beseffen dat al dat water in ’53 door de gaten het land instroomde en zoveel slachtoffers maakte. Voor iedereen heeft dat betekenis, maar vooral voor de verscheurde families in het getroffen gebied die zonder hun dierbaren hun leven moesten herpakken.

Gat in zeedijk richting Den Osse voorbij havenhoofd

Dit deel van de website is nog in ontwikkeling. Specifieke informatie per stroomgat kan momenteel nog niet opgeroepen worden.

Elk gat heeft een code en een nummer. De code staat voor de afkorting van het gebied en het nummer ter nadere aanduiding van het stroomgat in dat gebied. Zo is NBN01 het stroomgat dat ontstond in de hoofdwaterkering van Noord-Brabant Noord, bij Fort Sabina, en is tellend vanaf hier de eerste van zes gaten in dit gebied.
Lees hier de toelichting en verantwoording project ‘stroomgaten 1953’ of bekijk hier de pdf.

Bovenop het paaltje staat het symbool van een stroomgat: de pijl verbeeldt het water dat door de doorbraak de polder in stroomt en de kenmerkende taps uitlopende vorm van het gat in de dijk. Op de zijkanten van het paaltje staat verder de datum van 1 februari 1953 en ook de datum waarop het stroomgat is gesloten.

Filmpje van Omroep Brabant: woensdag 4 maart werd paaltje NBN02 onthult op de Oostdijk in Willemstad, precies 67 jaar nadat het gat hier gedicht werd.
Beelden: Omroep Brabant