Oesterdam (1979-1986)

De Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland is met z’n 11 kilometer de langste dam van de Deltawerken. Door de aanleg van de dam en de bouw van de Markiezaatskade (1980-1983) ontstaat het Zoommeer, onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding die de Antwerpse haven met de Waal verbindt.
De bouw van de Oesterdam begint in 1979 met de aanleg van een werkeiland. Het Tholense Gat tussen Tholen en Noord-Beveland wordt afgesloten door langdurig opspuiten van zand.
Hoe kleiner het nog te dichten gat, hoe sterker de stroming. Voor de definitieve sluiting van de dam wordt daarom gewacht tot de Oosterscheldekering klaar is. De stroming kan dan door het neerlaten van de schuiven tijdelijk ‘uitgeschakeld’ worden. In 1986 is de dam gereed. In 1989 wordt over de dam de N659 aangelegd.

Oesterdam
Oesterdam