Schenkingsbeleid


Het Watersnoodmuseum krijgt vanuit haar rol als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953 geregeld schenkingen aangeboden. Dit waarderen wij zeer. Het betekent dat het museum door veel mensen wordt gezien als een goede bestemming voor persoonlijke voorwerpen met een verhaal over watersnood.

Het museum ontvangt schenkingen die te maken hebben met de Watersnoodramp van 1953. Hieronder verstaan we dagboeken, memoires, krantenartikelen en fotomateriaal over de Watersnoodramp van 1 februari 1953. Met voorwerpen doelen we ook op persoonlijke bezittingen die een verhaal vertellen over de ooggetuigen en slachtoffers van deze gebeurtenis. Daarnaast ontvangt het museum geregeld fotomateriaal, voorwerpen en kunstwerken over de Deltawerken.

Heeft u een tastbare herinnering aan de Watersnoodramp, de Deltawerken, de periode van de wederopbouw of heeft u een voorwerp met een verhaal over andere watersnoden in Nederland of wereldwijd? Wilt u dit voorwerp graag aan het museum schenken? Lees dan vooral onderstaande aanwijzingen en suggesties eens door.

Horloge van Hendrina Kievit
Jasje van de 7-jarige Jan Maliepaard

Hoe gaat een schenking in z’n werk?

Past uw schenking bij het museum? Lees hier ons schenkingsbeleid.
Als u na lezing van het schenkingsbeleid meent dat uw schenking in de collectie van het Watersnoodmuseum past, kunt u per mail contact opnemen met registratie@watersnoodmuseum.nl
Uw schenking wordt vervolgens in behandeling genomen door de medewerkers van collectiebeheer. Eén van hen neemt binnen twee weken contact met u op.
Als uw schenking wordt geaccepteerd, wordt u gevraagd een schenkingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Daarnaast vragen we u om contactgegevens in te vullen en zo gedetailleerd mogelijk op te schrijven waar de schenking vandaan komt.
Tot slot maakt u met een van de medewerkers van de afdeling collectiebeheer een afspraak over de vraag hoe en wanneer de schenking wordt overgedragen.
Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw schenking en verhalen!

Tentoonstelling 65-geschenken

Vrijwilligers van de registratiewerkgroep van het Watersnoodmuseum hebben de 65 meest bijzondere voorwerpen uit de collectie van het museum uitgezocht. Eén voor ieder verstreken jaar sinds de ramp van 1953. Een keuze uit de vele objecten die het museum tot dusver kreeg, al dan niet in bruikleen. Veelal toebehorend aan mensen bij wie de stormvloed diepe littekens heeft achtergelaten. Verschillende voorwerpen komen uit het depot en zijn nog niet eerder tentoongesteld.

Herinrichting Deense geschenkwoning

De zoekactie die het Watersnoodmuseum half december vorig jaar opzette is een groot succes geworden. Doel was een volledige inboedel uit de jaren ’50 te verzamelen en dat is gelukt. Met de verzamelde spullen is de Deense geschenkwoning in het museum ingericht, zoals deze er vlak na de ramp uitzag. De woning maakt deel uit van het Jeugdwatersnoodmuseum.

Verhalen over water:een immateriële schenking

Oud-directeur van het Watersnoodmuseum Jaap Schoof – zelf ook ooggetuige – heeft het project ‘Oral History, 1953 het verhaal’ opgezet. Schoof spreekt met slachtoffers, redders en hulpverleners. Hoewel het project officieel in november 2013 is afgerond, komen er nog steeds verhalen binnen. Inmiddels beslaat het archief meer dan 300 interviews en 500 uitgeschreven herinneringen.